Κουδουνίστρες μὲ προδιαγραφές!

Ἤ, ἄλλως, τὰ κουδουνισμένα θορυβοῦν ἄνευ λόγου κι αἰτίας…

Θὰ πρέπῃ ἴσως  νὰ συμφωνήσω μὲ τὸν φίλο ΘΟΡΥΒΩΞ ποὺ θεωρεῖ τοὺς πολιτικούς μας σκέτο ἠλιθίους. Ἀλλὰ ἔχω μίαν δυσκολία….
 Τοὺς θεωρῶ  ἐπὶ πλέον, ἠλίθιες κι ἄχρηστες κουδουνίστρες, ποὺ κουδουνίζουν κουδουνισμένως, ἄνευ αἰτίας καὶ λόγου.

Διότι ὅπου ἐμφανίζονται, ὡς κουδουνίστρες, κάνουν πάρα πολὺ θόρυβο! Ἐνοχλητικότατον γιὰ ἕναν ἐνήλικα! Διότι πλεόν εἶναι  (γιὰ τὴν ἡλικία μας) ἄκαιρες καὶ συνεπῶς ἄχρηστες. Κάτι σὰν τὶς φιγοῦρες τοῦ Καραγκιόζη ποὺ κινοῦνται ὅπως ὁρίζει ὁ Καραγκιοζοπαίκτης.  Καὶ χαίρεται τὸ παιδί, ἀλλὰ ὁ ἐνήλιξ βαριέται!

Ἔχουμε ὄμως τὶς καλλίτερες κουδουνίστρες παγκοσμίως! Εἶναι ἡ μόνη ἀγορὰ ποὺ ἔχουμε κάνει ὡς κράτος τὰ τελευταῖα σχεδὸν 200 χρόνια, ποὺ οὐδέποτε μᾶς ἔχει προδώσει!!!

Ἀγοράζουμε ὑποβρύχια, ποὺ ὅμως γέρνουν.. Ἀγοράζουμε ἀεροπλάνα, ποὺ ὅμως εἶναι …τυφλά! Ἀγοράζουμε τηλεπικοινωνιακὸ ὑλικό, ποὺ ὄμως τὸ κατασκοπεύουν ἅπαντες, ἔχθροί καὶ «φίλοι»!  Ἀγοράζουμε δάνεια, ποὺ ὅμως συνοδεύονται μὲ καπέλλο τὰ ὑψηλότερα ἐπιτόκια παγκοσμίως! Ἀγοράζουμε πτυχία καὶ πληρώνουμε πανάκριβα γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε καθηγητᾶδες, ποὺ ἀντί νὰ φτιάχνουν τὴν παιδεία μας τὴν ἀποδομοῦν πλήρως! Ἀγοράζουμε ὑπηρεσίες συμβούλων γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν οἰκονομία μας, ποὺ ὅμως τὴν καταστρέφουν! 

Ὅ,τι ἔχουμε ἀγοράσει, ἄλλα γράφει στὴν ἐτικέττα κι ἄλλα κρύβει μέσα στὸ πακεττάκι! Ἀκόμη καὶ τὰ ἀνταλλακτικὰ,  τὰ ἀγοράζουμε γιὰ ἄλλα ἐργαλεῖα καὶ μηχανήματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε καὶ ἀραχνιάζουν στὶς ἀποθῆκες μας. Ἤ τὰ φάρμακα, τὰ ἀγοράζουμε γιὰ μὴ ὑπαρκτούς ἀσθενεῖς καὶ μετὰ τὰ πετᾶμε σὲ πηγάδια! Ἢ τὰ ἀεροπλάνα τοῦ ΝΑΤΟ τὰ ἐνοικιάζουμε γιὰ νὰ ψεκάζουν ἀνύπαρκτο δᾶκο! Καὶ φυσικὰ καταλήγουν νὰ ψεκάζουν ἐμᾶς νυχθημερόν!

Καὶ δυστυχῶς, μετὰ τῆς ἀπομακρύνσεως ἐκ τοῦ ταμείου, οὐδὲ ἕνα λᾶθος ἀναγνωρίζεται!

Γενικῶς, ὅ,τι ἔχουμε προμηθευτεῖ ἀπὸ τὰ Εὐρώπας καὶ τὰς Ἀμερικάς, ὅλα, μὰ ὅλα, ἄλλα γράφουν στὴν συσκευασία καὶ ἄλλα περιέχουν ὅταν ἀνοίξουμε τὴν συσκευασία! Στὸ μόνο ποὺ οὐδέποτε λαθέψαμε, εἶναι οἱ κουδουνίστρες μας! Μὰ οὐδέποτε!

Κουδουνίστρες λοιπὸν πρώτης ποιότητος! Ποιόν ἀπὸ δαὐτους ποὺ ἔχουμε στείλει γιὰ σπουδὲς στὰς Εὐρώπας καὶ στὰς Ἀμερικὰς δὲν τὸν ἐλάβαμε πίσω ὡς ἀρίστη κουδουνίστρα; Δὲν ξέρω πῶς τὰ καταφέρνουν καὶ τὸ ἐπιτυγχάνουν αὐτό, ἀλλὰ πράγματι, οὐδέποτε παραπονεθήκαμε γιὰ τὴν ποιότητα τῆς κουδουνίστρας ποὺ ἐλάβαμε:

Πληροῦν δῆλα δή ὅλες τὶς προϋποθέσεις, τὶς προδιαγραφὲς καὶ τὰ κριτήρια ποὺ δίδει ὀ κατασκευαστής; Μᾶλλον! 

Διότι:

Περιφέρονται διαρκῶς καὶ κάνουν θόρυβο ἀσταμάτητο!

Μιλοῦν ἀλλὰ οὐδέποτε λὲν κάτι! Ἀκριβῶς ὅπως καὶ οἱ κουδουνίστρες! Ἀλλὰ ἔχουμε κάνει ἕνα σοβαρότατον λᾶθος! Ἀντί νὰ τὶς χρησιμοποιοῦμε μόνον γιὰ τὴν χρήσι, γιὰ τὴν ὁποίαν τὶς ἐπροόριζε ὀ κατασκευαστής, τοὺς ἔχουμε δώσει ἀξία ἀνυπόστατο! Ἔπρεπε νὰ  ἀντιμετωπίζουμε τὶς κουδουνίστρες ΜΟΝΟΝ ὠς κουδουνίστρες! Πῶς χρησιμοποιοῦν τὰ βρέφη τὶς δικές τους; Κάπως ἔτσι! Μόνον γιὰ νὰ κάνουν θόρυβο καὶ νὰ μᾶς διασκεδάζουν! 

Διότι ἢ εἶναι πάρα πολὺ ἠλίθιοι καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν… Ἢ ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ πλέον καὶ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται… Ἢ ὡς ἄθλιες κουδουνίστρες δὲν μποροῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τίποτα, πέραν τοῦ «κουνήσου καὶ κᾶνε θόρυβο»…

Μία κουδουνίστρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, καὶ  ἀξίζει τὰ λεφτά της, δὲν σπάει εὔκολα! 

Ἀντέχουν στὶς πτώσεις!  Ἀντέχουν στὸ κράξιμο. Ἀντέχουν καὶ στὸ φτύσιμο!

Ἐκεῖνος ὁ Πάγκαλος ἔχει γίνει ὁ ἐργολᾶβος τοῦ κραξίματος! Ἀπὸ κοντὰ καὶ ἡ Νταράλαινα! Πάλι τὴν ἔκραξαν! Κι αὐτὴν τὴν φορὰ τὰ πατριωτάκια μου, οἱ Πόντιοι, στὰ Σούρμενα! (Νὰ ἀγιάσῃ τὸ στοματάκι τους!!!) Ἐκεῖ γύρω κι ὁ Λοβέρδος σὲ ἀριθμό κραξιμάτων. Πιστὸς ἀκόλουθος κι ὁ Σκανδαλίδης.  Μάλιστα αὐτὸς ἔφαγε καὶ κάτι αὐγουλάκια κλούβια στὴν Κρήτη! Ἀκολουθοῦν ὁ Ῥέππας, ὁ Παπακωνσταντίνου, ὁ ΓΑΠ…..Ἀλλὰ δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί τους! Κι ἀπὸ πίσω ὅλη ἠ κουστωδία! 

Εἶναι λοιπὸν ἀνθεκτικότατες!  Δὲν σπάζουν μὲ τίποτα!

Οἱ κουδουνίστρες ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτόν τους, κάνουν ΠΑΝΤΑ …τίποτα!!!

Δὲν σκέπτονται! Δὲν ἀντιδροῦν! Δὲν δημιουργοῦν προβλήματα! Ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ διασκεδάζουν τὰ βρέφη! Μόνον! Δὲν προσφέρουν ἐκπαίδευσι, λόγο, προβληματισμούς, ἐνόχλησι… Καὶ παραμένουν πάντα ἄχρηστες γιὰ τοὺς ἐνήλικες!!!

Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ δικές μας κουδουνίστρες! ΤΙΠΟΤΑ!!! Μάλιστα, μερικὲς ἐξ αὐτῶν κουρδίζονται καταλλήλως, ὡςτε νὰ κάνουν κάποιες συγκεκριμένες μιμητικὲς κινήσεις. Νὰ σηκώνουν ἕνα χέρι ἢ νὰ κουνοῦν ἕνα πόδι! Δίχως ὅμως ἀτομικὴ πρωτοβουλία! Μὲ ἐντολὴ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ποὺ τοὺς ἔχωσε κάπου μέσα στὸν μηχανικό τους ἐγκέφαλο ὀ κατασκευαστής! 

Ἔτσι καὶ οἱ δικές μας! Ἄψογες στὴν λειτουργία!  Οὐδέποτε σκέπτονται, οὐδέποτε ἐνεργοῦν κάνοντας κάτι πέραν τῶν κατασκευαστικῶν προδιαγραφῶν τους! Ἀδρανεῖς στὰ ἐκτὸς προγραμματισμοῦ! Μόνον ὄσα ὀ κατασκευαστής ἔχει χώσει στὸν «ἐγκέφαλό» τους ἀναπαράγουν!

Τί ἤθελε ὁ κατασκευαστής; Νὰ ξεπουληθῇ ἡ Κύπρος; Ἀκριβῶς αὐτό κάνουν οἱ κουδουνίστρες μας! Τὴν ξεπουλοῦν! Τὸ αὐτό γιὰ τὸ Καστελλόριζο, γιὰ τὴν Θράκη, γιὰ τὴν Ἤπειρο, γιὰ τὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὰ πετρέλαια! Ἐὰν τοὺς ζητήσῃς νὰ κάνουν κάτι μόνες τους, βραχυκυκλώνουν! Καίγονται! Καὶ εἶναι γιὰ πέταμα! 

Συνεπῶς; Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι ἀπὸ αὐτό ποὺ ἔχουμε; Οὐδεῖς μᾶς κοροΐδευσε!!! Εἶναι ἠ μοναδικὴ συμφωνία ποὺ οἱ ἄσπονδοι φίλοι μας ἐτήρησαν κατὰ γράμμα! 

Μόνον ποὺ δὲν θυμᾶμαι ἐὰν στὸ δελτίο παραγγελίας ζητούσαμε κουδουνίστρες ἢ ἀνθρώπους σκεπτομένους, συνειδητοποιημένους κι Ἕλληνες!

Φιλονόη.

 

 Υ.Γ. Ποιός ἠλίθιος τοὺς πῆρε στὰ σοβαρά καὶ τώρα τρέχουμε ὅλοι καὶ δὲν φθάνουμε; Κι ἀντί νὰ τοὺς κρεμάσουμε ὡς κουδούνια, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι….

…..τραβοῦν νὰ  κρεμάσουν αὐτοὶ ἐμᾶς….

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

Leave a Reply