Ἀριστεροὶ καὶ μουσουλμάνοι θὰ μᾶς πάρουν τὸ κεφάλι…

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐπεισόδια ποὺ ξεκίνησαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες κατὰ τῶν πρεσβειῶν δυτικῶν χωρῶν ἀπὸ φανατικοὺς μουσουλμάνους. Τὸ ἐρώτημα παραμένει: ἐδῶ ποιός εἶναι ὁ ῥόλος τους ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε ἐμεῖς συμπεριφερθήκαμε ὥς ἀποικιοκράτες στίς χῶρες τους;

Μὴ γελάτε… 

Αὐτὸ στοχεύουν.
Ὄχι ὅλοι, μὰ σίγουρα οἱ κεφαλές τους.
Ὄχι διότι  ἐπιστρέψαμε στὴν ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ διότι οὐδέποτε φύγαμε ἀπὸ αὐτήν!!!
Διότι οἱ πραγματικοὶ δυνάστες μας οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουν (εἰδικῶς!!!) στοὺς Ἕλληνες νὰ σηκώσουν κεφάλι!
Τοὺς θέλουν ὐποτελεῖς, ἐλεγχομένους, σιωπηλούς, τρομαγμένους, ὑποδεδουλωμένους…

Ἐδῶ ἀκόμη κι ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπεφάνθῃ γιὰ (τὴν κουράδα) τὸν Ἄσλαμ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἐκδόσῃ στὸ Πακιστάν, διότι δὲν ἔχουν ὑπογραφεῖ ἐνδιάμεσες συμφωνίες μὲ αὐτὴν τὴν χώρα. Ὄχι διότι δὲν εἶναι δουλέμπορος καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἐγκληματίας! Αὐτὸ εἶναι ἄλλο! 
Ἕνα πρόσωπο σκοτεινό, ἐγκληματικό, ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ μέσα στὴν χώρα μας μὲ βία, τοῦ ὁποίου ὁ ἀδελφὸς εἶναι φυλακισμένος στὴν χώρα τους γιὰ τὸν ἴδιον λόγο, δὲν μπορεῖ νὰ διωχθῆ ἐπισήμως ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς ἀρχές. 
Ἀφῆστε δὲ ποὺ αἰτεῖται καὶ ἀσύλου…
Ἄσυλο γιατί; Ἔχουν στό Πακιστάν πόλεμο καί δέν τό ἐγνώριζα; Ἤ μήπως εἶναι ἀπλῶς ἔνας κοινότατος ἐγκληματίας πού ἐάν ἐπιστρέψῃ στήν χώρα του, οἱ ἴδιοι οἱ συντοπίτες του θά τόν κόψουν φετοῦλες γιά τά κάρβουνα; 

Ὅπως βλέπετε εἶναι θρασεῖς.
Τὴν κεφαλή μας τὴν ζητοῦν, διότι ἐπὶ τέλους ἀπεφάσισαν νὰ ἀναλάβουν τὰ ἡνία τῆς χώρας.
Θὰ κάνουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ γευθοῦν τὴν ἐξουσία.
Ἀπὸ τὴν μία οἱ ἐντολὲς τῶν χρηματοδοτῶν τους κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ δική τους ἀμορφωσιὰ καὶ ὁ ἀνθελληνισμός τους, τοὺς ὀδηγοῦν στὸν σχηματισμὸ ὀμάδων τέτοιων, ποὺ μόνον στὸν Ἕλληνα δὲν  θὰ ἐπιτρέψουν νὰ πατήσῃ στὰ πόδια του
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπὸ μίαν ἀκραῖα  μερίδα ἀποφασισμένο! (Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ!)
Εἶναι ἀπὸ ὅλες τὶς μερίδες τῆς ἀριστερᾶς συμπεφωνημένο!.
Εἴδατε τὸν πόνο τοῦ Ἀλέξη γιὰ τὸ ὄ,τι ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ἔμεινε πίσω ἀπὸ τὴν Χρυσὴ Αὐγή στίς ἐκλογές;

Μήπως εἶναι λίγο ὑπερβολικός ὁ τίτλος πού ἐπέλεξα λοιπόν;
Διόλου θὰ ἔλεγα.
Ἄλλως τὲ ὁ νεοοθωμανισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον ἀλώνει ἐκ τῶν ἔσω τὴν Εὐρώπη σὲ κάθε της ἄκρη.
Οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι δὲν θέλουν μόνον ζωτικὸ χῶρο. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔνα σκέλος τῶν στόχων τους καὶ πρὸς τοῦτον γίνονται θύματα ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τὶς διάφορες ΜΚΟ καὶ τοὺς διαφόρους πολεμίους τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.  Ἄλλως τὲ αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, ὄχι μόνον ἐδῶ. (Ὄχι ὄμως στὴν Τσεχία…. Γιατί;)
Τὸ δεύτερο ὅμως ποὺ Οὐδέποτε θὰ ἀνεχθοῦν εἶναι ἡ ὕπαρξις τῶν ἀπίστων. Αὐτοὺς πρέπει νὰ τοὺς φιμώσουν. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν λοιπὸν δὲν ἔχουν κάποιον φραγμὸ νὰ κινηθοῦν.
Μία ματιὰ στὶς δράσεις τους παγκοσμίως, σὲ ὄλες ἐκεῖνες τὶς χῶρες ποὺ βασιλεύουν, θὰ μᾶς πείσουν.
Καὶ τώρα πιὰ δὲν εἶναι μόνον ἠθικὸ τὸ πρόβλημα. Εἶναι ζήτημα καθαρὰ ἐπιβιώσεως.
Γιὰ ὅσους τέλος πάντων τὸ ἀντιληφθοῦν!
Γιὰ τοὺς ἄλλους… Δὲν ξέρω…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἡ βία εἶναι τρόπος ζωῆς τους. Τρόπος σκέψεως. Τρόπος λειτουργίας τους. Ἠ γυναίκα καὶ ὁ ἄπιστος εἶναι δύο πράγματα ποὺ γιὰ αὐτοὺς πρέπει νὰ μὴν ἔχουν λόγο ὐπάρξεως.  Κι ἐὰν θὰ ἔχουν, θὰ εἶναι μόνον γιὰ νὰ τοὺς ὑπηρετοῦν ἄνευ ἀντιλόγου. Γιὰ ἐμάς, ποὺ «κοιμόμεθα τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου», ναί, εἶναι πλέον ὀρατὸ τὸ πρόβλημα. Ἀπλῶς, ὅπως πάντα, θὰ τὴν πάθουμε πρῶτα καὶ μετὰ ἴσως νὰ μάθουμε! Ἴσως… Δὲν εἶναι βέβαιον!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἀριστεροὶ καὶ μουσουλμάνοι θὰ μᾶς πάρουν τὸ κεφάλι…

  1. Ὄχι, δὲν ὑπῆρξε πόνος τοῦ Τσίπρα διὰ τὸ ὄτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔμεινεν ὀπίσω ἀπὸ τὴν φερομένην ὡς Χ.Α. διὰ τὸν ἀπλούστατον λόγον ὅτι ἀμφότεροι, Τσίπρας καὶ Νικολάκης (Μιχαλολιᾶκος) εἶναι ἀδελφοὶ ὁμογάλακτοι, δημιουργήματα τοῦ ἐργολάβου τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, μιᾶς Ν.Τ.Π. τὴν ὁποίαν ἀνέκαθεν ὀνειρεύετο ὁ δεύτερος καὶ ἡ ὁποῖα ἀπετέλει τὸ κυρίαρχον στοιχεῖον τῆς μέχρι προσφάτως πωληθείσης ἰδεολογίας του. Ἐξ ἄλλου ὁ κεφαλαιοκράτης ψευτοαριστερὸς θολοκουλτουριάρης Τσίπρας ποῖαν σχέσιν δύναται νὰ ἔχῃ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ (ἄλλοι ψευτοιδεολόγοι ἀπατεῶνες αὐτοὶ) ὤστε νὰ εὔχεται νὰ εἶναι κοντά του;
    Τὸ “κρᾶτα με νὰ σὲ κρατῶ ν’ ἀνεβοῦμε τὸ βουνὸ” τοῦ Ἀλέξη – Νικολάκη καλὰ κρατεῖ πρὸς ὄφελος ἀμφοτέρων τῶν οίκονομισαρίων. Πρὸς τὶ λοιπὸν αἱ δυσαρέσκειαι ἄν ὑπάρχουν;

    • Ποιός δοῦ εἶπε Νικόλαε πώς εἶμαι δυσαρεστημένη; Θὰ ἔλεγα μᾶλλον τὸ ἀντίθετον, κι ἄς μὴν μοῦ ἀρέσουν κάποιες λεπτομέρειες.

Leave a Reply