Παπουτσῆς καὶ Γερουλᾶνος ἐγκληματοῦν κατὰ Ἑλλήνων!

Ἔχω ξαναγράψει γιὰ τὰ ἄθλια ἔργα Παπουτσὴ στὴν Κερατέα. Ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι ἀκόμη χειρότερα!

Ἐδῶ μπαίνει κι ὁ Γερουλᾶνος. Ἀλλὸ καλόπαιδο αὐτό! 

Πρὸ μερικῶν ἐβδομάδων ἀπεφάσισαν νὰ καταχώσουν τὸν βωμό!

Κι ὄχι μόνον δὲν περίμεναν ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ πῆραν τὴν δικαιοσύνη στὰ χέρια τους! Παλιά μου τέχνη θὰ πεῖτε….

Δυστυχῶς… Παλαιὰ δικτατορική τους τέχνη…

Ὅσο γιὰ τὴν ἀστυνομία; Ἀς ἀφαιρέσουμε ἐπὶ τέλους τὸ «Ἑλληνική»…. Δὲν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ Ἕλληνες πλέον….

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply