Ὁ ἀποπληθυσμός μας!

Ὁ ἀποπληθυσμός μας!Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, σὲ μία συζήτησιν μὲ φίλους, ἔμαθα κάποια πράγματα σχετικῶς μὲ  τὴν Agenta 21 καὶ τὸ ποῦ πράγματι στοχεύει. Ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἐξῇς ἔχουν δημοσιευθεῖ πάρα πολλὰ ἄρθρα κατὰ καιρούς, πάρα πολλὲς ἐπὶ πλέον πληροφορίες καὶ καταγγελίες ἔχουν καταγραφεῖ, ὥς τὲ σήμερα νὰ θεωρούμεθα …πάνσοφοι!
Ὄχι διότι κάτι ἔχουμε κάνει πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ ἀποφάσεις τέτοιες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων, καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν ἀφανισμό μας,  ἀλλὰ διότι ἀπλῶς συλλέγουμε πληροφορίες, τόσες ποὺ νὰ στοιχειοθετοῦν ἐγκυκλοπαίδεια οἱ γνώσεις μας, οἱ ὁποῖες ὅμως πλέον μᾶς εἶναι ….ἄχρηστες!!!

Γνωρίζουμε δῆλα δὴ ὅλους τοὺς τρόπους αὐτούς, μὲ τοὺς ὁποίους στοχεύουν στὸν ἀφανισμό μας, ἀλλὰ ἔχουμε ἀποδεκτεῖ πὼς αὐτὸ δὲν ἀλλάζει!
Ἴσως γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο νὰ μὴν ἔχουμε κινηθεῖ ἐνεργῶς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀνατροπῆς τῶν κρατούντων.  Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, κάτι μέσα μας μᾶς λέει πὼς ναὶ μὲν θὰ ἐπιτύχουν πολλὰ οἱ ἀφανιστὲς τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ἀλλὰ θὰ φθάσουν ἔως ἐκείνου τοῦ σημείου ποὺ νὰ μὴ …μποροῦν νὰ τὸ ἐλέγξουν.

Ἤδη στὴν Ἀμερικὴ προχώρησαν σὲ νομοθετήματα τέτοια ποὺ ὀδηγοῦν μέσῳ τῶν ἐμβολιασμῶν στὴν  στείρωσιν. Μέσῳ τῆς ἀκτινοβολήσεως τῶν τροφίμων στὶς σοβαρὲς μεταλλάξεις καὶ στοὺς καρκίνους μας. Μέσῳ τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν συστημάτων ὑγιείας στὴν θανάτωσίν μας ἐν μέσῳ φρικτῶν συνθηκῶν.

Μέσα στὴν ὁμάδα τὼν «ἰσχυρῶν» τοῦ κόσμου μας εἶναι κι ἕνα πρόσωπο, ποὺ πολλοὶ θαυμάζουν, κι ὀνομάζεται Βill Gates. Αὐτὸς ὁ «κύριος», οὔτε λίγο οὔτε πολύ, χρηματοδότησε, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἕνα πρόγραμμα ψεκασμοῦ τῶν πολιτειῶν τοῦ Μεξικοῦ, (ὄχι ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τους!!!) μὲ θεῖον!
Τὸ τὶ ἐπιπτώσεις θὰ ἔχῃ αὐτό, στὴν ὑγεῖα αὐτῶν ποὺ θὰ τὸ εἰσπνεύσουν,  εἶναι ἄλλο ζήτημα. Ἄλλως τὲ ἔχουν φροντίσει γιὰ τὴν δική τους ὑγίεια. Ἡ δική μας εἶναι ὀ στόχος.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, μὲ προγράμματα προσομοιώσεως, ἔχουν ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων ποὺ θὰ δημιουργήσουν. Ἀλλὰ αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τους. Ἠ δημιουργία αὐτῶν τῶν προβλημάτων.

Ἐπίσημος δικαιολογία, ποὺ τὴν πιπιλοῦν ὤς καραμελλίτσα, εἶναι ἠ ὑπερθέρμανστις τοῦ πλανήτου.
Ἕνα παραμύθι καλὰ στημένο, ποὺ ὅμως ἀποδεικνύεται πλέον περίτρατα τὸ πόσο στημένο εἶναι. Εἶτε μέσῳ ἀνακοινώσεων ἀπὸ κάποιους ἐπιστήμονες, ποὺ στὴν πορεία βρῆκαν τὴν συνείδησίν τους, εἶτε μέσῳ ἀπλῆς παρατηρήσεως, ἀκόμη κι ἀπὸ ἐμάς, τοὺς ἀδαεῖς.
Συζητοῦν  λοιπὸν γιὰ κάτι ποὺ καθημερινῶς ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι μύθος, τὸ παρουσιάζουν ὥς γεγονὸς ἀδιαπραγμάτευον, μᾶς φορτώνουν ἐνοχές, διότι τάχα μου ἐμεῖς, οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι εὐθυνόμεθα γιὰ τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου, ὄταν γιὰ παρέδειγμα ὀ περυσινὸς χειμώνας, μόνον γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἦταν ἀπὸ τοὺς πλέον σκληρούς, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ὠθοῦν σὲ μεγαλυτέρας ἐκτάσεως πτωχοποιήσεις τοὺς λαούς!
Πασκίζουν ἐν ὁλίγοις νὰ διαψεύσουν ἀκόμη καὶ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια!!!

Ἀφῆστε δὲ τὰ ὑπολοιπα ψεύδη τους… Ἄς μὴ καταπιαστῶ μὲ αὐτὰ σήμερα.

Διαβάζοντας λοιπὸν τὴν εἴδησιν γιὰ τὶς νέες …ἐπενδύσεις τοῦ Βill Gates, θυμήθηκα κάποιαν ἄλλην ἀνάρτησιν, πρὸ καιροῦ, μὲ τὶς ἀνακοινώσεις του περὶ ἀνάγκης μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ! Σᾶς τὴν παρουσιάζω σήμερα, μαζὺ μὲ τὶς σκέψεις μου.

Καθῶς ἐπίσης κι ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα, γιὰ τὴν ἀνύπαρκτον παντοδυναμία τους:

 

Φιλονόη.

σχετικὰ θέματα:

Γκαίητς καὶ μπίλντεμπεργκ κατά ἀνθρωπότητος;

Ἀπλᾶ δολοφόνοι!!

Ἀστανᾶ, ἡ πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως.

 Ἡ κλιματική ἀλλαγή καθυστερεῖ τήν ἐποχή τῶν παγετώνων;

Τὰ παγόβουνα δὲν χάνονται! Ἀναγεννῶνται!

Στειρωμένα κορίτσια…. ἀποπληθυσμένες κοινωνίες…

Ὑπερθέρμανσις: τὸ μεγάλο παραμύθι!

φωτογραφία

Leave a Reply