Ἄγραφοι ἀνθρώπινοι νόμοι;

Διαβάζω στήν ΖΟΥΓΚΛΑ σήμερα κάτι πολύ ἐνδιαφέρον!

Πατέρας κατάφερε καὶ κέρδισε σὲ Ἀστικό  δικαστήριο μίαν πρωτοφανή, γιὰ τὴν λογική τῆς ἐποχῆς μας, ἀπόφασι!!

Ἡ ἀπόφασις;

Ὁ υἱὸς του ὀφείλει νὰ τὸν συντηρῇ, καταβάλλοντάς του μηνιαίως 900 εὐρώ, διότι ὁ γέρων δὲν ἔχει τὴν οἰκονομική δυνατότητα  (καὶ τὴν σωματική ἱκανότητα) νὰ αὐτοσυντηρηθῇ. Ποῦ βασίζεται ἡ ἀπόφασις; Στὴν λογική τοῦ «ἀδυνάμου»!!

Ὅσο τὸ παιδί εἶναι ἀνήλικο, ἄρα καὶ ἀνίκανο νὰ αὐτοσυντηρηθῇ, ὀφείλει  ὁ κάθε γονέας νὰ τὸ φροντίζῃ.

Κατ’ ἀντιστοιχίαν, τί γίνεται ὅταν ὁ γονεύς καθίσταται ἀνίκανος λόγῳ γήρατος; Δὲν θὰ πρέπῃ νὰ «ἐπιστρέψῃ» τὸ παιδί τὰ χρεωστούμενα;  Τὸ θεωρῶ δικαιότατον (ἄγραφο) ἀνθρώπινον νόμο κάτι τέτοιο!!!

«Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν εὔχοιο περὶ σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας. Ἄσκει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων, μὴ τὰ πρὸς τὴν ῥώμην ἀλλὰ τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν»*

[Ἰσοκράτους «πρὸς Δημόνικον», 14-ἀπό τὸ βιβλίο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ τοῦ Ἀντωνίου Ἀντωνάκου, σελ.70, τόμος 1]

Φιλονόη.

Ἡ εἴδησις ἀπό τὴν Ζούγκλα:

Με δικαστική απόφαση ο γιός υποχρεούται να συντηρεί τον πατέρα

Ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας που υποχρεώνει γιο να συντηρεί οικονομικά τον ηλικιωμένο και άπορο πατέρα του, καταβάλλοντας του μηνιαία διατροφή 900 ευρώ.

Με τη δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται για πρώτη φορά με βάσει τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ,ότι υποχρέωση διατροφής δεν έχουν μόνο οι γονείς προς τα παιδιά αλλά και εκείνα, εφόσον ενηλικιωθούν προς τους ηλικιωμένους γονείς τους.

Και ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία εκ μέρους των γονιών σε αντίθεση με την οικονομική ευμάρεια των παιδιών τους. Για αυτό το λόγο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ο 70χρονος πατέρας που δικαιώθηκε και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ είναι αναγκασμένος πλέον να διαμένει στα σπίτια που έχουν οι αδελφές του για να τα βγάζει πέρα.

Όπως αναφέρει στην αίτησή του, η σύνταξή που παίρνει μαζί με το ΕΚΑΣ μόλις που φτάνει τα 680 ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν του επιτρέπουν να καλύψει τα έξοδα διαμονής του, τη διατροφή του, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και την οικιακή βοηθό που χρειάζεται αφού έχει κριθεί ανίκανος με ποσοστό αναπηρίας 85% και ανατομικής βλάβης 70%.

Ύστερα μάλιστα από το θάνατο της συζύγου του, η κατάσταση της υγείας του 70χρονου χειροτέρεψε και αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένη η παρουσία τρίτου προσώπου για να τον βοηθάει. Αδυνατώντας ο ίδιος να ανταπεξέλθει στις βασικές του βιοτικές ανάγκες, χρειάστηκε να πουλήσει ακόμη και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχε, το σπίτι του.

Και τώρα, το μοναδικό αποκούμπι του είναι οι αδελφές του οι οποίες όμως και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας αλλά και οικονομικά. Ο μοναχογιός του, ανθυποπλοίαρχος στο επάγγελμα με μηνιαίες αποδοχές περίπου 6.000 ευρώ έχοντας ιδιόκτητο σπίτι, τον έδιωξε απ’ αυτό. Ο 70χρονος αναγκάστηκε να στραφεί δικαστικά σε βάρος του μοναχογιού του απ’ τον οποίο ζήτησε να του καταβάλει προσωρινή διατροφή 2.000 ευρώ το μήνα.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, με την απόφαση του πείστηκε απ’ τους ισχυρισμούς του 70χρονου ότι ο ίδιος βρίσκεται σε «κατάσταση απορίας» ενώ αντίθετα ο γιος του είναι οικονομικά εύπορος για να μπορεί να του καταβάλει μηνιαία διατροφή, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δική του.

Έτσι, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτησή του 70χρονου, υποχρεώνοντας το γιο του να του καταβάλει μηνιαία διατροφή. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο γιος «είναι σε θέση και υποχρεούται να καταβάλλει στον αιτούντα πατέρα του, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή το ποσό των 900 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό, δε απαιτείται για την κατά μήνα διατροφή του θα την καλύπτει ο ίδιος με το εισόδημά του». Ο ηλικιωμένος θα πρέπει να εισπράττει, σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της διατροφής τις τρεις πρώτες ημέρες του μήνα και εάν υπάρξει καθυστέρηση θα πρέπει να του καταβληθεί με τόκο.

Ζούγκλα

* Ἐρώτησις τοῦ …ἑνὸς ἑκατομμυρίου: Ἡ ἐν λόγῳ, παναρχαία ἀρχή, τοῦ νὰ …«ἀνταποδίδουν τὰ ἴσα» τὰ τέκνα πρὸς τοὺς γονεῖς πράγματι ἔπρεπε νὰ ἰσχύῃ. Εἰς ποίους γονεῖς ὅμως;

Leave a Reply