Θὰ κοποῦν τὰ γέλια πολλῶν κάπως …ἀπότομα!!!

Νὰ τὸ πάρετε εἴδηση ἐσεῖς οἱ «καθῶς-πρέπει»:  «σᾶς δουλεύουν ψιλὸ γαζί»!!!

Αὐτοὺς ποὺ λυπᾶμαι περισσότερο, εἶναι οἱ καθωσπρέπει κύριοι καὶ κυρίες. Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες politicaly correct συνάνθρωποί μας. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυττοῦν περίεργα ἢ ἀκόμη καὶ μὲ μῖσος γιατί τοὺς λέμε τὴν ἀλήθεια κατάμουτρα. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐνῶ ξέρουν ὅτι ἔχουμε δίκιο, ἐντούτοις δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ μᾶς χλευάσουν.
Σὲ αὐτοὺς θὰ ἀπευθυνθῶ λοιπὸν σήμερα!
Συνέχεια

Λίγο …καθυστερημένη ἡ ἀγάπη τοῦ Τσίπρα γιὰ τὴν Λέσβο!!!

Πρέπει νὰ εἶσαι πολὺ κοπρίτης, γιὰ νᾶ μὴ πᾷς νὰ δῇς τοὺς σεισμοπλήκτους στὴν Λέσβο ἀμέσως μετὰ τὸν καταστροφικὸ καὶ φονικὸ σεισμὸ τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2017 καὶ 11 μῆνες μετὰ νὰ τρέχῃας νὰ δῇς ἅμα εἶναι καλὰ οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ λαθρομετανάστες!

Συνέχεια

Χρειάζεται νὰ ἀντικαθίστανται (κάπου-κάπου) τὰ κοντέινερ…

Οἱ σεισμοπαθεῖς νὰ κοιμοῦνται κατάχαμα σὲ αὐλές, πάρκα καὶ πλατεῖες…
Νὰ μὴν νοιάζεται κάποιος «ἀνθρωπιστής» ἢ «ἀλληλέγγυος» γιὰ αὐτούς…
Καί, φυσικά, οὐδὲ μία κυβένησις νὰ ἐνδιαφέρεται…

Συνέχεια

Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται

Ὅλες οἱ συμφορὲς μαζύ…

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ φονικὸς σεισμὸς κτυπᾶ τὴν πολύπαθο Λέσβο…

Συνέχεια