Μήπως εἶναι καλλίτερα νά στραφοῦμε ἀπό τώρα στήν τοπική αὐτονομία;

Ἀπὸ τὸν Δῆμο Θάσου ἀπεφάσισαν φορολόγησι τῶν τραπεζικῶν κινήσεων, καθῶς ἐπίσης τῶν ἀντιστοίχων κινήσεων τῆς ΔΕΗ καὶ τοῦ ΟΤΕ. Καὶ πολὺ καλὰ ἔκαναν.
Διότι δὲν γίνεται νὰ συμπεριφέρονται ἐτοῦτες οἱ ἐπιχειρήσεις ὡς δημόσιοι φορεῖς καὶ ταὐτοχρόνως νὰ κοστολογοῦν τὶς παροχές τους, σὰν νὰ μὴ δικαιούμεθα ἐκπτώσεως καὶ ἐλαφρύνσεως.
Βέβαια, κατὰ βάσιν δὲν φταῖνε αὐτοὶ ἀλλὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ ἔχει μάθει μόνον νὰ ἁρπάζῃ! Οὐσιαστικῶς λοιπὸν αὐτὲς οἱ κοινωφελεῖς, κατὰ τὰ ἄλλα ἐπιχειρήσεις, παραμένουν κοιωφελεῖς μόνον μὲ τὰ δικά τους δεδομένα. Ὄχι μὲ τὰ κοινά!

Ξέρετε τί ἔχω ἀρχίσει νά πιστεύω;
Πρέπει σταδιακῶς νὰ περάσουμε στὴν ἀπεξάρτησι ἀπὸ τὸ κράτος-τέρας καὶ νὰ ἀναδομήσουμε τὶς τοπικές μας κοινωνίες, μὲ τέτοιον τρόπο, ὥς τὲ νὰ μποροῦν νὰ γίνουν αὐτοδύναμες καὶ μὴ ἐξαρτώμενες ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία. 
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ταχύτατα θὰ μπορέσουμε νὰ ξαναδοῦμε ἀνάπτυξι…..
Βέβαια, γιὰ ἀρκετὸν καιρὸ ἀκόμη θὰ ἔχουμε ἐξαρτήσεις ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία…
Ἀλλὰ γιὰ λίγο…
Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ καταπέσῃ μὲ μπόλικο θόρυβο… Ὅπως τῆς πρέπει δῆλα δή…

Φιλονόη.

Απόφαση – παράδειγμα από τον Δήμο Θάσου που σκέφτηκε πρώτα τους πολίτες του και επέβαλε δημοτικούς φόρους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!

Στην προσπάθειά του να ελαφρύνει τους δημότες του από τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη που επωμίζονται από τα τελευταία οικονομικά μέτρα, ο Δήμος Θάσου προχώρησε σε μείωση των δημοτικών τελών.

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την ίδια ώρα, οι δημοτικοί σύμβουλοι του νησιού αποφάσισαν την επιβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους. Τα τέλη αυτά αφορούν τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τα τραπεζικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά η ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώνει στο δήμο για την τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισμού, ο ΟΤΕ για την τοποθέτηση τηλεφωνικών θαλάμων και οι τράπεζες για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων.

Στόχος της παραπάνω απόφασης, όπως τόνισε ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η ανεύρεση εναλλακτικών εσόδων για τον Δήμο.

Πάντως η γενικότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προβλέπει μείωση δημοτικών τελών κατά 15% στην τιμή τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και κατά 20% στην τιμή τοποθέτησης προϊόντων.

Επίσης, προβλέπει μείωση των δημοτικών τελών κατά 20% για τη χρήση αιγιαλού και παραλίας.

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Μήπως εἶναι καλλίτερα νά στραφοῦμε ἀπό τώρα στήν τοπική αὐτονομία;

  1. Πολὺ ὡραία πρωτοβουλία Φιλονόη. Κάποιοι ἀρχίζουν ἐπιτέλους νὰ λειτουργοῦν – ἔστω καὶ στοιχειωδῶς – ὅπως οἱ δῆμοι (ἤ κοινότητες) τοῦ ὄχι καὶ τόσον μακρυνοῦ παρελθόντος. Μακάρι τοῦτο νὰ εὕρῃ μιμητὰς.

Leave a Reply