Βολεμένοι δικαστικοί;

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ βόλεμα ἀνωτάτων δικαστῶν-Golden Boys

Ἂς συγκρίνοουμε τὴν ἀμισθὶ τοποθέτηση τῆς Θάνου μὲ τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Μητσοτάκη, τὸν Κυριτσάκη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ πουθενὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τὸ 2009.
Μέ τί μισθό πῆρε τήν θέση;
Πέραν τῆς συντάξεώς του;

Ἑννέα χιλιάρικα (9.000€) σὺν τὴν σύνταξη!

Συνέχεια

Διώξαμε τὸν Fabre γιὰ νὰ τὸν πάρουν οἱ …Ἰταλοί!

Φίλτατοι ἐν Ἑλλάδι…
Ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι, δὲν θελήσαμε τὸν Jan Fabre, ἔτσι;
Τὴν Κυριακὴ πῆγα στὴν Φλωρεντία καί … νἆτος στὴν κεντρικὴ Piazza della Signoria. Μπροστὰ στὸ Δημαρχεῖον τῆς πόλεως… Κοντὰ στὸν David τοῦ Michelangelo (ἀντίγραφο), Loggia dei Lanzi, Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio… 

Συνέχεια