Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;

 

Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;1 Ξέρετε τώρα πιά τό τί πιστεύω;
Ἡ μεγαλυτέρα ἐπανάστασις ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι ἡ μὴ πληρωμή.
Ὅπως Μυτιληναῖος ἕνα πρᾶγμα.
Ἤ ὅπως ὁ κάθε ξύπνιος, διότι ἐμεῖς παραμένουμε κορόιδα, ποὺ τρώει τὸ ΦΠΑ, ποὺ χρωστᾶ στὸ ΙΚΑ καὶ ποὺ δὲν ἀποδίδει φόρους γενικότερα. 
Ἐάν δέν μπορῇ, ἤ δέν θέλῃ, αὐτός νά πληρώσῃ, τότε γιατί νά ἀναλάβω ἐγώ καί τό δικό του κόστος; Τί στό καλό; Αὐτόν τόν γέννησε μάνα κι ἐμέναν πατέρας; Ἤ μήπως ἐπεί δή αὐτός ἔχει ἄτυπη ἀσυλία θά πρέπῃ ἐγώ, ἐσύ κι ὁ κάθε ἄλλος νά σηκώσουμε στήν πλάτη μας τά βάρη πού αὐτός πέταξε; 
Δῆλα δή, καί τά δικά μας καί τά δικά του βάρη; 
Μά σηκώνονται τόσα βάρη;Εἶδες ὁ Μυτιληναῖος;2

Κατ’ ἐμὲ τρία πράγματα πρέπει νὰ γίνουν. 

  1. Διαρκὴς ἀπεργία στὰ πάντα, δίχως νὰ κλείνουν δρόμοι. Πλατεῖες ἔχουμε, σπιτάκια ἔχουμε… Ἰδοῦ. Δὲν δουλεύουμε. Σκέτο. Νὰ παράξουν αὐτοὶ ποὺ μᾶς μετατρέπουν σὲ δούλους. Ἐμεῖς ἀρκετὰ παράξαμε!
  2. Μὴ πληρωμὴ φόρων, δασμῶν, ΦΠΑ, εἰσφορῶν, χαρατσίων, τραπεζῶν… Γενικῶς! Παύσις πληρωμῶν! Γιὰ ὅσο χρειαστῇ!!!
  3. Μὴ κατανάλωσις βενζίνης, τσιγάρων, ποτῶν γιὰ ἀπεριόριστο διάστημα. Ὅσο χρειαστῇ. Εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀποδίδουν ἄμεσα φόρους στὰ κουδουνισμένα. Ἐάν τό κόβαμε, θά τούς ἔπιανε ἤ δέν θά τούς ἔπιανε κόψιμο; 

Νά τό ξαναπιάσουμε λοιπόν ἀπό τήν ἀρχή;
Ἤ μήπως θά περιμένουμε νά μᾶς κρεμάσουν ἀπό τά ἔντερα;

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Τέτοιες ἐπιχειρήσεις, τοῦ τζᾶμπα, ξέρετε πόσες φτιάχνω κι ἐγώ; Ἐπὶ πληρωμῇ εἶναι τὸ θέμα. Ἀλλὰ εἴπαμε, αὐτὸν τὸν ἔκανε μανούλα. Ἐμεῖς φυτρώσαμε…

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply