Τὰ τρωκτικὰ ἐγκαταλείπουν πρῶτα τὸ πλοῖο.

Ἐπανάληψις: 

Παραίτησις Γεωργίου Λιάνη.Παραίτησις Ἀντωνίου Κοτσακᾶ.

Παραίτησις Γεωργίου Φλωρίδου.

Παραίτησις Ἔκτορος Νασιώκα.

Ἔχουν προηγηθεῖ οἱ παραιτήσεις Σοφίας Σακοράφα, Νικολάου Οἰκονόμου, Ἰωάννου Δημαρᾶ, Εὐαγγέλου Παπαχρήστου.

Συνέχεια

Προδότες εἶναι, κι ἂς παραιτῶνται!

Ποιοί παρῃτήθησαν; Καὶ γιατί; Ποιούς ἐπεξεργάζονται; Εἶδαν πὼς τὸ καράβι μπάζει νερά, κι ὡς ποντικοὶ τραβοῦν νὰ τὴν κοπανήσουν πρῶτοι;

Γιὰ νὰ τοὺς πάρουμε λίγο ἀπό τὴν ἀρχή:

6 Μαΐου 2010 διαγράφονται (οὐσιαστικῶς παραιτοῦνται) οἱ Οἰκονόμου, Δημαρᾶς, Σακοράφα. Τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν  παράδοσι τῆς Πατρίδος μας στοὺς ΤΡΑΠΕΖΟεποίκους; Κανένας πόνος γιὰ τὴν πλήρη παράδοσι τῆς πατρίδος στοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους; 

Συνέχεια