Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα;

Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα;2Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα;1Ελληνικός Τάφος του 3.-4. Μ.Χ. αιώνα στην Κίνα.
Στο νεκροταφείο σε χωριό της Κίνας, σε ένα ξύλινο φέρετρο, βρέθηκε η μούμια ενός νεκρού άνδρα 30 χρονών περίπου και ύψους 2,00 m .Τα χαρακτηριστικά του είναι ευρωπαϊκά. Έχει και χρυσή μάσκα στο πρόσωπο ελληνικού χαρακτήρα.
Οι κινέζικες αρχές κάνουν το παν για να παραπλανήσουν τους ξένους αρχαιολόγους φτάνοντας στο σημείο να αποκεφαλίσουν μούμια για να μην δουν ότι έχει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Άλλα και οι ξένοι αρχαιολόγοι δεν πάνε πίσω. Κάθε ένας υποστηρίζει την δική του εκδοχή για την καταγωγή της μούμιας. Συμφωνούν όμως ότι η μάσκα είναι ελληνική. Αφού είναι ελληνική τι θα είναι ο νεκρός; Τούρκος;
Έχει εν τω μεταξύ και στον ένδυμά του σατύρους. Είχαν οι τούρκοι σάτυρους; Γιατί και τούρκοι αρχαιολόγοι διεκδικούν την καταγωγή των μουμιών από την Τουρκία εκτός των Ρώσσων, Φιλανδών κλπ. Κάτω η μούμια με την μάσκα και τους σατύρους στο ένδυμα του.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Λέτε νά εἶναι ἑλληνική ἡ μούμια;
Λέτε νά κρατᾶ κι αὐτή ῥίζες ἀπό αὐτό τό κάτι πού λέγεται Ἑλλάς;
Μά ἐάν εἶναι ἔτσι, τότε πῶς ἀκριβῶς ἔγινε ἡ μετακίνησις; Πότε; Μέ ποιόν τρόπο; Καί γιατί χάθηκαν οἱ συνδετικοί κρίκοι πού ἀποδεικνύουν τήν συνέχεια;

Στὴν ἐπιστήμη τῆς Ἐξελίξεως ὑπάρχει μία γενικοτέρα στάσις, βάσει τῆς ὁποίας ὁδηγοῦνται σὲ κάποια συμπεράσματα οἱ ἐπιστήμονες,  ἡ ὁποία βασίζεται στὰ σκόρπια κι ἄσχετα εὑρήματα. Ἐὰν αὐτὰ «δένουν» μεταξύ τους, τότε ὑπάρχουν συνδετικοὶ κρίκοι. Ἐὰν αὐτὰ δὲν «δένουν» ἤ ἐὰν δὲν συνάδουν μὲ τὶς γνώσεις τους, τότε θεωροῦνται τυχαῖα κι ἄσχετα εὑρήματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀγνοοῦνται συνειδητῶς. 
Ξέρετε πόσα εὑρήματα ἔχουν ἀγνοηθῇ διότι κάποιοι δέν διαθέτουν τίς βασικές ἱστορικές γνώσεις πρό κειμένου νά τά συνδέσουν; Ξέρετε πόσα ἄλλα ἔχουν ἀλλοιωθῇ, πρό κειμένου νά μήν μποῦν στόν κόπο νά μελετήσουν κάποιοι τά αὐτονόητα; Μήπως ἐπίσης γνωρίζετε τό πόσα ἀπό αὐτά ἔχουν ἀκόμη παραμείνῃ κρυφά, ἄν καί εἶναι ἐκεῖ, ἐμπρός τους, κι ἀδυνατοῦν νά τά δοῦν ἤ νά τά ταὐτοποιήσουν;

Τὸ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς ἐπιστήμες. 
Ἀναρωτιέμαι πλέον ἐὰν εἶναι ἐπιστῆμες ἤ «ἐπιστῆμες».

Φιλονόη. 

(Visited 76 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας ἑλληνικὸς τάφος στήν Κίνα; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply