Καὶ μετὰ ἔρχεται ὁ Μεσσίας….

Ἐὰν μοῦ ἐπιτεθῇ ἡ Τουρκία, διότι θὰ τὴν ἔχουν βάλει τὰ ἀφεντικὰ της νὰ τὸ κάνῃ, δὲν θὰ τὸ κάνῃ διότι ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν φοροδιαφυγή. Ὄχι γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχῃ μέσῳ τῶν μικροτσίπ.

Θὰ τὸ κάνῃ διότι θέλει ὅσο τίποτα ἄλλο στὸν κόσμο νὰ μὲ ἔχῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της.
Ἐὰν τὰ ἀφεντικὰ τῆς Τουρκίας λάβουν τέτοιαν ἀποφασιν, δὲν θὰ τὸ κάνουν διότι δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ πάρουν πίσω τοὺς ὑπερόγκους τόκους τῶν δανείων τους, ἀλλὰ γιατὶ δὲν θέλουν καμμίαν φωνὴ ἀντιδρῶσα.
Ἐὰν οἱ δικοί μας δοσίλογοι συνεργήσουν σὲ κάποιαν ἐθνικὴ προδοσία, δὲν θὰ τὸ κάνουν παρὰ μόνον γιὰ τὸ χρῆμα ποὺ θὰ κερδίσουν, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν τὴν ἐξουσία ποὺ ὑπέκλεψαν. Διότι μὲ τὸ χρῆμα, ἰδίως τὰ δικά μας κουδουνισμένα, ἀγοράζουν ἐξουσία. (Ἐπίπλαστος εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε….)

(Ἡ εἰσαγωγὴ ὣς ἀπάντησις σὲ μίαν …βλακεία ποὺ μοῦ ἔστειλαν κι ἀφωροῦσε στὴν πεποίθησιν κάποιων ἀναφορικῶς μὲ τοὺς λόγους ἐπιβολῆς τῆς κάρτας!)

Τὸ πρόβλημα στὸν πλανήτη εἶναι ἡ ἐξουσία.
Ἡ ἐξουσία δίδει φυσικὰ καὶ χρῆμα, ἀλλὰ αὐτὸ ἔπεται γιὰ νὰ καταντήσῃ τὸ …μέσον.
Τὸ πᾶν, τὸ ζητούμενον καὶ ὁ στόχος κάθε δράσεως, εἶναι ἡ ἰσχύς.
Οἱ κάρτες τοῦ πολίτου εἶναι τὸ μέσον γιὰ νὰ κρατοῦν ὑπὸ ἔλεγχον τοὺς λαούς καὶ γιὰ νὰ τοὺς καταληστεύουν ἐπισήμως.
Καθῶς ἐπίσης μέσα εἶναι καὶ οἱ θρησκεῖες καὶ οἱ ἰδεολογίες καὶ οἱ φανατισμοί.
Μέσα εἶναι τὰ ΜΜΕ, ὁ κινηματογρᾶφος, ἡ τηλεόρασις.
Μέσα εἶναι τὰ παιδικὰ παιχνίδια, τὰ κινούμενα σχέδια, ἡ ἀπαιδεῖα.

Τὸ σύστημα τῶν κοσμοεξουσιαστῶν δὲν διψᾶ γιὰ χρῆμα.
Τὸ ἔχει! Κατέχει ὅλο τὸ χρῆμα τοῦ πλανήτου κι ἐμεῖς μένουμε μὲ τὰ ψίχουλά τους. Ἐὰν φυσικὰ περισσέψουν κι αὐτά!
Τὸ πρόβλημα ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες πάντα ἦταν ἡ ἰσχύς, ὄχι τὸ χρῆμα.
Τὸ χρῆμα παρέμενε ὣς μέσον, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν τὴν ἐξουσία.
Αὐτὸ θὰ πρέπῃ ἐπὶ τέλους νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε!

Ὅσο γιὰ τὸν «σωτήρα», τὸν «μεσσία», τὸν «ἀντίχριστο»….  Σιγά… Θὰ πονέσουν.
Τί ἐνδιαφέρει τούς κρατοῦντες ἐάν πιστεύουμε στόν Ἄλφα ἤ στόν Βῆτα; Τὸ πρόβλημά τους παραμένει στὸ νὰ μὴ πιστεύουμε κι ὄχι στὸ νὰ πιστεύουμε.  Ὅταν ὑπάρχουν πιστοί, ἢ ἄλλως ποίμνια, ὑπάρχουν κι ἐθελοντὲς φανατικοί, ἀνθρώπινες βόμβες καὶ προσηλυτιστές .

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μαγαζάκια τὰ ἐλέγχουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο.
Τὰ ἔχουν φέρει σὲ τέτοιον σημεῖον, ποὺ τελικῶς εἶναι δικά τους ὑποκαταστήματα.
Ἔχετε δεῖ κάπου κάποιο ἱερατεῖον νά μήν διαχειρίζεται τό μέγιστον τμῆμα τοῦ χρήματος στήν περιοχή του;
Ἀπὸ τὰ δελφικὰ ἱερατεῖα ἔως τὶς βυζαντινὲς μονές. Ἀπὸ  τὰ βατικανά ἔως τοὺς ἰσλαμιστὲς δερβίσιδες. Ἀπὸ τοὺς μάγους τῶν φυλῶν τῆς Ἀφρικῆς  ἔως τοὺς ἰσραηλινούς.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ τώρα τελευταῖα ὅλοι συμπράττουν στὸ νὰ δημιουργήσουν τὴν πανθρησκεία. (Ψίττττ, καλέ, ναί, τὰ ἱερατεῖα τὸ ὀργανώνουν! Ὄχι ἐγώ!!!!)

Φίλοι μου, τὸ ζήτημα δὲν εἶναι νὰ ἀλλάξουμε τὰ πιστεύω μας, ἀλλὰ νὰ δοῦμε πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες. 
Κάθε πιστεύω, τοῦ ὁποιουδήποτε, κρύβει μεγάλες ἤ μικρὲς ἀλήθειες. Κι ὅλα εἶναι σεβαστά, ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ μὴν πλήττουν τὴν ἀνθρωπότητα.
Οὔτε τὸ πρόβλημά μας εἶναι τὸ χρῶμα μας ἤ ἡ γλώσσα μας.
Οὔτε τὸ πρόβλημά μας εἶναι ὁ Ἄλφα κυβερνήτης ἤ ὁ Βήτα.
Τὸ πρόβλημά μας εἶναι πὼς δὲν ἔχουμε τὴν ἐξουσία νὰ διαχειριστοῦμε τὴν ζωή μας κατὰ πῶς τὸ θέλουμε.
Καὶ κάποιοι, (ποιοί ἄρα γέ) θὰ χρησιμοποιήσουν ὅλα τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμά, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τὴν ἀποκτήσουμε!

Ὅμως ἐδῶ δὲν κάνουμε διαγωνισμὸ ἐφευρετικότητος, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ποιὸ πονηρός.
Ἐδῶ συζητᾶμε μόνον γιὰ τὴν ἀνάγκη τοῦ Ἀνθρώπου νὰ παραμένῃ ἐλεύθερος!
Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ποὺ γίναμε πάρα πολλοί, ποὺ ἔχουμε ἀρχίσει νὰ ξεφεύγουμε ἀπὸ τὸν ἔλεγχό τους, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, τώρα ἀκριβῶς θὰ κάνουν τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατήσουν φοβισμένους, δουλοποιημένους, ἀπέλπιδες!

Ὅλα εἶναι ἔτοιμα!
Πόλεμοι, νεκροί, πυρηνικά, ἐξωγήινοι, λιμοί, λοιμοί, κατακλυσμοί, παγετῶνες… Ὅλα…
Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο καὶ κάποιοι θὰ σωθοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ μακελειό,  εἶναι Ἕτοιμες ἀκόμη καὶ οἱ παράμετροι ποὺ θὰ μᾶς φορτώσουν νέες θρησκεῖες. Ἤ ὀρθότερα, τὴν πανθρησκεία!

Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ἔχουν ἤδη δώσει τὰ χέρια. 
Τὸ σχέδιον ἐξελίσσεται θαυμάσια.
Ὁ Μεσσίας τους θὰ ἔλθῃ αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ τὰ …ὑψηλά!
Ἀρκετὰ μὲ τοὺς γηΐνους!!!!

Πῶς θά ἔλθῃ; 
Εὔκολο…
Ἔχουν ἤδη στήσει τὸ σκηνικόν.
Κάτι διαστημόπλοια ποὺ χωροῦν τὸν μισὸ πλανήτη μας μέσα τους, καὶ ποὺ ἔχασαν τὸν δρόμο, ἀλλὰ καταφθάνουν στὴν Γῆ μὲ ἐχθρικὲς διαθέσεις!!!! (Τώρα ποῦ τὶς βρῆκαν τὶς διαθέσεις… Αὐτὸ μόνον αὐτοὶ τὸ γνωρίζουν!!!!)
Κάτι παγκόσμιοι στρατοί, ποὺ παρευλαύνουν σὲ κάτι Μόσχες….
Κάτι ἰπτάμενοι δίσκοι ποὺ ξεκίνησαν νὰ ἐμφανίζονται σὲ κάτι τριτοκοσμικὲς χῶρες, ἀλλὰ τώρα τελευταῖα συχνάζουν στὰ Λονδίνα καὶ στὰ Παρίσια…

Κάτι προγράμματα ποὺ χρηματοδοτοῦνται κι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἔρευνα τοῦ διαστήματος καὶ τοὺς ἰπταμένους δίσκους, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πείνα ἀφανίζει χιλιάδες καθημερινῶς…

Κάτι ξεπουλημένοι ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ θεοὺς καὶ διαόλους διότι τάχα μου  ἐπιστρέφουν γιὰ νὰ μᾶς σώσουν… (Καὶ τὸ κάνουν θαυμάσια οἱ ἄτιμοι… Περίτεχνα! Τόσο καλά, ποὺ ἐμεῖς δὲν χρειάζεται νὰ κουνήσουμε δακτυλάκι! Θὰ μᾶς λύσουν ὅλα τὰ προβλήματα!!!! Ἀλήθεια, τά ἴδια δέν ἔπαθαν καί οἱ Ἰνδιάνοι στήν Ἀμερική ἀπό τούς κονκισταδόρ;)
Κάτι μεγαλοεπιστήμονες, ὑπάκουοι ὑπάλληλοι τῶν ἀφεντικῶν τους, ποὺ μᾶς συστήνουν νὰ μὴν πιάνουμε φιλίες μὲ ἐξωγηΐνους…
Κάτι συναντήσεις, ἐπι συναντήσεων, ὤς συναντήσεις, τῶν  κεφαλῶν ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν παγκοσμίως, ποὺ ὅλο καὶ κάτι σιγοψιθυρίζουν…  

Ἀλήθεια, ποιός θά μᾶς σώσῃ ἀπό ὅλα τά κακά πού μᾶς ἑτοιμάζουν; 
Δέν θά πρέπῃ νά ἔχῃ ἰδιότητες θεοῦ;
Καί ποιός εἶναι αὐτός; Μήπως εἶναι ἤδη ἕτοιμος; 

Ὁ πόλεμος ξεκίνησε. Εἶναι ἐδῶ γύρω, στὴν γειτονιά μας.
Φωτιὰ ἔχει ἀνάψει μεγάλη, κι ἄς μὴν τὴν βλέπουμε. Εἶναι πίσω ἀπὸ τὰ βουνὰ παραπληροφορήσεως καὶ ἀνοησίας ποὺ μᾶς ποτίζουν.
Ὁ πόλεμος αὐτὸς δὲν ἔχει σὰν στόχο τὸ χρῆμα. Ἔχει σὰν στόχο ὅλην τὴν ἀνθρωποτητα. Καὶ θὰ φθάσῃ στὸν στόχο του. Στὴν ἀπόλυτον ὑποδούλωσιν καὶ δουλοποίησίν μας. 
Μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν οἱ κρατοῦντες….
Ἀπλῶς….

Ἀπλῶς δὲν θὰ ὁλοκληρωθῇ!
Ξέρετε μήπως τό γιατί;

Φιλονόη.  

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

10 thoughts on “Καὶ μετὰ ἔρχεται ὁ Μεσσίας….

  1. καλημέρα και πάλι, τους συνδεσμους στους οποίους παραπέμπει το συγκεκριμένο άρθρο τους διάβασα καθώς και πολλά άλλα κειμενα και αντιλαμβάνομαι την σ κευωρία που μας έχουν στήσει, εκείνο που δεν κατάλαβα ειναι το τι θα γίνει και δεν θα προλάβουν να το αποτελειώσουν αυτο που έχουν ξεκινήσει, δώσε μου κάποια άρθρα σε παρακαλώ που να μου εξηγούν αυτό…

    • Αύτὸ Βασούλα τὸ ζεῖς, τὸ αἰσθάνεσαι, τὸ «βλέπεις» μὲ τὰ μάτια τῆς ….καρδιᾶς σου.
      Δὲν τὸ γράφει κανεῖς. Σοῦ τὸ δηλώνω ἐγώ.
      Τὸ πῶς, τὸ πότε καὶ τὸ ποῦ… περίμενε… Θὰ ἔχῃ μεγάλο γέλιο!

Leave a Reply