Τὸ e-coli μᾶς …ἀκολουθεῖ (μέσα ἀπὸ τὰ …Lidl!!!)

Εἶναι ἐδῶ καὶ θὰ παραμείνῃ. Ἔχει «ἀποφασίσει» νὰ ἀφανίσῃ καὶ θὰ τὸ κάνῃ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο. 

Ανιχνεύτηκε E.Coli σε κιμά και σουτζουκάκια

Στην κατάσχεση 2.481 κιλών κατεψυγμένων προϊόντων, στα οποία ανιχνεύθηκε το παθογόνο βακτήριο e.Coli προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για … κατεψυγμένο κιμά από βοδινό κρέας (αριθμός παρτίδας L91185010 και ημερομηνία λήξης 6/11/2011) και κατεψυγμένα σουτζουκάκια από βοδινό κρέας προέλευσης Γερμανίας (αριθμός παρτίδας L1 102 ΒΤ και ημερομηνία λήξης 8/11/2011), με την εμπορική ονομασία «Marvest», που διακινήθηκαν από την εταιρεία «LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ».

Τα προϊόντα κρίθηκαν μη ασφαλή-επιβλαβή για την υγεία και αποφασίστηκε η καταστροφή τους.

«Η προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια των τροφίμων παραμένουν ο πρώτος στόχος του ΕΦΕΤ», αναφέρει η ανακοίνωση του φορέα. (medical news)

Ἔχω πράγματι μεγάλο πρόβλημα μὲ τὴν λογικὴ τῶν δημιουργῶν του. Ἐν τάξει, εἴμαστε πολλοί στὸν πλανήτη. Εἴμαστε κι ἀχόρταγοι! Εἴμαστε καὶ ὑβριστές. Ἀλλὰ ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν ἀντὶ τῆς Φύσεως; Μὲ ποιάν λογικὴ τὸ παίζουν θεοί; Γιατί πραγματοποιοῦν στυγερὲς δολοφονίες μὲ κάθε τρόπο; Ποιὸς τοὺς ἔδωσε αὐτὸ τὸ δικαίωμα;

Ξέρω, ξέρω… Ἀπαντήσεις δὲν θὰ λάβω… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μὲ κάνει νὰ μὴν συνειδητοποιῶ τὸ μέγεθος τῆς βλακείας τους…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Στὸ μεταξύ, ἀκόμη ψωνίζουν κάποιοι ἀπὸ τὰ γερμανόυβριστικὰ αὐτὰ καταστήματα; Τώρα φταίω ἐγὼ νὰ πῶ «καλά νὰ πάθουν»;

2 thoughts on “Τὸ e-coli μᾶς …ἀκολουθεῖ (μέσα ἀπὸ τὰ …Lidl!!!)

  1. Ποῖοι εἶναι αὐτοί; Ἔχουν παλαιόθεν ὁρίσει τὴν ταυτότητά των: “Εἴμεθα παντοδύναμοι ἐπειδὴ εἴμεθα αόρατοι”!! Ὁρατὰ ὅμως εἶναι τὰ ἔργα των τὰ ὁποῖα δίκην πέπλου καλύπτουν αὐτοὺς ἀπὸ τὰ ὄμματά μας. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀδυναμία των.
    Νὰ θέσω ἕνα παράδειγμα; Ἡ Κόκα Κόλα. Παραμερίζοντες τὰ περὶ τῶν βλαβερῶν συνεπειῶν εἰς τὴν ὑγείαν τοῦ ἀνθρώπου, ἄς ἐξετάσωμεν τὰ οἰκονομικάς τοιαύτας (συνεπείας). Ἄν προχείρως σκεφθοῦμε παραμένοντες μόνον εἰς τὰς φιάλας τοῦ ἑνὸς λίτρου πόσα δίς πωλοῦνται ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καθημερινῶς καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν μὲ μίαν κατὰ προσέγγισιν τιμὴν τότε θὰ ἀντιληφθοῦμε τὶ κολοσσιαῖα ποσα]καημερινῶς καταλήγουν εἰς ΕΝΑ θύλακα. Ἀμύθητα ποσὰ εἰς μίαν τσέπην! Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐλάχιστον παράδειγμα. Ἀντιλαμβάνεσθε φίλοι μου πόσον εὐάλωτον εἶναι τὸ τέρας; Κόψατε λοιπὸν τὴν κόκα κόλα (καὶ κάθε κόκα κόλα κάθε εἴδους) καὶ στραφεῖτε συλλήβδην πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ὁμοειδῆ προϊόντα. Πιστέψατέ με αὐτὸς εἶναι ἔνας πόλεμος χωρὶς θυσίες καὶ ἔξοδα καί, κυρίως, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ. Ὁ πλοῦτος φίλοι μου πρέπει νὰ μοιράζεται εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ ὄχι νὰ ἐνθυλακοῦται (τσεπώνεται) ἀπὸ τοὺς ὀλίγους διότι ἐν τέλει οἱ τσεπώνοντες μοιραῖον εἶναι νὰ ἐξουσιάσουν τοὺς πολλούς. Ἁπλᾶ πράγματα.
    Προσωπικῶς τὸ ἄθλιον αὐτὸ σιωνοζοῦμι τὸ ΕΧΩ ΣΒΥΣΕΙ ἀπὸ τὸν νοῦμου. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ὅμοίως ἔχω σβύσει καὶ ἄλλα πράγματα ὅπως τοὺς μισητοὺς Πρασίνους (ΠΑΣΟΚ), Κυανούς (ΝΔ) καὶ Ἐρυθροερυθρωποὺς (ΚΚΕδοσυνσυροζοτοιούτους). Εἰς τὸν νοῦ μου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Ἔχουν διαγραφεῖ διὰ παντός. Νὰ διευκρινήσω ὅμως ὅτι ἕνα ἐρυθρὸν ὑπάρχει (εἰς τὸν νοῦ μου) καὶ αὐτὸ εἶναι τῆς ὑπογραφῆς μου καὶ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ. Τὶ νὰ κάμω βρὲ παιδιά; Πειραιώτης ἄνθρωπος εἶμαι!

Leave a Reply