Τὰ στρατόπεδα.

Διαβάσαμε ὅλοι μας γιὰ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ΛΑΘΡΟμεταναστῶν ποὺ θὰ στηθοῦν σὲ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας. Ἀνατριχιάσαμε! Τρομάξαμε!
Ἡ λέξις στρατόπεδον, ὅταν δὲν ἀφορᾶ σὲ στρατιῶτες, μᾶς παραπέμπει ἀναγκαστικῶς σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Κάτι ἀνάλογον μὲ αὐτὰ ποὺ ἔστησε ὁ Χίτλερ.
Τὰ ξέρουμε δὰ τὰ ἀποτελέσματά τους.
Καὶ φυσικὰ δὲν ἦταν μόνον ὁ Χίτλερ ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους τῶν στρατοπέδων. Τόσοι καὶ τόσοι, ποὺ μόνον γιὰ τὸ καλό μας δὲν νοιάστηκαν…

Ἀλλὰ πέραν  τοῦ ἀνατριχιαστικοῦ τμήματος, ἐδῶ τίθενται πολλὰ ἐρωτήματα.
Πῶς ἔξαφνα ἕνα Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν, πού ἔφθασε  πλέον ἐπισήμως στά ὅρια τοῦ Μπουρδελιστᾶν, ἀποφασίζει νά ἀσχοληθῇ μέ τήν μεγαλυτέρα πληγή τῆς κοινωνίας μας; Πόνος μαῦρος τούς ἔπιασε ἢ κάτι ἄλλο συμβαίνει;
Καί ποιός ἀκριβῶς δίδει τό σύνθημα;
Ἐγώ πού φωνάζω ἐδῶ καί χρόνια, καί μέ χαρακτηρίζουν ῥατσίστρια; Ἐσύ πού σέ ἔχουν ῥημάξει στίς κλοπές καί στούς βιασμούς; Ὁ ἄλλος πού εἶναι χρόνια ἄνεργος, διότι πλέον κάθε θέσιν ἐργασίας τήν ἔχουν καλύψει μέ ΛΑΘΡΟεισαγωμένους;
Ἡ χἌννα ἡ σαρ-Ῥαγκούση-Νταράλα μήπως μέ τόν ἀγαπημένο της George  καί τούς «ἀνθρωπισμούς» τους;
Ὁ μπουμποῦκος πού κραυγάζει ὡς ὑστερικός καί καταλήγει νά εἶναι μόνον γελοῖα …γραφικός;
Ἢ μήπως ὁ Μιχαλάκης ὁ ἐκσυγχρονιστής;  (Αὐτὸς εἰδικά!!! Ἂς μὴ σχολιάσω καλλίτερα!)

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως λίγο τὸ ἱστορικό.
Ἀρχικῶς ξεκίνησε ὁ ΣΚΑΙ (ὤωωω, ναί, τοῦ ΛΑΘΡΟλάγνου καὶ τουρκολάγνου Ἀλαφούζου!!!  Καὶ καμμία μυΐγα δὲν τὸν ἐτσίμπησε! Νὰ τὸ θυμᾶσθε!)
Ξεκίνησε λοιπὸν ἡ καταγγελία μὲ αὐτό:

Ὅπως διαπιστώσατε, ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν ἔρευνα (;;;;; πάρα πολλὰ ἐρωτηματικὰ πάντα, διότι μόνο ἔρευνες πλέον δὲν κάνουν οἱ δημοσιοκᾶφροι! Ἐκτὸς κι ἐὰν ἔχουν λόγους!!! Πάντως ἐδῶ εἶναι σὰν νὰ λένε: «ἔλα παπποῦ μου νὰ σοῦ δείξω τὰ ἀμπελοχώραφά σου» ἕνα πρᾶγμα…) σηκώθηκαν ἅπαντες νὰ διαμαρτυρηθοῦν!

Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Παπαδήμ(ι)ο καὶ τὸν Ἀντωνάκη (ναί, ἔχει καὶ μιλιὰ καὶ λαλιὰ καὶ τὸν Πάκη-ἀκόμη- αὐτὸ τὸ πιντί!!!), φθάσαμε νὰ «ἐξανίστανται» (!!!)  καὶ νὰ «ἀγανακτοῦν»  (!!!) ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πιάστηκαν στὸν ὕπνο! Μόνον τὸν Λάκη-Λαλάκη δὲν εἴδαμε νὰ τσιρίζῃ!
Τί μᾶς προέκυψε; Πάντως τίποτα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πασχίζουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν!

Ἀκολούθησαν λοιπὸν πολλὲς ἐξαγγελίες, ἀνακοινώσεις, ἀγανακτήσεις!  Ἕνας κακὸς χαμός!
Κι ἔξαφνα, ἐκεῖ ποὺ πεινᾶ ὅλη ἡ Ἑλλάς, ἐκεῖ ποὺ ὅλα τὰ ταμεῖα χάσκουν ἄδεια ἀπὸ τὸ πλιάτσικο, ἐκεῖ ποὺ τὰ παιδιὰ λιποθυμοῦν ἀπὸ ἀσιτία, εὑρέθησαν χρήματα!
Οἱ ΕὐρωπΕοι ἑταῖροι μας ἔξαφνα ξέχασαν πὼς δὲν μᾶς ἐμπιστεύονταν σὲ τίποτα καὶ γιὰ τίποτα καὶ ΤΣΟΥΠ,  μᾶς προσφέρουν 250 ἑκατομμυριάκια, πρὸ κειμένου νὰ φτιάξουμε στρατόπεδα!  (Μάλιστα ὁ Μιχαλάκης ἰσχυρίστηκε πὼς αὐτὰ τὰ χρήματα ἔχουν ἤδη ἐγκριθεῖ ἀλλὰ ἔχουν ξοδευθεῖ μόνον τὰ 40 ἀπὸ τὰ 250!!! Εἴμαστε τῆς οἰκονομίας ἐμεῖς!!!)

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:
Ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑφίστατο θέμα ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως, ἐκεῖ ποὺ ὅσοι μιλοῦσαν γιὰ τὴν κραυγαλέα αὔξησιν τῆς ἐγκληματικότητος, λόγῳ τῶν ΛΑΘΡΟεισαγωμένων, ἦταν ἀπάνθρωποι καὶ ῥατσιστές, ἐκεῖ ποὺ ἔνα πέπλον σιωπῆς σκέπαζε κάθε καταστροφή, ἔξαφνα ἡ «ἀλήθεια» βγῆκε στὸ φῶς!
Καί πότε ἀκριβῶς βγῆκε ἡ ἀλήθεια στό φῶς;
Μήπως ἀμέσως μετά ἀπό τήν ὁλοσχερή καταστροφή  τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου;

Ἔχουν ἀφήσει τὸ κέντρον στὸ ἔλεος τοῦ κάθε καταστροφέως ἐδῶ καὶ χρόνια.
Προσέξτε.

Αὐτὸ εἶναι παλαιότατον. Τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν. Μάλιστα στὴν πρώτην του παρουσίασιν ἀκούγαμε κάποιον (μᾶλλον Μαροκινὸ ἢ Ἀλγερινό) νὰ διαφημίζῃ τὴν …Γῆς τῆς ἐπαγγελίας! Δῆλα δὴ τὸν παράδεισον τῆς ἐγκληματικότητος!

Ἁπλό παράδειγμα; Τί συμβαίνει ἐδῶ καί μία τοὐλάχιστον τριετία μέ τούς τουρίστες ἒν Ἑλλάδι; Τί ἀκριβῶς κάνουν τά ἀστυνομικά τμήματα; Πόσοι ἀπό τούς τουρίστες στήνονται καθημερινῶς στίς οὐρές πρό κειμένου νά δηλώσουν πώς ἔπεσαν θύματα ληστείας ἢ ἀκόμη καί βιασμοῦ; Ἤ ἀκόμη καί φόνου; Ὅλοι;
Γιατί ὁλιγωροῦν οἱ ἀρχές; Δέν ὑπάρχουν ἀστυνομικές δυνάμεις; Ἢ δέν ἔνδιαφέρονται κάποιοι νά τίς διαθέσουν;

Δὲν ἐθορυβήθη κάποιος ὅταν σκότωσαν κάτι ἀλητόμουτρα τὸν Μανώλη.. Δὲν ἐθορυβήθησαν μὲ τὴν δολοφονία τοῦ περιπτερᾶ στὴν ἴδιαν περιοχή.. Δὲν ἐθορυβήθησαν μὲ τίποτα. Μέ μίαν τσάντα θά θορυβηθοῦν; Εἴμαστε σοβαροί;

(Εἴδατε τόν Καμίνη τώρα τελευταῖα; Κάτι σὲ συντρόφι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μοῦ ὁμοιάζει πλέον!!!)

Καί τώρα μεταξύ μας; Γιατί νά θορυβηθοῦν; Μήπως ὁ Μανώλης ἦταν παιδί τους;
Μήπως ὁ περιπτερᾶς ἀδελφός τους;
Ἢ μήπως ὁ χρυσοχόος γείτονάς τους;

Μήπως κάτι ἄλλο τρέχει; Μήπως ἀλλοῦ τό πηγαίνουν;
Γιατί λοιπόν μᾶς προσφέρουν τώρα οἱ ΕὐρωπΕοι ἑταῖροι μας τόσα χρήματα;

(Βέβαια τὸ «μᾶς προσφέρουν» μία κουβέντα εἶναι. Μὴν δουλευόμαστε καὶ μεταξύ μας! Οὐδόλως μᾶς προσφέρουν! Μᾶς δανείζουν τὰ χρήματα καὶ ἀναμένουν νὰ τοὺς τὰ ἐπιστρέψουμε ἐντόκως ταχύτατα. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!)

Τρέχα καὶ γύρευε τὶ ῥεμοῦλες θὰ γίνουν. Πόσοι θὰ φᾶν, πόσοι θὰ πιοῦν καὶ ποιοὶ ἀπὸ ἐμᾶς νηστικοὶ θὰ κοιμηθοῦν!

Τὸ μεγάλον ἐρώτημα παραμένει.
Ἐντὸς τῆς χώρας διαβιοῦν περισσότεροι τῶν 4,5 ἐκατομμυρίων ΛΑΘΡΟεποίκων. Δὲν συζητᾶμε γιὰ νομιμοποιημένους (ἀλήθεια, μέ τί κριτήρια;), γιὰ φυλακισμένους ἢ γιὰ αἰτοῦντες ἄσυλον. (Ἐὰν κι ἐφ’  ὅσον τὸ δικαιοῦνται φυσικά!)
Συζητᾶμε γιὰ τὸ ἁπλούστερον.
Ἐάν ἡ χώρα διαθέτει αὐτὴν τὴν στιγμή 250 ἐκατομμύρια εὐρόπουλα, γιατί δέν διαθέτει μέρος τους γιά τήν ἀπέλασιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκατομμυρίων; Τί στό καλό τούς χρειαζόμαστε; Ποῦ μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν;

Εἴπαμε, στὰ χωράφια ἐπιστρέφουν οἱ  Ἕλληνες.
Στὶς ἐργατικὲς θέσεις ἐπίσης.
Στὴν βοηθητικὲς ἐπίσης. (Ἐὰν φυσικὰ δὲν λειτουργοῦν ῥατσιστικὰ εἲς βάρος τους οἱ ἐπιχειρηματίες.)
Ποῦ χρειάζονται λοιπόν τόσοι καί τόσοι ΛΑΘΡΟέποικοι;
Ἢ μήπως χρειάζονται;

Τὸ καλλίτερον βέβαια φαντάζομαι θὰ τὸ γνωρίζετε.
Ὅλοι αὐτοί, ποὺ θεωρητικῶς θὰ μεταφερθοῦν στὰ στρατόπεδα, θὰ φυλάσσονται! (Δῆλα δή θά λειτουργοῦν κάπως σάν φυλακές τά στρατόπεδα; Δέν τούς ἐμπιστευόμαστε; Παρακαλῶ;)
Ἀπο ποιούς θά φυλάσσονται; Ποιός θά τούς πληρώνῃ; Διότι ἀπὸ τὶς ἐξαγγελίες καὶ τὶς ἀνακοινώσεις ποὺ διάβασα, ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ θὰ κοστίσῃ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσα μᾶς λένε.

Ἒν ὁλίγοις!
Σὲ κάθε στρατόπεδον θὰ φυλάσσονται 1000 ἄτομα, σὲ τέσσερις διαφορετικοὺς τομεῖς καὶ κάθε τομέας θὰ διαθέτῃ ἀπὸ πτέρυγες. (50 ἀνᾷ  πτέρυγα!)
Σὲ κάθε στρατόπεδον θὰ ὑπάρχουν 300 ἰδιωτικοὶ φύλακες καὶ 150 ἀστυνομικοί! Δῆλα δή 450 ἄτομα θά προστατεύουν(;;;;) προφυλάσσουν (;;;;) φυλάσουν (;;;;) 4Χ250!!!! Δῆλα δή συζητᾶμε γιὰ 30.000 ΛΑΘΡΟεποίκους ποὺ θὰ προστατεύονται ἀπὸ 13.500 άστυνομικοὺς καὶ πολίτες!
Ὠραία μπίζνα; Δέν συμφωνεῖτε;

Ξέρω, εἶναι κάπως …κουλό! Ἀλλὰ αὐτὰ κατάλαβα ἀπὸ τὰ γραφόμενά τους! Ἐὰν εἶναι δυνατόν!
Καί δέν εἶναι ἀπλούστερον νά τούς βάλουν μέσα σέ ἀεροπλάνα, πλοῖα καί μηχανότρατες καί νά τούς ἐπιστρέψουν στά σπίτια τους; Πλάκα κάνουμε; Σέ τί ἐξυπηρετεῖ ἡ παραμονή τους ἐδῶ; Μπορεῖ νά μᾶς πῇ ὁ ΠΡΟΠΟ; (Καλὰ καταλάβατε, ἔβγαλα τὴν παύλα διότι σὲ ΠΡΟΠΟ φέρνει. 1Χ2 ἕνα πρᾶγμα! Κι ὅ,τι τοῦ κάτσῃ!)

Γιατί λοιπόν θά γίνουν τά στρατόπεδα; Γιά νά προστατευθοῦν-διαφυλαχθοῦν-φυλακισθοῦν μόνον 30.000, τήν στιγμή πού ἐντός τῆς χώρας διαβιοῦν τοὐλάχιστον 4,5-5 ἐκατομμύρια ΛΑΘΡΟέποικοι; Μήπως κι ἐκεῖ θά προσθέσουν σταδιακῶς ῥᾶντζα; Καί πόσα ἀνᾷ στρατόπεδον; 10% ἐπί πλέον; 100%; 1000%; Ἢ ἄλλο πρᾶγμα παίζει καί δέν τό βλέπουμε;

Καί ἀπό (ἂς ποῦμε) τούς 4.500.000 ΛΑΘΡΟεποίκους, ὅταν θά στεγάσουν-μαντρώσουν-προστατεύσουν τούς 30.000, πόσοι θά μείνουν ἐκτός; 4.470.000; Αὐτοί τί θά ἀπογίνουν; Γιατί νά μήν  ἔχουν κι αὐτοί τό καθαρό τους βρακί, τήν κουνιστή καθαρίστρια καί τό ζεστό τους φαγάκι; Τί στό καλό; Σέ πηγάδι κατούρησαν;
Ἢ μήπως δέν πρόκειται γιά ἁπλᾶ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ἀλλά γιά κάτι ἄλλο; (Τί ἄρα γέ;)

(Φωνάζουμε γιὰ τὰ στρατόπεδα ἀλλὰ ἀγνοοῦμε πὼς μᾶς ἔχουν κλείσει ἐντὸς ἑνὸς στρατοπέδου, ποὺ κατ’  εὐφημισμὸν καὶ μόνον ὀνομάζεται Ἑλλάς, καὶ μᾶς περιφρουροῦν τοὐλάχιστον 6,5-7 ἐκατομμύρια ῥουφιᾶνοι, ΛΑΘΡΟλᾶγνοι καὶ ΛΑΘΡΟέποικοι!!! )

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὶ ἄλλο συμβαίνει μὲ αὐτὰ τὰ στρατόπεδα.

Δύο «τυχαῖα» κι «ἄσχετα» γεγονότα ἔρχονται καὶ «δένουν».
Τώρα ποὺ καμμία ἑλληνικὴ ἐπιχείρησις δὲν ὑπάρχει στὸ κέντρο, ποὺ τὰ κτίρια ἔχουν χάσει ἐν τελῶς τὴν ἀξία τους, ποὺ ἡ ἀνθρώπινος ζωὴ ἔχει τόσο πολὺ εὐτελισθεῖ, ὥς τε νὰ δολοφονῶνται καθημερινῶς δεκάδες συμπολίτες μας, τώρα «ἀφυπνίσθη» τὸ θηρίον. Καὶ μάλιστα τώρα ποὺ «ἀφυπνίσθη» μπορεῖ νὰ …ἀγοράζῃ φθηνότατα, ἔως …τζᾶμπα!
Τὸ πῶς θὰ καταλήξῃ ἡ Ἀθήνα, κατὰ τὰ σχέδιά τους πάντα, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, ποὺ διόλου δὲν μᾶς ἀφορᾷ. Ἐμᾶς ἔχει καταντήσει μοναδική μας μέριμνα ἡ ἐπιβίωσις. Κι αὐτὴ ἐάν….
Τὸ πλιάτσικο ποὺ πρὸ ἐτῶν ξεκίνησε, φθάνει στὸ τέλος του. Ὄχι γιὰ ὅλη τὴν ἐπικράτεια φυσικά! Μόνον γιὰ τὸ ἱστορικὸν κέντρον. (Σιγὰ σιγὰ θὰ δοῦμε καὶ ἄλλα σημεῖα νὰ «μεταμορφώνονται»  κατὰ τρόπους ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μεταγενέστερον.)

Σήμερα ὅμως ὑπάρχουν κι ἄλλα ἐρωτήματα.
Σαφῶς καὶ οὐδεῖς πρόκειται νὰ ἀπαντήσῃ στὰ ἐρωτήματα ποὺ ὅλοι μας θέτουμε.
Σαφῶς καὶ θὰ μάθουμε κατόπιν ἐορτῆς τὶς ἀποφάσεις τους.
Ἀλλὰ ἐδῶ ἀνακύπτει κι ἄλλο ζήτημα.
Γιὰ νὰ κόπτονται αὐτοὶ τόσο πολὺ νὰ κρατήσουν τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους ἐντὸς τῆς χώρας, δὲν νομίζω νὰ τοὺς ἀρκοῦν ὤς λόγοι μόνον τὰ κέρδη ἀπὸ ἀναπλάσεις τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου, καθῶς καὶ τὰ 250 ἐκατομμυριάκια ποὺ προορίζονται γιὰ τὰ στρατόπεδα. Ἀλλοῦ εἶναι ὁ στόχος.
Δὲν τοὺς ἀπελαύνουν γιατί;
Γιατί οὐδεῖς ἀπαντᾶ σέ αὐτό;
Γιατί αὐτή ἡ κυβέρνησις ὑφίσταται;  Γιά νά μᾶς ξεπουλήσῃ μόνον; Καί δέν μποροῦσε μόνο του τό GAPατο νά τό κάνῃ; Τί τόν ἐμπόδιζε; Ποιός ἔχει πειστεῖ γιά τίς καθυστερημένες (ἐκ τοῦ καθυστερημένου, ἀργοπορημένου, ἠλιθίου) «συνειδήσεις» τῶν ψηφοφόρων-βολευτῶν του; Ἐδῶ τήν μία ἡμέρα διέγραφε καί τήν ἄλλην οἱ διαγραφέντες ψήφιζαν τίς ἀνοησίες του. Σέ τί κόλλησε;
Στόν φόβο τοῦ λαοῦ;
Δουλευόμαστε; Ποιόν φόβο; Μὲ 3.000 ἀστυνομικοὺς τῆς ΔΙΑΣ κυκλοφοροῦσε τὸ GAPατο; Εἴχε καί φόβο; Ἢ μήπως τά κουδουνισμένα ἀντιλαμβάνονται κάτι ἀπό φτυσίματα, γιαούρτια καί ἀποκλεισμούς;
Μὴν δουλευόμαστε καὶ μεταξύ μας!

Αὐτὸ ποὺ τοὺς ἔχουν τάξει εἶναι πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ πάρα πολλοὺς φόβους! Σᾶς διαβεβαιῶ!
Τόσο μεγαλύτερον ποὺ βάζει στὴν ἄκρην καὶ φόβους καὶ ἀναστολὲς καὶ συνειδήσεις.
Τὸ διαπιστώνουμε καθημερινῶς, ἀλλὰ τμηματικῶς! Γιὰ νὰ ἀνασυνθέσουμε τὰ κομματάκια…. Γιὰ νὰ κάνουμε μίαν καλὴν προσπάθεια… Γιὰ νὰ τὰ ἀναλύσουμε καλλίτερα, διότι ἐδῶ βρωμοῦν ΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ πολλά!
Κάτι ἄλλο τρέχει… Κι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε…

Εἶναι ἐν τελῶς παράλογον νὰ συζητᾶμε γιὰ κέντρα συγκεντρώσεώς τους, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ στὶς στρατιωτικὲς σχολὲς ἔχουν ἀνοίξει τὸν δρόμο γιὰ εἴσοδόν τους ἐλευθέρως.
Εἶναι ἐν τελῶς ἄκαιρον νὰ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἔχουν 1.000 ἢ 10.000 ΛΑΘΡΟεποίκους ἐντὸς κάποιων στρατοπέδων, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ μεγαλύτερόν τους τμῆμα θὰ παραμείνῃ ἐντὸς τῶν πόλεών μας, ὑποβαθμίζοντας, διαλύοντας καὶ πλιατσικολογῶντας.
Εἶναι ἐν τελῶς ἀνόητον νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἐπιβαρυνθῇ περισσότερο ἡ περιοχή μας ἀπὸ τὴν παρουσία τους, τὴν στιγμὴ ποὺ εἰδικῶς σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ κλειστοῦν μέσα σὲ αὐτὰ τὰ στρατόπεδα, θὰ παρέχεται ἔως καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα.

Τοὺς χρειάζονται γιὰ κάτι ἄλλο! Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς στρατιωτικές μας  σχολές, μὲ τὶς δυνατότητές τους νὰ προσληφθοῦν ἀπὸ κάθε σῶμα τῆς ἀστυνομίας καὶ μὲ ἕναν …πόλεμο ποὺ κάποιοι ἄλλοι, κάπου ἀλλοῦ ἑτοιμάζουν!
Τί; Ποῦ; Πότε;
Κοντοζυγώνουν πολλά!
Πάντως μὴν πιστεύετε τίποτα ἀπὸ ὅσα ἔχουν ἐξαγγείλει!
Αὐτὰ τὰ στρατόπεδα εἶναι στρατόπεδα, ὄχι φυλάξεως, ἀλλὰ ἐκπαδεύσεως.
Θὰ τὸ διαπιστώσουμε συντόμως.
Ἄλλως τε, διαθέτουν κι ὅλον τὸν ἀπαραίτητον ἐξοπλισμόν, τὶς ὑποδομὲς καὶ τὴν ἱστορίαν. Τί σημασία ἔχει ἐάν ἔως πρό τινός ἐχρησιμοποιοῦντο γιά τήν ἄμυνα τῆς χώρας;
Στρατόπεδα ἦταν καὶ στρατόπεδα θὰ παραμείνουν!
Ἁπλῶς θὰ ἀλλάξῃ ἡ φύσις αὐτῶν ποὺ θὰ ἐκπαδεύονται ἐντός τους.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Μέ ἔπιασε ὑστερία; Ἴσως… Ἐλπίζω νὰ κάνω λᾶθος. Ἐὰν ὅμως δὲν κάνω… Ξεκίνησαν… Καὶ τρέχουν νὰ προλάβουν!

Υ.Γ.2.  Θὰ ἤθελα νὰ δῶ τὸν Σγουρό, ποὺ βιάστηκε νὰ συμφωνήσῃ μὲ τὴν δημιουργία τριῶν στρατοπέδων. Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ τὸν δῶ. Νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ γιὰ τὴν σιωπή του ἐδῶ καὶ 18 μῆνες. Νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ γιὰ τὴν λεηλασία τοῦ κέντρου. Νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ γιὰ τὴν ξαφνικὴ του πρεμούρα. Γιὰ τὸ ποῦ θὰ χώσῃ τὰ τοὐλάχιστον 2,5-3 ἐκατομμύρια ποὺ ἔχουν καταλάβει τὴν Ἀθήνα μόνον. Τί γίνεται περιφερειάρχα  μας; Τά μέτρησες καλά; Τά ζύγισες; Τά προσέθεσες καί τά ἀφήρεσες τά μπικικίνια;

Υ.Γ.3. Αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦν εἶναι νὰ ἀδειάσουν ἐν τελῶς τὸ κέντρο. Καὶ εἶμαι πλέον βεβαία πὼς συντόμως θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό.

 

Leave a Reply