Ὅταν τὸ γονίδιο «μιλᾷ», ἡ ἀνθρωπότης ὑποκλίνεται!

Ὁ λόγος γιὰ τὰ ἐκπληκτικὰ ἐπιτεύγματα ἐνὸς ὁμογενοῦς μας ποὺ ζεῖ στὴν Αὐστραλία. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἐργάζεται συστηματικῶς γιὰ νὰ ἐπιλύσῃ σοβαρὰ προβλήματα ὀράσεως.  Προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν μεγάλα τμήματα τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ κάποιοι ἄλλοι πασχίζουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἀνθρωπότητα, αὐτός, καὶ κάποιοι λιγοστοὶ  ἀκόμη στὸν πλανήτη, τὴν ὑπηρετοῦν!

Φταίω τώρα ἐγὼ ποὺ ἰσχυρίζομαι πὼς οἱ Ἕλληνες ἔχουν «δημιουργηθεῖ» γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀνθρωπότητα; (Οἱ Ἕλληνες, ὄχι οἱ καταπατητές τους.)

Φιλονόη.

Βιονικό μάτι από ομογενή επιστήμονα!

Στο τελικό στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η προσπάθεια ενός ομογενή επιστήμονας από την Αυστραλία για μια νέα παγκόσμια επιστημονική πρωτιά με την δημιουργία βιονικού ματιού. 
Πρόκειται για τον Ευστράτιο (Σταν) Σκαφίδα που ηγείται του ερευνητικού κέντρου NICTA του Πανεπιστημίου Μελβούρνης, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το ινστιτούτο «Bionic Vision Australia»

Η πρωτοποριακή εφεύρεση του ομογενή και των συνεργατών του αποτελείται από μία κάμερα που τοποθετείται σε γυαλιά και η οποία αιχμαλωτίζει εικόνες. Στη συνέχεια οι εικόνες αυτές μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία διεγείρουν τους νευρώνες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο Σταν Σκαφίδας τελείωσε επιτυχώς το διδακτορικό του ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης το 1997.

Σήμερα ως καθηγητής νανοηλεκτρονικής και διευθυντής του Κέντρου Μηχανικής Νευρωνικής, ηγείται της έρευνας της νανοηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου -στον τομέα των ηλεκτρονικών μηχανικών αφιερωμένο στη δημιουργία μικροσκοπικών συστατικών- νέας γενιάς τρανζίστορ και τσιπ που βρίσκονται στο επίκεντρο των ασύρματων επικοινωνιών τα οποία συνεχίζουν να μετατρέπουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και πώς ζούμε σήμερα…..

Ο Σταν Σκαφίδας γεννήθηκε το 1971. Οι γονείς του, οι οποίοι έχουν ρίζες από την Αμαλιάδα και την Καβάλα, εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη στις αρχές του 1960.

«Όταν μου έφερναν δώρα στις γιορτές και τα γενέθλιά μου, συνήθιζα να τα αποσυναρμολογώ αναφέρει στον «Νέο Κόσμο» ο νεαρός καθηγητής. Πήγε σχολείο στο ελληνορθόδοξο Κολλέγιο «Άγιος Ιωάννης» και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης. Παντρεύτηκε το 1994 και παρακολούθησε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Cornell της Αμερικής.

Επηρεάστηκε από την κουλτούρα του Πανεπιστημίου Cornell – καθώς όπως αναφέρει, το επίκεντρο δεν βρισκόταν μόνο στην έρευνα αλλά και στην εμπορικότητά της. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του έγινε ο συνιδρυτής της εταιρείας Bandspeed, η οποία έγινε και το όχημα για την εμπορικοποίηση την ερευνάς του όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ημιαγωγών και άλλων προϊόντων για ασύρματα συστήματα.

τρελὸ κουνέλι.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὅταν τὸ γονίδιο «μιλᾷ», ἡ ἀνθρωπότης ὑποκλίνεται!

  1. Δεν μ’ αρέσει καθόλου που επιρεάστηκε από την κουλτούρα αμερικάνικου πανεπιστημίου, δηλαδή ως προς την εμπορικότητα της έρευνας/επιστήμης.

    Καθόλου ελληνικός τρόπος σκέψης. Και το λέει στεγνά…

    Θα μου πεις αν δεν πας με το σύστημα δεν πρόκειται να αναρριχηθείς…

    • Μήπως συμβαίνει τὸ ἀντίθετο; μήπως τὸ Κορνὲλ ἐπιρεάσθη ἀπὸ τὸν Σκαφίδα; Ὄοοοοχι, μὴ τὸ γελᾶς καθόλου! Τοὺς Ἀμερικανοὺς αὐτὸ τοὺς συμφέρει νὰ λέγουν καὶ μὲ κάθε δόσιν αὐτοκολακείας μάλιστα διότι εἶναι ἔξυπνοι. Ἕλκουν τοὺς ἀξίους ἀνθρώπους καὶ τοὺς κρατοῦν ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ ἁπλῶς ἀμπελοφιλοσοφοῦμε!.. Καὶ κριτικάρουμε… Καὶ κάτι ἄλλο. Καὶ ὁ τρόπος αὐτὸς σκέψεως ἑλληνικὸς εἶναι δυστυχῶς, πρωτοεισαχθεὶς ἀπὸ τοὺς σοφιστὰς αἱ ἰδέαι τῶν ὁποίων εὐκόλως ἐπέρασαν εἰς τὴν Ρώμην καὶ μέσῳ αὐτῆς ἀργότερον εἰς τὴν Δύσιν. Ὁ μόνος ὁ ὁποῖος ἐξ ἀρχῆς ἀντελήφθη τὴν φθοροποιὸν ἐπίδρασιν τοῦ ἔργου των ἦτο ὁ Πλάτων ὁ ὁποῖος τοὺς ἐπολέμησε λυσσωδῶς. Ἀλλὰ ἦτο μόνος…. δυστυχῶς! Αὐτὰ ἐπὶ τοῦ παρόντος διότι εἶναι ἀργὰ καὶ διότι βαρυέμαι. Πέραν ὅμως αὐτῶν τὸ γεγονὸς παραμένει: Ἡ Ἑλλὰς ἀκόμη καὶ τώρα εἶναι ὅπως πάντα πανταχοῦ παροῦσα μὲ τὸν ἔνα τρόπον ἤ τὸν ἄλλον!

      • Ὅταν λέω γονίδιο, ἐννοῶ συγκεκριμένα πράγματα. Δὲν εἶναι ἐθνικιστικό. Στὴν πρώτη μου παράγραφο τὸ ἐξηγῶ. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι «κατασκευασμένοι» με]τ τέτοιον τρόπο ὡςτε νὰ ὑπηρετοῦν πάντα τὴν ἀνθρωπότητα Νικόλαε. Ἐκεῖ ἀναφέρεται καὶ τὸ γονίδιο.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *