Ὑπέρ-(τ)ΣΥΡΙΖΑίοι!!!

Γιὰ ὅλες τὶς δουλειές, «βρώμικες» καὶ «καθαρές» πάντα ὑπάρχει ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὶς κατάλληλες θέσεις…
Ἔτσι καὶ σὲ ὅλα τὰ κόμματα, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτόν τους, μὰ ἰδίως στὰ κόμματα ποὺ τὸ παίζουν κυβερνῶντες (καλὴν ὥρα) ἔχουμε καὶ ὅλους τοὺς χρησίμους ἐκείνους ποὺ θὰ …μεταλλαχθοῦν, πάντα βάσει σεναριακῶν ἀναγκῶν, πρὸ κειμένου νὰ …«τονώσουν» τὸ …«ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Συνέχεια

Τὰ βολεμένα παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!


Καὶ γενικότερα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ!

Ἐν τάξει, γνωρίζουμε τὴν λογική τους. 
Ὅλοι οἱ δικοί τους πρέπει νὰ εἶναι στὸ Δημόσιον, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἄγχος γιὰ τὸ αὔριο!
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ εἶναι τὸ ποιὸς θὰ χρηματοδοτῇ αὐτὸ τὸ ἀδηφᾶγο Δημόσιον.
Διότι  μὲ τὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν ξεκινήσει κατὰ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, μᾶλλον θεωροῦν πὼς τὸ ὑδροκέφαλον τέρας, ποὺ ἐκτρέφεται τόσες δεκαετίες, θὰ ἔχῃ καὶ τρόπους αὐτοσυντηρήσεως. 
Συνέχεια