Ἔφθασε ἡ ὥρα νά …τσιπάρουμε τά παιδιά μας;

Δὲν ξέρω τὶ γίνεται μὲ τὰ δικά σας παιδιά, ἀλλὰ μὲ τὰ παιδιά μας γενικότερα θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πάντα περισσότερο προσεκτικοί.

Δὲν γίνεται ἡ δική μας ἀδιαφορία ἤ ἡ ἄγνοια νὰ ὁδηγήσῃ ὅλες τὶς ἐπόμενες γενεὲς στὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν. 
Θέλω νὰ πιστεύω πὼς ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας ἔχει ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν σοβαρότητα μίας τέτοιες ἐκδοχῆς. Θέλω νὰ πιστεύω εἴπαμε. 
Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τόσες καὶ τόσες φορὲς ἔχουμε βρεθῇ πρὸ ἐκπλήξεων….
Συνεπῶς… Κάλιο γαϊδουρόδενε παρὰ γαϊδουρογύρευε… 

Ἄς φροντίσουμε νὰ ἐνημερώνουμε καθημερινῶς τοὺς γύρω μας. 
Ἄς ἀποφασίσουμε ἐπὶ τέλους πὼς δὲν θὰ κάνῃ κανένας ἄλλος γιὰ ἐμᾶς ἐπανάστασι. Πὼς κανένας δὲν θὰ φροντίσῃ γιὰ τὴν δική μας τροφή. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν θὰ ἀσχοληθῇ οὐδεὶς μὲ τὴν δικήμας ἐλευθερία. 
Εἶναι ἀποκλειστικὰ δική μας ὑπόθεσις ἡ ὅποια ἀντίδρασις κι ἀντίστασις. 
Ἐμεῖς θὰ ποῦμε ὄχι στὸ τσιπάρισμα. Ἐμεῖς θὰ τὸ σταματήσουμε πρὶν ξεκινήσῃ.

Φιλονόη.

Το εγκεκριμένο βιβλίο Αγγλικών και το τσιπάκι στα παιδιά

Η ερώτηση της βουλευτού κυρίας Σταυρούλας Ξουλίδου
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού, Θρησκευμάτων
Θέμα: Βιβλίο αγγλικών της Α΄ Γυμνασίου
Στις 07-09-2012 και με το έγγραφο με αρ. Πρωτοκ. 102710/Γ2 του ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ -ΤΜΗΜΑ Α το οποίο κοινοποιήσατε σε όλες τις ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης, στα Γραφεία Σχολικών Συµβούλων, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και περιέχει λίστα με την Έγκριση ελευθέρων βοηθηµάτων της Αγγλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2012-2013.
Μέσα στην παραπάνω λίστα υπάρχει το βιβλίο με τίτλο JOURNEYS B2 S’s και με τιμή 15,00€ , στο οποίο στο κεφάλαιο 4 ( unit 4) αναφέρει χαρακτηριστικά
«After school on Thursday, I wasted two hours at the doctor’s , waiting to have my new microchip implanted. The procedure itself ( a quick injection into my thumb ) took just a few seconds and barely hurt at all. The microchip looks like a tiny tube, and there’s lots it can do.Becides unlocking the house and my bike, it can be used on all the key readers to open doors and access things at school, and it also has my computer passwords on it. What is more, I can use the microchip like a credit card to buy things, as long as Mum and Dad upload my pocket money every week.»
Παραθέτω και την μετάφραση:
«Μετά το σχολείο την Πέμπτη , έφαγα δύο ώρες στο γιατρό , περιμένοντας να μου εμφυτεύσει το καινούργιο μου μικροτσίπ. Αυτή η διαδικασία (μια γρήγορη ένεση στον αντίχειρά μου πήρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα και δεν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Το μικροτσίπ μοιάζει με ένα μικροσκοπικό σωλήνα και είναι πολλά αυτά που μπορεί να κάνει. Εκτός από το ότι μπορεί να ξεκλειδώνει το σπίτι και το ποδήλατο μου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αναγνώστες κλειδιών για να ανοίξει πόρτες και να έχω πρόσβαση σε πράγματα του σχολείου, και επιπλέον εμπεριέχει όλους τους κωδικούς του υπολογιστή μου.Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μικροτσίπ και σαν πιστωτική κάρτα για να αγοράσω πράγματα , όσο η Μαμά και ο Μπαμπάς ανεβάζουν στην τσέπη μου χρήματα κάθε εβδομάδα»
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Είναι η νεοταξίτικη προπαγάνδα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου;
2. Θεωρείτε σκόπιμο ότι μέσα από την διδασκαλία μπορείτε να περάσετε στη συνείδηση μικρών παιδιών το εμφύτευμα μικροτσίπ;
3. Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα ξενόγλωσσα βοηθήματα και βιβλία που χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο Σχολείο;
4. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σας ώστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο βιβλίο αλλά και να ελεγχθούν και όλα τα υπόλοιπα για το περιεχόμενό τους;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κι ἐδῶ τὸ ἐπίμαχον βιβλίον:
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Ἔφθασε ἡ ὥρα νά …τσιπάρουμε τά παιδιά μας;

  1. Μπᾶ; ἀπέκτησαν φωνήν καὶ οἱ φερόμενοι ὡς ‘Ανεξάρτητοι Ἕλληνες”; Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι δὲν ἦσαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅταν τοὺς δύο μοναδικοὺς πολιτικοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπὸι ἔτη ἔχουν κυριχθεῖ άναφανδὸν κατὰ τοῦ τσιπαρίσματος, τῶν διαφόρων καρτῶν καὶ ἄλλων τοιούτων τερατουργημάτων, τοὺς ἀποκαλοῦσαν γραφικούς; Οἱ δύο ἐκεῖνοι ὅμως σήμερα εἶναι “κακοί” ἐνῶ οἱ δῆθεν “Ἀνεξάρτητοι” καλοί. Ἐ, λοιπὸν καλὰ νὰ πάθουμε ὅ,τι παθαίνουμε!

    • Κᾶτσε… Μὴν βιάζεσαι… Ἔχουμε καὶ συνέχεια.
      Νὰ δῇς ἐσὺ τὶ κόψιμο θὰ τοὺς πιάσῃ μὲ τὰ τῆς παιδείας… Ποιοί; Μὰ αὐτοὶ τῶν ὁποίων ὁ ἀρχηγὸς θεωροῦσε ἀνύπαρκτον θέμα τὸ ζήτημα τῆς παιδείας, διότι, κατ’ αὐτὸν πάντα, ἦταν σημαντικότερον νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ δεσμά!!!

Leave a Reply