Προδότες εἶναι, κι ἂς παραιτῶνται!

Ποιοί παρῃτήθησαν; Καὶ γιατί; Ποιούς ἐπεξεργάζονται; Εἶδαν πὼς τὸ καράβι μπάζει νερά, κι ὡς ποντικοὶ τραβοῦν νὰ τὴν κοπανήσουν πρῶτοι;

Γιὰ νὰ τοὺς πάρουμε λίγο ἀπό τὴν ἀρχή:

6 Μαΐου 2010 διαγράφονται (οὐσιαστικῶς παραιτοῦνται) οἱ Οἰκονόμου, Δημαρᾶς, Σακοράφα. Τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν  παράδοσι τῆς Πατρίδος μας στοὺς ΤΡΑΠΕΖΟεποίκους; Κανένας πόνος γιὰ τὴν πλήρη παράδοσι τῆς πατρίδος στοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους; 

Ἢξεραν (διότι ἤξεραν) πὼς ὁ ΛΑΘΡΟνόμος τους, ποὺ ΕΨΗΦΙΣΑΝ ὅλοι τους στὶς 16 Μαρτίου 2010 ἦταν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ!!! Τοὺς ἐνημέρωσαν Κόκκινος, Τσᾶτσος, Δικαῖος, Καμίνης…. Ὅμως τὸ ἔκαναν! Ἀλλὰ μερικοὺς μῆνες ἀργότερα βρῆκαν τὴν χαμένη τους συνείδησι καὶ μάζεψαν τὰ χεράκια τους ἀπὸ τὰ μνημονιακὰ ἔργα.  Γιατί ὑπεστήριξαν μὲ σθένος τὴν μία ἀντισυνταγματικότητα καὶ στὴν ἄλλην ἔκανανα τὸν ψόφιο κοριό; Χρῆμα; Φόβος; Ἀδυναμία ἀντιλήψεως;  Δὲν μοῦ κάνουν πάντως. Διότι τέτοιοι καθυστερημένοι «πατριῶτες» γιὰ ἄλλα τυρβάζουν. Κι ἀυτὰ τὰ ἄλλα δὲν εἶναι τὸ καλό τῆς Πατρίδος μου.

14 Δεκεμβρίου 2010 παρῃτήθη ὁ Παπαχρῆστος. Ἄλλος καθυστερημένος «πατριώτης» αὐτός. Αὐτὸς ὑπέγραψε καὶ στὸ μνημόνιο. (Εἶχα γράψει τότε στὸ Μήπως ἀργήσατε; κάποια πράγματα.) Ἄλλος ἐπιλεκτικὸς «πατριώτης» κι αὐτός. Νομίζει μήπως πὼς κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ πλοῖο-ΓΑΠ ξέφυγε ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος καὶ τὶς μειοδοσίες; Γελασμένος θὰ εἶναι….

14 Ἲουνίου 2011 παραιτεῖται ὁ Γιῶργος Λιάνης. Ἀνεκάλυψε πὼς ἔχει συνείδησι. Αὐτὸς ἐψήφησε καὶ τὸν ΛΑΘΡΟνόμο, καὶ τὸ μνημόνιο καὶ τὸ πολυνομοσχέδιο. Θέλει νὰ μᾶς τρελλάνῃ; Δὲν νομίζω… Ξέρει σὲ τί κατάστασι εἶναι καὶ ἡ δική του φωλιά, καὶ σκέφτηκε πὼς ἴσως νὰ γλυτώσῃ κάτι τίς… Λέτε ὅμως;

14 Ἰουνίου 2011 παραιτεῖται ὁ Ἀντώνης Κοτσακᾶς. Ἄλλος κι αὐτός. Τὰ ἴδια μὲ τὸν Λιάνη ἰσχύουν. Βουλιάζει τό καράβι, τὰ ποντίκια ὄξω…μπλά, μπλά, μπλά… Μάλιστα αὐτὸς μᾶς λέει πὼς παραμένει «ἀγωνιζόμενος γιὰ ἀρχὲς κι ἀξίες ποὺ ὑπηρέτησε ἀπό τὸ 1974»… Ἀλήθεια, σὲ ποιές ἀρχὲς ἀκριβῶς ἀναφέρεται; Στὶς ἀρχὲς Ἀνδρέα ποὺ ξεπούλησε τὴν Ἑλλάδα; Στὶς ἀρχές Παγκάλου ποὺ μὲ ὅλο τὸ ὑπόλοιπο σινάφι τους, μαζὺ τὰ φάγανε;  Στὶς ἀρχὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ἰσλαμοποιήσεως καὶ τῆς τουρκοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος; Δὲν μᾶς διευκρινίζει ποιὲς ἀκριβῶς εἶναι αὐτὲς οἱ ἀρχές… Καὶ δὲν διακρίνουμε κάποιες ἀρχὲς μέσα ἀπὸ μίαν πολιτικὴ παρουσία, ποὺ συναινοῦσε σὲ ὅλα ὅσα ἡ (ἀμερικανοθρεμμένη) ἀρχή τοῦ κόμματός του ἔως σήμερα ὅριζε.... Καθυστερημένος κι αὐτός… Πολὺ καθυστερημένος…. Δυστυχῶς..

Ἑτοιμάζεται κι ὁ Ἀθανασιάδης… Καὶ κάποιοι ἄλλοι…. Ἀλήθεια, γιατί τό κάνουν; Τί περιμένουν; Τί πιστεύουν; Μήπως κατὰ βᾶθος νομίζουν πὼς ἀθωώνονται; Γελάστηκαν!!!! Ἐν τελῶς!!! 

Ἀκόμη κι ἐὰν αὔριο τὸ πρωΐ παραιτηθοῦν ΟΛΟΙ καὶ μείνει μόνον ὁ ΓΑΠ μὲ τοὺς κολλητοὺς του στὴν κυβέρνησι, ΟΥΔΕΙΣ ἐξ ὅσων παρῃτήθησαν ἢ θὰ παραιτηθοῦν πλέον  περνᾶ στὴν ἄλλην μεριά! Παραμένουν ΟΛΟΙ (καὶ οἱ ΝΔούληες ἐπίσης, καὶ οἰ ΚΚΕτζῆδες ἐπίσης, καὶ οἱ ΛΑΟπλᾶνοι καὶ οἱ τσιρηζοτΣΥΡΙΖΑῖοι ἐπίσης) ΑΠΕΝΑΝΤΙ!!! 

Ποῦ ἀπέναντι; Ἀπέναντι ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς! Αὐτοὶ ὑπηρέτησαν ἕνα σύστημα σαθρό, σάπιο, καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τώρα τὸ παίζουν λευκὲς περιστερές; Ἀμέτοχοι; Οἱ μὲν μὲ τὶς μνημονιακές τους ὑπογραφές, οἱ δε μὲ τὶς «ἀπεργίες» τους, οἱ παρὰ  δὲ μὲ τὰ ΠΑΜΕ κι ΕΛΑ, οἱ παρὰ παρὰ δὲ μὲ τὶς καταστροφές τους καὶ τὶς δολοφονίες ἀθώων, οἱ παρὰ παρὰ παρὰ δέ μὲ τὶς ὑποκρισίες τους, ἢ μὲ τοὺς ἀμέτρητους διορισμούς, ἢ μὲ τὰ ῥουσφέτια, ἢ μὲ τὶς προμήθειες, ἢ μὲ …..

Σταματῶ καλλίτερα!!! Περιορίζομαι στὸ ἐξῇς ἕνα: 

«ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ, ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Εἶτε συνειδητῶς, εἶτε ἀσυνειδήτως. Γιὰ ἐμᾶς λοιπὸν ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!!»

(Τὸ ἔβαλα σὲ εἰσαγωγικὰ, τὸ κοκκίνησα, τὸ μεγάλωσα ὣςτε νὰ μποροῦν κάποιοι ποὺ ἴσως τοὺς ἔχῃ μείνει μία στάλα μυαλό νὰ καταλάβουν τί καλῶνται νὰ πληρώσουν. Καὶ θὰ πληρώσουν!!!)

Ἂς μὴ παραπονῶνται λοιπὸν  πλέον… Δὲν κάνει… Τοὺς μάθαμε ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. Κι ἀπὸ τὴν καλή κι ἀπὸ τὴν  ἀνάποδη.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κύττα νὰ δῇς πού λίγα γιαούρτια, λίγα κραξίματα καὶ κάτι φᾶπες τοὺς ὁδηγοῦν ὅλους νὰ «εὕρουν τὶς ἀξίες τους»… Εἶναι περισσότερο γελοῖοι ἀπὸ ὅσο δείχνουν… Περισσότερο… Καί ἔχουν καὶ τὸ …τρεχᾶτε ποδαράκια μου ὡς ἀρχή…

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Leave a Reply