Ἐπεὶ δὴ τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές….

Ὁ Χίτλερ ἡττήθῃ! Καὶ ἡττήθῃ κατὰ κράτος. 
Τὸ ἐὰν ἦταν κάθαρμα ἤ ὄχι, τὸ ἔχουν ἀποσαφηνίσει τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του καὶ οἱ συνέπειες τῶν  πράξεών του.
Τὸ πῶς ὅμως θὰ μαθαίναμε τὴν ἱστορία, ἐὰν κέρδιζε τὸν πόλεμο, δὲν τὸ γνωρίζουμε. 
Δὲν γνωρίζουμε γιὰ παράδειγμα τὸ ἐὰν θὰ …ὑπῆρχαν Ἑβραῖοι στὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης…
Τὸ ἐὰν θὰ ὑπῆρχαν ἀθίγγανοι…
Τὸ ἐὰν θὰ ὑπῆρχαν ΑΜΕΑ.
Ἴσως ὅλη ἡ νομοθεσία νὰ εἶχε μὲ τέτοιον τρόπο διαμορφωθῇ, ποὺ θὰ θεωρούσαμε φυσικὸν τὴν ἐξολόθρευσιν τέτοιων πληθυσμῶν. 

Ἀλλὰ γιὰ καλὴ τύχη τῆς Εὐρώπης ὁ νικητὴς ἦταν ἄλλος.
Κι ἔτσι τὴν ἱστορία τὴν μάθαμε ἀπὸ τὴν δική του πλευρά.
Μάθαμε γιὰ παράδειγμα γιὰ τοὺς καλοὺς Ἀμερικανούς…
Γιὰ τοὺς ἀκόμη καλλιτέρους Ἄγγλους…
Γιὰ τοὺς πλανεμένους ἀπὸ τὸν Μουσολίνι Ἰταλούς…
Μάθαμε τέλος πάντων ὅσα μάθαμε, διότι αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας ἦταν οἱ κρατοῦντες.
Ἐὰν ἦταν ἄλλης φιλοσοφίας, θὰ μαθαίναμε ἄλλα.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα εἴχαμε τὸν «πατερούλη» στὰ κεφάλια μας, θὰ μαθαίναμε ἄλλα ἀν τὶ ἄλλων, ἐν τελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τώρα γνωρίζουμε καὶ φυσικὰ τὰ ἀνάποδα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς μάθαινε μία χιτλερικὴ Εὐρώπη.

Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές.
Κι ἔτσι, σήμερα, αὐτοὶ ποὺ ἐπικρατοῦν γράφουν, διδάσκουν καὶ ὁρίζουν τὸ πιὰ θὰ εἶναι ἡ ἱστορία ποὺ θὰ διδαχθοῦμε, ἤ ὄχι.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ἀγκάθια τῆς ἱστορίας μας ἦταν ὁ Μεταξᾶς.
Αὐτὸς πιὰ ἔχει κακοποιηθεῖ τόσο πολύ, ποὺ οἱ μισοὶ κάτοικοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν τὸν θεωροῦν μοναδικὸν ἡγέτη καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ τὸ χειρότερον εἶδος φασίστα, ναζιστοῦ, χουντικοῦ… κλπ κλπ κλπ…
Προσωπικῶς γιὰ πάρα πολλὰ τὸν θαυμάζω καὶ γιὰ κάποια ἄλλα τὸν στιγματίζω.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως σήμερα δὲν εἶναι τὸ θέμα μας οἱ δικές μου θέσεις γιὰ τὸν Μεταξᾶ, ἄς δοῦμε κάτι ἐνδιαφέρον, ποὺ ὅλο καὶ σπανιότερα τὸ ἀκοῦμε πλέον.

 Ελληνικη δημοκρατια .

Από ποιον  πρωθυπουργό της Ελλάδος εγιναν τα παρακάτω ……;;;

1ον) Καθιερώνεται το 8ωρο και η πληρωμή των υπερωριών.

2ον) Καθιερώνεται η υποχρεωτική αργία της Κυριακής.

3ον) Απαγορεύεται αυστηρά η παιδική εργασία.

4ον) Καθορίζονται κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων – το λεγόμενο «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» και υπογράφονται οι πρώτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

5ον) Ιδρύεται το ΙΚΑ.

6ον) Ιδρύεται η Εργατική Εστία.

7ον) Καθιερώνεται η υποχρεωτική διαιτησία μεταξύ κεφαλαίου και εργαζομένων.

8ον) Καθιερώνεται η Πρωτομαγιά ως επίσημη εθνική εργατική εορτή.

9ον) Καθιερώνεται η άδεια μετ’ αποδοχών.

10ον) Χαρίζονται τα αγροτικά δάνεια.

11ον) Ιδρύονται κρατικοί παιδικοί σταθμοί.

12ον) Η ανεργία εξαφανίζεται.

13ον) Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ο προϋπολογισμός γίνεται πλεονασματικός.

14ον) Γίνεται ευρεία διανομή της γης, πλήθος αποξηράνσεων και αρδευτικών έργων, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της γεωργικής παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών.

15ον) Ξεκινούν, οι πρώτες γεωτρήσεις για άντληση πετρελαίου στο Κατάκολο Ηλείας.

Και όλα αυτά   έγιναν μέσα σε μια τετραετια …… 

Επί δικτατορίας  Ι. Μεταξά ! ! !

πηγὴ μήνυμα

Ἔχω ὅμως κι ἄλλα νὰ θυμηθῶ…
Ἔχω νὰ θυμηθῶ τοὺς κακοὺς Τιτᾶνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ Κρόνος ἔτρωγε τὰ παιδιά του… Κι ὅμως μαθαίναμε κάπου μέσα στὸν Ἡσίοδο πὼς τελειώτερες κοινωνικὲς δομὲς δὲν ὑπῆρχαν… Κι ὁ Κρόνος παιδοφάγος…
Ἔχω νὰ θυμηθῶ καὶ πιὸ πρόσφατα… Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἀπουσία ἐργολάβων κατὰ τὴν ἑπταετία… ΜΟΜΑ εἴχαμε. Καὶ δὲν εἴχαμε πονηροὺς νὰ τρῶνε μὲ δέκα μασέλες….
Κι ἄλλα ἐπίσης μπορῶ νὰ θυμηθῶ… Κάτι γιὰ τὸν «κακὸ» Νέρωνα… Γιὰ τοὺς «καλοὺς» αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου… Γιὰ τοὺς «ἀνοήτους» Ἕλληνες ἐθνικούς….
Γιὰ τὸν …κακό μας τὸν καιρό, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μαθαίνουμε μόνον ὅσα μᾶς ὑπαγορεύουν. 

Χμμμ… 
Περίεργα τὰ μάθαμε στὸ σχολεῖο λοιπόν!
Ἀλλὰ ζοῦμε σὲ ἐποχὲς ἐνδόξου δημοκρατίας.
Σὲ μίαν δημοκρατία εἶναι παράλογον νὰ θαυμάζονται ἔργα μοναρχίας, διότι ἁπλούστατα τὴν …ἀκυρώνουν!
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἐργολάβοι της εἶναι πάρα πολλοί, λόγῳ καὶ τοῦ δημο ποὺ περιέχουν, καλὸ θὰ ἦταν νὰ κρατᾶμε πάντα στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μας τὸν τίτλο τοῦ σημερινοῦ σημειώματος.
Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν πάντα οἱ νικητές…
Ἴσως δῆλα δὴ ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ἀναθεωρήσουμε πάρα πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θεωρούσαμε ὥς μὴν διαπραγματεύσιμα!

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας!

Φιλονόη.  

φωτογραφία

Leave a Reply