Οἱ ἄθλιοι.

 

Οἱ ἄθλιοι. Αὐτὴ ἡ φωτογραφία γνωρίζετε ἀπὸ ποῦ προέρχεται.
Ἐγὼ ὅταν τὴν εἶδα αἰσθάνθηκα ντροπή!
Ὄχι γιὰ τοὺς παρισταμένους ἀλλὰ γιὰ τὰ συνθήματα ποὺ εἶναι γραμμένα στὰ μάρμαρα. 
Σιχάθηκα…
Ἀκόμη μίαν φορὰ σιχάθηκα. 
Εἴμαστε ἄξιοι τῶν ὅσων μᾶς συμβαίνουν.
Καμμίαν κληρονομιά μας δὲν προστατεύσαμε. 
Βρωμίσαμε τὴν συνείδησίν μας καὶ ἐπιτρέψαμε στὴν ἀσχήμια, στὸ ψεῦδος καὶ στὴν βλακεία νὰ ἐπικρατήσουν παντοῦ.
Εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ τὸ κάναμε. Ὄχι ἄλλοι.

Τὰ συνθήματα αὐτὰ ἴσως νὰ τὰ ἔγραψαν παιδιά. 
Δὲν ἔχουν σημασία οὔτε αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ διαβάσῃ, οὔτε αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ μεταδοθοῦν. 
Ὅταν σὲ ἕνα ἵδρυμα τῆς ἐπιστήμης συμβαίνουν αὐτὲς οἱ εἰκόνες, οἱ κοινωνίες ποὺ τὶς ἀνέχονται εἶναι τελειωμένες. 
Κι ἐμεῖς, ὅσο κι ἐὰν μᾶς πονᾶ, ἀκριβῶς γιὰ κάτι τέτοιες μικρές, ἀλλὰ διόλου ἀσήμαντες λεπτομέρειες, ἔχουμε τελειώσῃ. 

Δὲν ἤθελα νὰ εἶναι ἔτσι. Ἀλλὰ εἶναι!
Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τέλος!
Ὅσο κι ἐὰν μᾶς πονᾶ, ΤΕΛΟΣ!!!

Φιλονόη. 

 Υ.Γ. Οἱ ἄθλιοι εἴμαστε ἐμεῖς. Ὄχι οἱ …«ζωγράφοι» τῆς ἀσχήμιας. Αὐτοὶ ἁπλῶς ἀπεικόνισαν αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς καταντήσαμε….

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Οἱ ἄθλιοι.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἄθλιοι. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἄθλιοι. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτὸ εἶναι τὸ δεῖγμα τοῦ πολιτισμοῦ μας Φιλονόη.! Καὶ ποῦ νὰ ἰδῆς τὰ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μνημεῖα. Οὔτε καὶ αὐτὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη εἰς τὴν Τρίπολιν ἀποτελεῖ ἐξαίρεσιν. Οὔτε καὶ αὐτό!!!!

Leave a Reply