Λυποῦμαι καὶ χαίρομαι…

Ὑποχρέωσίς μας ἡ ἔξοδος μὲ κάθε θυσία!

 Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὴν κατάῤῥευσιν τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων τοῦ Καμμένου, ἀπὸ τὴν μία μὲ λυπεῖ, διότι ἀρκετοὶ φίλοι μου εἶχαν «ἐπενδύσει» αἰσθημετικῶς ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μὲ χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως, διότι ἀκόμη μία κομματοανοησία καταῤῥέει.

Βέβαια… Παραμένουν ἀκόμη ἀρκετές… Τόσες ποὺ θὰ ἔχουμε γιὰ καιρὸ νὰ ἀσχολούμεθα…
Μὰ δὲν μᾶς φοβάμαι… 
Ἀντιλαμβάνομαι πὼς πρέπει νὰ πάθουμε πολλὰ γιὰ νὰ μάθουμε πὼς ἡ πορεία μας εἶναι ΜΟΝΟΝ ἐκείνη ποὺ δὲν θὰ χωρᾷ κάτω ἀπὸ ὀμπρέλες, ὁμάδες καὶ κόμματα.
 Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, πρέπει νὰ ἀποτινάξουμε μόνοι μας τὰ δεσμά μας ἀπὸ τὸ παρελθόν μας. 
Πρέπει μόνοι μας νὰ ἀπελευθερώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ φροῦδες ἐλπίδες… Οὐδεῖς θὰ μᾶς δείξῃ τὸν δρόμο… Μόνοι μας…
Θὰ τὴν εὕρουμε τὴν διαδρομή… Ὅσο κι ἐὰν ταλαιπωρηθοῦμε, θὰ τὴν εὕρουμε τὴν διαδρομή. Εἶναι εὐτυχῶς μονόδρομος πλέον.
Ὅσοι θὰ μείνουν προσκολλημένοι σὲ κόμματα, ἀποκόμματα καὶ συμπεριφορὲς τοῦ παρελθόντος, λυποῦμαι, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἀνακαλύψουν αὐτὸ ποὺ ἐπιφυλάσσει τὸ μέλλον γιὰ κάθε ἐλεύθερο Ἄνθρωπο.
Ὅσοι πάλι, μὲ ἤ χωρὶς κόπο, ἀποτινάξουν τὶς ἁλυσίδες τους, τόσο ταχύτερα θὰ μπορέσουν νὰ ἀνακαλύψουν αὐτὸ ποὺ μόνον ὁ Ἔρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὑπόσχεται.

Λυποῦμαι φίλοι μου. Περίμενα καιρὸ γιὰ νὰ «δεῖτε» τὰ αὐτονόητα. Δὲν εἶμαι οὔτε πιὸ ἔξυπνη οὔτε πιὸ ἱκανὴ ἀπὸ ἐσάς. Ἀντιθέτως μάλιστα. Ἁπλῶς σὲ αὐτὸν τὸν τομέα ἔμαθα ταχύτερα, κάτι ποὺ σίγουρα ἐσεῖς ἔχετε κάνει σὲ ἄλλους τομεῖς.

Χαίρομαι ὅμως ἐπίσης… Ἐπὶ τέλους, ξανά-εὑρίσκουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον… Θὰ τὸ ξεπεράσουμε κι αὐτὸ καὶ θὰ μπορέσουμε νὰ ἐξακολουθήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταματήσαμε.

Καλῶς εὑρεθήκαμε λοιπὸν ξανά… Καλό μας δρόμο!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Περιμένω καὶ τοὺς ἄλλους… Αὐτοὺς ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ… Θὰ ἀργήσουν λίγο, ἀλλὰ θὰ ξανά-εὑρεθοῦμε συντόμως ὅλοι μὰ ὅλοι μαζύ. Κι ὅλοι μαζὺ θὰ φθάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply