Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων, δὲν τούς θέλουν!!!

Τὸ πόσο μοῦ ἀρέσετε!!

Σήμερα τὸ πρωΐ (8 Φεβρουαρίου 2011, ῥαδιοφωνικός σταθμός ΦΛΑΣ) ἠκούσθη κάτι, ποὺ ὅσο κι ἐὰν τὸ ψάχνω στὸ διαδίκτυο, δὲν τὸ ἐντοπίζω.

Ἔγινε μία ἔρευνα ποὺ ἀφοροῦσε στοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες καὶ στὸ ἐὰν οἱ Ἕλληνες τοὺς θέλουν ἢ ὄχι στὸν τόπο τους!

Τὸ ἀποτέλεσμα;

Περισσότεροι π τ 80% τν λλήνων δν τος θέλουν!!

Δηλώνουν μάλιστα: «νὰ φύγουν». (Τὴν ἐκπομπῆ τὴν ἄκουσε φίλος καὶ φρόντισε νὰ μὲ ἐνημερώσῃ!)

Ἀλήθεια, γιατὶ δὲν διαβάσαμε κάπου κάτι; Γιατὶ τόσο στὰ σιωπηλὰ ἡ ἔρευνα; Γιατὶ μία προτασούλα μόνον σὲ ἕναν ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ καὶ μετὰ σιωπὴ; Τόσο βαρὺ σᾶς ἔπεσε;

Ἀκοῦς ἐκεὶ!!!!

Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 80% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ νὰ δηλώνῃ πώς θέλει νὰ φύγουν οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες!!! Τί δὲν σᾶς βγῆκε σωστὰ; (Βέβαια πόσο περισσότερο δὲν εἶπαν κι αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα….)

Δὲν ἦταν μόνον τό ΣτΕ λοιπόν;

Ἤταν καὶ οἱ περισσότεροι  τῶν πολιτῶν;  Χὲ χὲ χὲ….. Περιμένετε… Ἔρχονται κι ἄλλα… Καλλίτερα…

Ἔτσι ποὺ τὸ πᾶτε σὲ λίγο θὰ φθάσουμε στὸ 99,5%…. Τ 0,5% θ εθε σες καὶ οἱ οὐρές σας!!! Οἱ ὅσοι καταδιώκετε τοὺς Ἕλληνες… Γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι….

Συνεχίστε βρὲ!!!

Σ λίγο καιρ θ μς συσπειρώσετε τόσο πολ πο δν θ μς ναγνωρίζετε!!! Καρφίτσα δὲν θὰ πέφτῃ ἀνάμεσα μας… Τόσο κοντὰ θὰ εἴμαστε!!!

Ἄ… Καὶ τὴν Νταράλαινα ἀμολυτὴ!!! Νὰ βοηθᾶ τὸ κορίτσι!!! Σὲ λίγο θὰ τῆς δόσουμε καὶ εἰδικὸ παράσημο!! Τ παράσημο τς σιδηρόκολλας!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ 80% (καὶ περισσότεροι) θέλουν νὰ φύγουν οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ἀπὸ τὸν τόπο μας! Ἀλλὰ δυστυχῶς κυβερνᾶ ἀκόμη τὸ 20%!!! Δὲν νομίζετε πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ἀλλάξῃ αὐτὸ; Γιατὶ τὸ 20% δὲν εἶναι ἡ σημερινὴ κυβέρνησις… Εἶναι κάθε χρωματισμένο κομματόσκυλο, ἀπὸ κάθε παράταξι καὶ κάθε μικρὸ ἤ μεγάλο κόμμα…. μες εμαστε ο πολλο!!! μες ποφασίζουμε!!! χι ατο!!! Ατς τόπος κόμη λληνικς εναι!!! Σηκωθεῖτε  Ἕλληνες!!! Κοντοζυγώνει ἡ στιγμὴ!

Σχετικά θέματα:

Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νά κάνουμε;

Ὁ λόγος στὴν …Ἀλ Σάλεχ!

Leave a Reply