Αὐτάρκεια στήν ἐνέργεια;

Ὁ παπποῦς μου τοὺς χειμῶνες ἔκαιγε ξύλα, πυρῆνες ἐλιᾶς καὶ κοπριές.
Ὅταν τὸν ῥωτοῦσα γιὰ τὴν ῥίζα αὐτῆς τῆς χρήσεως, δῆλα δὴ τῆς κοπριᾶς, μοῦ ἀπαντοῦσε πὼς ἔτσι τὰ εὑρῆκαν.
Τώρα λοιπὸν μαθαίνω πὼς στὴν Ἀμερικὴ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει ἔρευνες γιὰ τὴν αὐτάρκεια σὲ ἐνέργεια τῶν νοικοκυριῶν.
Ἡ πρώτη ἥλη εἶναι ἡ …κοπριὰ τοῦ παπποῦ μου!
Ὄχι ἀκριβῶς βέβαια ἡ κοπριὰ τοῦ παπποῦ μου, ἀλλὰ σαφῶς κοπριά, ποὺ δύναται νὰ παράξῃ ἐνέργεια καὶ νὰ προσφέρῃ αὐτάρκεια ἀπὸ καύσιμα σὲ μίαν οἰκογένεια. (Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ μὴ ἔχουν …δυσκοιλιότητα!)

Ἄς τὸ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁδεύουμε γιὰ μίαν περίοδο ὅπου ἡ ἀνθρωπότης θὰ ἔχῃ μεγάλα προβλήματα γιὰ τὴν ἀνεύρεση τρόπων θερμάνσεως καὶ αὐταρκείας. Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ τὴν ξεπεράσουμε, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε ἐναλλακτικές.

Φιλονόη.

Οικιακός βιοαντιδραστήρας παράγει ενέργεια από περιττώματα (video)

Δυο εβδομάδες μετά την καταστροφική επέλαση του τυφώνα Σάντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Πολλοί εξ αυτών προμηθεύτηκαν γεννήτριες, ωστόσο δυσκολεύονται να εφοδιαστούν καύσιμα για να τις εφοδιάσουν.

Τη λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα ισχυρίζεται ότι βρήκε οΔρ. Philip Laible από το Εθνικό Εργαστήριο Αργκόν, λίγο πιο έξω από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, ο Δρ. Laible ανέπτυξε έναν βιοαντιδραστήρα που παράγει καύσιμο τύπου ντίζελ, χρησιμοποιώντας βακτήρια, πλούσια σε ενέργεια.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, σε αντίθεση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, το καύσιμο που ανέπτυξε και έχει ως βάση τα βακτήρια δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ή διύλιση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Επιπλέον, ο βιοαντιδραστήρας λειτουργεί με οργανικά απορρίμματα ή περιττώματα, «υλικά» άμεσα διαθέσιμα σε οποιοδήποτε νοικοκυριό.

Ο οικιακός βιοαντιδραστήρας επεξεργάζεται και μετατρέπει τα απορρίμματα σε καύσιμα σε δυο με τέσσερις ημέρες, ωστόσο ο Δρ. Laible σε αυτή τη φάση αναπτύσσει ένα σύστημα για την παραγωγή καυσίμων σε συνεχή βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καύσιμο του οικιακού βιοαντιδραστήρα έχει χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα συγκριτικά με τα συμβατικά καύσιμα, γιατί παράγεται ακριβώς εκεί που χρησιμοποιείται, δηλαδή δεν μεταφέρεται από μακρινές περιοχές.

Η έρευνα θα συνεχιστεί αρκετά χρόνια μέχρι ο φορητός, οικιακός βιοαντιδραστήρας να γίνει εμπορικά βιώσιμος, ωστόσο ο Δρ. Laible υποστηρίζει ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραγωγή καυσίμων και την ενεργειακή αυτάρκεια στο σπίτι.

πηγή

Leave a Reply