Χορευτὲς ἐν κινήσει.

Χορευτὲς ἐν κινήσει.1Στὸ διαδίκτυον ἔχει κάποιος τὴν δυνατότητα νὰ δῇ, ὄχι νὰ ζήσῃ, ἀλλὰ νὰ δῇ, εἰκόνες ποὺ σὲ καμμίαν περίπτωσιν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ.
Ἔτσι κι ἐγώ, συχνὰ πυκνά, ἀναζητῶντας φωτογραφίες γιὰ τὶς ἀναρτήσεις μας, «πέφτω» ἀπὸ ἔκπληξιν σὲ ἔκπληξιν. 
Μίαν τέτοιαν θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα. 
Αὐτὸ ποὺ θὰ δεῖτε δὲν εἶναι κάποια σχεδιάσματα ἀλλὰ πραγματικὲς φωτογραφίες, μὲ συγκεκριμένη τεχνική, ποὺ ἀπεικονίζουν χορευτὲς ἐν κινήσει. Ἐκπληκτικὸ τὸ θέαμα. 
Πολλὲς φορές, ὅπως τώρα γιὰ παράδειγμα, ἡ τεχνικὴ ὑποκαθιστᾶ τὶς φυσικὲς ἱκανότητες καὶ δυνατότητες τῆς ὀράσεως…

Φιλονόη. 

 

Χορευτές σε κίνηση .

This slideshow requires JavaScript.

 

(Visited 54 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χορευτὲς ἐν κινήσει.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χορευτὲς ἐν κινήσει. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χορευτὲς ἐν κινήσει. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply