Ὅλα τὰ εἶχε ἡ Συρία, ἡ Τουρκία τῆς ἔλειπε…

Τὸ ξέρουμε δὰ πὼς οἱ Τοῦρκοι δὲν ξεχνοῦν. Κάτι σὰν τὶς γκαμῆλες ἕνα πρᾶγμα. 
Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἐνδιαφέρον εἶναι πὼς ἄν καὶ θέλουν νὰ τὰ βάλουν μὲ τὴν Συρία, δείχνουν νὰ ἀγνοοῦν τὴν παγίδα ποὺ τοὺς εἶχαν στήσῃ πρὸ ἑνὸς αἰῶνος περίπου, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης. 
Τότε σώθηκαν σὰν ἀπο θαῦμα, ἀλλὰ τώρα τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρά!!!  Τὸ ἔχουν ἀπὸ καιρὸ παρακάνῃ καὶ πρέπει νὰ τελειώνουν μαζύ τους οἱ κοσμοεξουσιαστές. 

Συνέχεια

Ἀριστεροὶ καὶ μουσουλμάνοι θὰ μᾶς πάρουν τὸ κεφάλι…

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐπεισόδια ποὺ ξεκίνησαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες κατὰ τῶν πρεσβειῶν δυτικῶν χωρῶν ἀπὸ φανατικοὺς μουσουλμάνους. Τὸ ἐρώτημα παραμένει: ἐδῶ ποιός εἶναι ὁ ῥόλος τους ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε ἐμεῖς συμπεριφερθήκαμε ὥς ἀποικιοκράτες στίς χῶρες τους;

Μὴ γελάτε… 

Αὐτὸ στοχεύουν.
Ὄχι ὅλοι, μὰ σίγουρα οἱ κεφαλές τους.
Ὄχι διότι  ἐπιστρέψαμε στὴν ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ διότι οὐδέποτε φύγαμε ἀπὸ αὐτήν!!!
Διότι οἱ πραγματικοὶ δυνάστες μας οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουν (εἰδικῶς!!!) στοὺς Ἕλληνες νὰ σηκώσουν κεφάλι!
Τοὺς θέλουν ὐποτελεῖς, ἐλεγχομένους, σιωπηλούς, τρομαγμένους, ὑποδεδουλωμένους…

Συνέχεια