Ἀντέγραψε τόν Ἡράκλειτο ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης;

Ἀντέγραψε τόν Ἡράκλειτο ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης;

Νὰ σᾶς πῶ, πάντα μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν ἡ χρήσις τῆς λέξεως «Λόγος» ἀν τὶ κάποιας ἄλλης. 

Γενικῶς ἡ λέξις «Λόγος» εἶναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ἑλληνικὴ καὶ καταδεικνύει μίαν γνώσιν καὶ μίαν ἀντίληψιν μὴ θεοκρατική.
Διότι ὅταν διαθέτῃς Λόγο, διαθέτεις καὶ σκέψιν, κρίσιν. Δὲν ἀποδέχεσαι ὅσα σοῦ παραδίδουν ὥς θέσφατα κι ἀδιαπραγμάτευτα.

Βέβαια, κι ὁ Ἡσίοδος κάτι μᾶς λέει… Συνεπῶς, κατ’ ἐμὲ πάντα, ὁ Ἰωάννης μᾶλλον γνώριζε τοὺς κλασσικούς μας. Καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν τρόπο σκέψεώς τους. Ἤ, κάτι ἀκόμη πιὸ «περίεργον»,  ὁ Ἑλληνικὸς χῶρος τοῦ «ἐμφύτευσε» τὴν πληροφορία. Διότι εἶναι ἀδύνατον μία φυλὴ ποὺ γνωρίζει μόνον τὸ πῶς θὰ καταστρέψῃ ὅλες τὶς ἄλλες, νὰ ἔχῃ ἀντίληψιν γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει Λόγος. 

Ὅσο γιὰ τὸ «τὰ πάντα «ῥεῖ»… .Ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε περισσότερο. 
Ἄλλα γράφει ὁ Πλάτων, ποὺ μᾶς μεταφέρει τὴν πληροφορία.  

Φιλονόη.

Αντέγραψε τον Ηράκλειτο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

 Ο Ηράκλειτος αποφεύγει να χρησιμοποιεί τη λέξη «Θεός». Προτιμάει την αντίστοιχη «Λόγος», που σημαίνει «λογική».

Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί και ο ευαγγελιστής Ιωάννης ξεκινώντας το Ευαγγέλιο του με το περίφημο «Εν αρχή ην ο Λόγος»… Ο Ηράκλειτος μέσα σε όλες τις μεταβολές, τις αλλαγές και τις αντιθέσεις της φύσης, έβλεπε την ενότητα, την ολοκλήρωση, ένα είδος «παγκόσμιας λογικής» που κατευθύνει τα πάντα. Ο «Νους του Σύμπαντος» εξουσιάζει τα πάντα και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται την κυριαρχία του… Ο Ηράκλειτος (540-480 π.Χ.), αν και σύγχρονος του Παρμενίδη, έβλεπε τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Αυτός θεωρούσε τις αλλαγές ως το βασικότερο χαρακτηριστικό της φύσης. Κι έδειχνε εμπιστοσύνη στις αισθήσεις του και σε όσα αυτές του έλεγαν! «Τα πάντα ρει!», δίδασκε ο Ηράκλειτος.

Όλα βρίσκονται σε κίνηση, τίποτα δεν μένει το ίδιο. Γι’ αυτό και «δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι». Μέχρι να βγούμε και να ξαναμπούμε, τόσο εμείς όσο και τα νερά του ποταμού έχουν αλλάξει! Ο κόσμος ορίζεται από συνεχείς αντιθέσεις: μέρα-νύχτα, πόλεμος-ειρήνη, πλούτος-φτώχεια, χειμώνας-καλοκαίρι. Αν δεν αρρωσταίναμε δεν θα ξέραμε τι θα πει υγεία. Αν δεν πεινούσαμε δεν θα ξέραμε τι θα πει να είμαστε χορτάτοι. Χωρίς το ασταμάτητο παιχνίδι των αντιθέσεων, ο κόσμος θα σταματούσε να υπάρχει 

Ἡράκλειτος ὁ Σκοτεινός

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply