Τὰ τρωκτικὰ ἐγκαταλείπουν πρῶτα τὸ πλοῖο.

Ἐπανάληψις: 

Παραίτησις Γεωργίου Λιάνη.Παραίτησις Ἀντωνίου Κοτσακᾶ.

Παραίτησις Γεωργίου Φλωρίδου.

Παραίτησις Ἔκτορος Νασιώκα.

Ἔχουν προηγηθεῖ οἱ παραιτήσεις Σοφίας Σακοράφα, Νικολάου Οἰκονόμου, Ἰωάννου Δημαρᾶ, Εὐαγγέλου Παπαχρήστου.

Μὴ γελιέσθε ὅμως… Δὲν τὴν …ἐκοπάνησαν γιατὶ διαφωνοῦν… Ἐὰν διαφωνοῦσαν δὲν θὰ πολιτεύοντο μὲ ἐτούτους τοὺς πατριδοκαπήλους. Δὲν θὰ ἐψήφιζαν τὰ ἤδη ψηφισθέντα. Δὲν θὰ συναινοῦσαν σὲ ὅσα συνῂνεσαν. Κοινῶς; 

Ἐὰν δὲν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὸ εἶδος τῶν συνεργατῶν τους… Κι ἐὰν δεχθοῦμε πὼς ἔπεσαν θύματα… Κι ἐὰν δεχθοῦμε πὼς ὁ ΓΑΠ τοὺς ἀπεκοίμιζε… Τότε, θὰ εἴμαστε μεγάλα κορόιδα. Διότι οἱ ἀλητάμπουρες εἶχαν κάθε εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀντιδράσουν. 

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν ὁ ΓΑΠ γυρνοβολοῦσε σὲ κάθε ξένη αὐλή καὶ μᾶς ἀναθεμάτιζε.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν κατεστρέφετο καὶ ἀπὸ τὶς δικές τους ὑπογραφές (καὶ ψηφίσματα) τὸ δημόσιο σύστημα ὑγίειας μας.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν οἱ ἐθνικοί μας ὁδοὶ  ἐδωρίζοντο σὲ κολλητοὺς τους  ἐργολάβους.  Ναί, τοὺς γνωστούς χρηματοδότες τους.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν ἑλληνοποιοῦσαν ἀντισυνταγματικῶς καὶ ἀκρίτως  κάθε λαθραῖο κατακάθι.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν οἱ ἀνεξέλεγκτοι διορισμοὶ στραγγάλιζαν τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν ἀνεκάλυπταν τὶς βρωμιὲς τῶν συναδέλφων τους.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν ἐψηφιζαν νομοσχέδια ποὺ ἀθώωναν  κάθε λαμόγιο ποὺ εἶχε καταληστεύσει τὸν Ἑλληνικό λαό.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν ὅταν ὑπεστήριζαν τὴν βουλευτική τους ἀσυλία καὶ νομοθετοῦσαν ὑπὲρ τῆς Μιλένας.

Μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν κάθε στιγμή. Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν.

Γιὰ ἐτοῦτο καὶ εἶναι ΟΛΟΙ τους ΕΝΟΧΟΙ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!

Τώρα κάθε «ἀντίδρασις» θεωρεῖται ἐκ τοῦ πονηροῦ. Μὴν γελιέσθε μὲ τὶς σχετικὰ πρόωρες παραιτήσεις τῶν Σακοράφα, Δημαρᾶ καὶ Οἰκονόμου. Μέρος τῆς «παραστάσεως»  εἶναι κι αὐτὰ. Θὰ δοῦμε κι ἄλλα ἀστεῖα καὶ σοβαρά.

Ἀλλὰ ἡ οὐσία παραμένει. Τὰ τρωκτικὰ ἐγκαταλείπουν πρῶτα τὸ πλοῖο ποὺ βουλιάζει. Εἶτε γιὰ νὰ πνιγοῦν. Εἶτε γιατὶ ἐλπίζουν πὼς θὰ μπορέσουν νὰ μποῦν στὸ ἐπόμενο πλοῖο. Ἀλλὰ παραμένουν τρωκτικά. Μὴν ξεχνιέσθε.

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Leave a Reply