Ἕλληνες ἀεὶ παῖδες ἔστε!

Έλληνες ἀεί παῖδες (Πλάτων, Τίμαιος)

Ένας Αιγύπτιος ιερέας απευθυνόμενος στο Σόλωνα παρατηρεί: «Ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεί παῖδές ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν», δηλ. «Σόλωνα, Σόλωνα, εσείς οι Έλληνες μένετε πάντα παιδιά και δεν υπάρχει κανένας γέροντας Έλληνας».

Και διευκρινίζοντας συνεχίζει:
«Νέοι ἐστέ τάς ψυχάς πάντες. Οὐδεμίαν γάρ ἐν αὐταῖς ἔχετε δι’ ἀρχαίαν ἀκοήν παλαιάν δόξαν οὐδέ μάθημα χρόνῳ πολιόν οὐδέν», δηλ. «Νέοι είστε στις ψυχές σας όλοι. Γιατί δεν έχετε πεποιθήσεις ριζωμένες σε κληρονομικές δοξασίες ούτε γνώσεις γερασμένες».

Μολονότι, λοιπόν, ο Αιγύπτιος ιερέας – όπως γίνεται φανερό από την πλατωνική διήγηση – θαύμαζε τους Έλληνες για τη φρεσκάδα του πνεύματος που διατηρείται πάντα νέο, ρωμαλέο και δημιουργικό, η παραπάνω φράση επαναλαμβάνεται συχνά σήμερα με παραποιημένη σημασία, καθόλου κολακευτική για τους σύγχρονους Έλληνες: «είμαστε ευκολόπιστοι, δεν σοβαρευόμαστε ποτέ και αντιμετωπίζουμε συχνά καταστάσεις με ελαφρότητα και επιπολαιότητα, σαν τα παιδιά»!  (Ἡράκλειτος ὁ Σκοτεινός)

Γιά ποιόν λόγο αὐτὴ ἡ ἀνάρτησις;

Γιὰ ὑπενθύμισι!
Γιὰ νὰ γνωρίζουμε πὼς δὲν μᾶς λείπει τὸ παρελθόν. Ἡ γνώσις του μᾶς λείπει.
Βέβαια οἱ ἱερεῖς τῆς Σάιδα ἀναφέρονται σὲ ἄλλες καταγραφές. Ἐλάχιστες σὲ σχέσι μὲ τὸν ὄγκο στὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀναφέρομαι. 
Ἐπίσης, γιὰ λόγους τετριμμένους, λίγοι, ἐκ τῶν συγχρόνων, τόλμησαν νὰ καταγράψουν ἡμερομηνίες σὲ σχέσι μὲ τὸ βᾶθος τοῦ χρόνου. Ἡ ἱστορία τοῦ πλανήτου εἶναι ταὐτόσημος μὲ τὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων. 
Ἀργοῦν ἀλλὰ σιγὰ σιγά, ἰδίως οἱ «κοσμοεξουσιαστές» μας, ἀρχίζουν νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται. 
Θὰ πασχίσουν, ὅπως πάντα, νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν συνειδητοποίησι. 
Ἀτυχές, ἐπὶ τῆς παρούσης!
Τώρα πιὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες βγεῖ στὸν δρόμο τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ.
Κάτι τέτοιο θὰ ἐπιφέρῃ πολὺ μεγάλες ἀνατροπές.
Τίποτα καὶ κανένας δὲν μποροῦν νὰ τὸ σταματήσουν πλέον.

Ἐπανερχόμεθα καὶ εἶναι ὁριστικό!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply