Ἡ ἐορτὴ τῶν σπόρων ἔφθασε!

Ὅπως κάθε χρόνο, ἐδῶ καὶ  μίαν δεκαπενταετία, συνεπεῖς οἱ μικροὶ μαθητὲς τοῦ Λεχαίου, φθάνουν πάλι κι ἐφέτος γιὰ νὰ μᾶς μοιράσουν φυτὰ τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ σπόρους. 
Μία προσπάθεια ποὺ ξεκίνησαν κάποιοι ἄνθρωποι μὲ μεράκι καὶ ἀγάπη, καταφθάνει κι ἐφέτος νὰ μᾶς γεμίσῃ τοὺς κήπους μας μὲ πρωτογενεῖς σπόρους.

Συνέχεια

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply