Μία καλὴ δικαστική ἀπόφασις γιὰ τὴν περιουσία τοῦ Δημοσίου.

Θυμᾶστε πού πρό ἀρκετῶν μηνῶν εἴχαμε θέμα διεκδικήσεως ἀπό ἰδιῶτες μεγάλων ἐκτάσεων τοῦ δημοσίου; 
Ἔ λοιπόν, τὸ θέμα ἔκλεισε…
Ὑπάρχει προδεδικασμένο πλέον.
Οὐσιαστικῶς τὰ ἐδάφη ποὺ κατεῖχε ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐπισήμως πλέον πέρασαν στὴν κυριότητα τοῦ Δημοσίου. Δῆλα δὴ τῆς δικῆς μας. (Ἐπισήμως καὶ …βλέπουμε!!!)
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἶναι ἀνοικτὸς ὁ δρόμος γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουν ὅλες ἐκεῖνες οἱ ὑποθέσεις, ὕποπτες καὶ μή, ποὺ ἀμφισβητοῦν ἐθνικὰ δικαιώματα. 
Ἄς εὐχηθοῦμε νὰ κλείσῃ διὰ παντὸς ἐτούτη ἡ ὑπόθεσις.

Φιλονόη.

Άρειος Πάγος: Η Καλντέρα της Σαντορίνης ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο

Ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου αποτελούν οι εκτάσεις της Καλντέρας στη Σαντορίνη, όπως απεφάνθη σήμερα, 18 Ιανουαρίου, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας αίτημα ιδιωτών οι οποίοι διεκδικούσαν την επίμαχη έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι ανώνυμη εταιρεία έχει ξεκινήσει κατασκευαστικά έργα σε έκταση περίπου 90 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλντέρας, προκαλώντας την κατάθεση διεκδικητικής αγωγής κατά της επιχείρησης από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου.

Το Δημόσιο ακολούθησε τη λογική πως στην εν λόγω περιοχή της Σαντορίνης δεν υφίσταται κυριότητα κανενός ιδιώτη, καθώς αυτή ανέκαθεν ήταν βοσκότοπος, λιβάδι και γκρεμνά. Παράλληλα, ακολουθήθηκε η γραμμή ότι οι εκτάσεις των Κυκλάδων, λόγω της μορφής τους, δεν εξουσιάζονται από κανέναν πέραν του Δημοσίου, που είναι διάδοχος του Οθωμανικού Κράτους.

Ανάλογες αγωγές εκκρεμούν σε άλλα δικαστήρια της χώρας, όχι μόνο για την περιοχή της Καλντέρας αλλά και για παρόμοιες εκτάσεις σε άλλα ελληνικά νησιά.
πηγή

Υ.Γ. Βέβαια ἕνα θέμα γεννᾶται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ ΔΝΤ. Ἀλλὰ δὲν βαριέσθε… Αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε συντόμως. 

Leave a Reply