Ἡ ἐορτὴ τῶν σπόρων ἔφθασε!

Ὅπως κάθε χρόνο, ἐδῶ καὶ  μίαν δεκαπενταετία, συνεπεῖς οἱ μικροὶ μαθητὲς τοῦ Λεχαίου, φθάνουν πάλι κι ἐφέτος γιὰ νὰ μᾶς μοιράσουν φυτὰ τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ σπόρους. 
Μία προσπάθεια ποὺ ξεκίνησαν κάποιοι ἄνθρωποι μὲ μεράκι καὶ ἀγάπη, καταφθάνει κι ἐφέτος νὰ μᾶς γεμίσῃ τοὺς κήπους μας μὲ παραδοσιακοὺς σπόρους.

Τὰ φυτὰ ποὺ μοιράζονται εἶναι ὅλα αὐτοαναπαραγόμενα. Δῆλα δὴ δὲν εἶναι μετηλλαγμένα! 
Τί καλλίτερον λοιπόν;

Μία βόλτα τὴν Κυριακὴ στὴν Κορινθία, θὰ βοηθήσῃ ὅλους μας καὶ θὰ δώσῃ σὲ αὐτὰ τὰ παιδιὰ τὴν μεγάλην ἐπιβράβευσιν τῶν κόπων μίας ὁλόκληρης χρονιᾶς.

Σᾶς τὸ συνιστῶ! Ἀξίζει!

Φιλονόη.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *