Κι ὅμως, τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει!!!

Τέλος τὰ παραμύθια! Τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει! Δὲν «χρειαζόμαστε» ἄλλο!

 Κάθε λίγο καὶ λιγάκι, ὅλο καὶ κάποιο δημοσίευμα θὰ δῆ κανεὶς σὲ ἀριστεροθολοκουλτουριάρικη φυλλάδα, μὲ μπόλικη λαθρομεταναστολάγνα διακόσμησι καὶ «δάκρυα» συμπαραστάσεως, ποὺ δὲν ἔχει γίνει «ἀκόμη» τὸ τζαμὶ γιὰ τοὺς «φουκαράδες» τοὺς –μονίμως ἀμέτρητους!- μουσουλμάνους «μας»! Καὶ νὰ οἱ «πιέσεις» τῶν γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρετέων ξενόφερτων καὶ ὑπόπτων Μ.Κ.Ο., μαζὶ μὲ τὶς κάθε λογῆς «ὀργανώσεις» ἀριστεροαπλυσιᾶς καὶ πακιστανομαγκιᾶς!
 Λοιπόν, τὰ ψέμματα τελείωσαν! Παραμυθάκια τῆς ἀραβικῆς «Χαλιμᾶς», τέλος! Θέλετε νὰ μάθετε ἐπὶ τέλους τί σᾶς κρύβουν τόσο καιρό; Εἶναι πολὺ ἁπλό! Ὅσοι διαθέτετε φωτογραφικὲς μηχανὲς ἢ βιντεοκάμερες (καὶ ἂν δὲν ἔχετε, δανεισθῆτε, «ἀξίζει»!), πάρτε τὸ λεωφορεῖο ἢ τὸν ἠλεκτρικὸ καὶ κατευθυνθῆτε στὸ Μοσχᾶτο (Ὄχι στὸν Βοτανικό!), στὴν διεύθυνσι, Κύπρου 2! 
 Ἐκεῖ θὰ βρῆτε ἕνα ὑπερσύγχρονο τζαμὶ 1800 τετραγωνικῶν μέτρων! Πῶς σᾶς φαίνεται; Εἶναι πολὺ μεγάλο; «Ὑπερβολές»! Μήπως εἶστε «κακοπροαίρετος» ἀκροδεξιός; Βρὲ ἀδελφέ, εἶναι μόνον… 1.800 τετραγωνικά! Ἡ κατασκευή του ὡλοκληρώθηκε στὰ μέσα τοῦ 2007, ἄρα λειτουργεῖ μιὰ χαρὰ ἐδῶ καὶ μία πενταετία! Τί εἴπατε; Πῶς ἔγινε καὶ ἀπὸ ποιόν;
 Τίποτα «σπουδαῖο», ὁ Σαουδάραβας μεγαλοκεφαλαιοῦχος, Ἒλ Φαουζάν, «ἔσκασε» μόνον 2.500.000 εὐρουλάκια τότε καὶ ἀγόρασε τὸν χῶρο ἑνὸς πρώην ἐργοστασίου ὑφασμάτων! Καὶ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖτε νὰ μπῆτε μέσα, μᾶς πληροφόρησαν κάτι πουλάκια, ποὺ ἦλθαν στὸ… παραθύρι, ὅτι διαθέτει εἰδικὸ καὶ πανάκριβο ἐξοπλισμό, ὅπως γιγαντοοθόνες(!), ἠχητικὰ συστήματα μεγάλης ἀποδόσεως, στρώσιμο μὲ παχειὰ τουρκικὰ χαλιά (ἔτσι γιὰ νὰ μὴ ξεχνιώμαστε), διαλεγμένα «βιτρὼ» ὁλόγυρα μὲ γραμμένα ρητὰ τοῦ κορανίου, ἐνῷ ἡ χωρητικότης του εἶναι περίπου 1.000 πιστοί! Λέγεται, πὼς συγχρόνως, στὸν ἴδιο χῶρο, λειτουργεῖ καὶ σχολεῖο Ἀραβικῶν! Τί στοιχίζει ἄραγε ἡ συντήρησίς του; Ἄγνωστον! Πρὸς τὸ παρόν, δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε ἄλλο. Πρὸς τὸ παρόν…
 Ἐρωτήσεις τώρα! Ἀφοῦ «διαθέτουμε» καινούργιο-κατακαίνουργιο, σύγχρονο τζαμί, ἀρτίως ἐξωπλισμένο μὲ τὴν τελευταία λέξι τῆς «μουσουλμανικῆς τέχνης», εὐρύχωρο, εὐάερο, εὐήλιο, σὲ προάστιο τῆς πρωτευούσης, πού, «νὰ εἶναι καλά»(…), τὸ ἑτοίμασε ὁ «καλὸς» αὐτὸς Σαουδάραβας γιὰ τοὺς ὁμοθρήσκους του ἐδῶ, μὲ δικά του ἔξοδα, γιατί «πρέπει» ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς (καὶ ὄχι μόνον) ἰθαγενεῖς τοῦ «Ἑλλαδιστὰν» τῆς ἐποχῆς τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων, νὰ βάλουμε ἀπὸ τὴν ἄδεια καὶ τρύπια πλέον τσέπη μας καὶ νὰ τοὺς φτειάξουμε ἄλλο ἕνα τζαμί; 
 Γιατί;;; Κεῖται «μακρὰν» τὸ Μοσχᾶτο (Ὅπως καὶ ἡ Κύπρος;); Ἀφοῦ οἱ περισσότεροι «λάθρο» διαθέτουν ἀπὸ ἕνα ποδήλατο (δὲν ἐξετάζουμε τώρα ἂν εἶναι ἀγορασμένο ἢ βουτηγμένο), μποροῦν νὰ πάρουν ἕνα ταπεινὸ λεωφορεῖο ἢ τὸν ἠλεκτρικὸ καὶ νὰ πᾶνε! Δὲν μποροῦν;;; 
 Πῶς εἴπατε; Δὲν τὰ ξέρατε αὐτὰ γιὰ τὸ Μοσχᾶτο; Κακῶς! Ὅποιος ἀναζητεῖ, βρίσκει! Βεβαίως, ὅταν βρῆ, κάτι παθαίνει, διότι «ἀνακαλύπτει» ἀπίθανα πράγματα, ποὺ συχνὰ συμβαίνουν «δίπλα του» (καὶ πάντα εἰς βάρος του!) καὶ ὅμως δὲν ἔχει πάρει εἴδησι! Οὔτε τόση δά! Ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ «νέα», τὰ βοθροκάναλα τῆς μεγκαλοδιαπλοκῆς, ποὺ «τρέμουν», οἱ μεγάλες «ἀντέννες», ἀλλὰ καὶ τὰ τσαχπίνικα σταρ-άτα, τὸ «ἀμέλησαν»! Οὔτε καὶ ἐκεῖνο ποὺ σκάει, ποὺ εἶναι καὶ πολὺ κοντά… δὲν τὰ εἶπε.
 Ἐμπρὸς λοιπόν, πάρτε τὶς φωτογραφικές σας μηχανὲς καὶ τὶς βιντεοκάμερες, τραβῆξτε μὲ τὴν ψυχή σας ὅσα πλάνα θέλετε καὶ ἀνεβάστε τα στὸ διαδίκτυο καὶ στὶς ἱστοσελίδες νὰ χορτάσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες-ἰθαγενεῖς ἀπὸ «μουσουλμανικὴ σύγχρονη τέχνη», ἀπὸ «κυριλὲ» πανάκριβα «βιτρώ», ἀπὸ τελευταίας λέξεως ἐγκαταστάσεις (ἐκτάσεως σχεδὸν 2 στρεμμάτων!!!), γιὰ νὰ καλοχωνέψουμε πόσο πολὺ μακρυὰ πάει τὸ εἰσαγόμενο «δούλεμα» σὲ αὐτὸν τὸν τόπο!
 Τώρα, ἔτσι ἐντελῶς ὑποθετικὰ λέμε, ἂν ἕνας πλούσιος Ἕλλην ἐπιθυμῆ νὰ χρηματοδοτήση τὴν κατασκευή, ἐξ ὁλοκλήρου, μίας ἐκκλησίας, ἂς ποῦμε στὴν … τύχη, στὸ Ριὰντ ἢ στὴν Τζέντα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τί «τύχη» λέτε νὰ ἔχη ἡ πρότασίς του; Πῶς; «Θὰ τὸν πάρη καὶ θὰ τὸν σηκώση;» Μὰ ὄχι ὀρθόδοξο ναὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη κανεὶς ἐκεῖ, ὄχι νὰ ἔχη μαζί του τὴν Καινὴ Διαθήκη, στὶς βαλίτσες του, γιὰ προσωπικὴ χρῆσι (οὔτε λόγος γιὰ προσυλητισμό), ὄχι νὰ κάνη «στὴν ζούλα» τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ σκύψη νὰ ἀλλάξη λάστιχο στὸ αὐτοκίνητό του δὲν μπορεῖ, μὴ τυχὸν καὶ «βγῆ» ἀπὸ τὸν λαιμό του τὸ φυλαχτό του καὶ πάη στὰ κάτεργα χωρὶς νὰ προλάβη καμμία πρεσβεία καὶ κανένας πρόξενος νὰ βοηθήση!
 Ἐδῶ ὅμως, στὴν χώρα τῆς «ἀνοχῆς», τῆς ἀνεκτικότητος τοῦ «διαφορετικοῦ», ἢ ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον, τῆς παραδεδομένης πρώην ἐθνικῆς κυριαρχίας στοὺς εἰσβολεῖς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ἐπιτρέπονται ὅλα, ἀκόμη καὶ τὰ φρεσκοφτειαγμένα τζαμιὰ τοῦ κάθε τυχαίου (…) Ἄραβος χρηματοδότου! Στὴν περίπτωσι τώρα ποὺ «φωνάζει» ὁ κάθε Κουβελο-Ἀλέξης, ἡ κάθε Ἀλέκα, ὁ κάθε Μπίστης καὶ ὁ κάθε Τατσόπουλος, τί νὰ γίνη, δὲν πειράζει!
 Κύριοι βουλευτές! Κύριοι βουλευτές! «Ὑπάρχετε»; Εἶστε «ζωντανοί»; Ἔχετε «μάτια»; «Αὐτιά»; Ξεκινῆστε λοιπόν! Πηγαίνετε πρῶτον καὶ κάντε «ἔρευνα» ἰδίοις ὄμμασιν (κοντὰ εἶναι τὸ Μοσχᾶτο) καὶ μετὰ «πλακῶστε» τὶς ἐρωτήσεις (καὶ τὶς ἐπίκαιρες) γιὰ τὸ καραγκιοζιλίκι ἢ ἀλλοιῶς «θέατρο», ποὺ ὀνομάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ ὑπὸ «ἀνέγερσιν», δῆθεν «ἀπαραίτητο» τζαμὶ τοῦ Βοτανικοῦ, μὲ λεφτὰ ἀπὸ τὴν ἄκρως σακατεμένη μας «καμπούρα»!
 Δὲν θέλουμε δεύτερο (Βασικὰ δὲν θέλουμε οὔτε τὸ πρῶτο)! Δὲν θὰ πάρουμε! Ξυπνῆστε, κύριοι βουλευτές! Ἂν θέλετε… Εἰδάλλως, πιὸ μετά, ἴσως νὰ εἶναι ἀργά! Γιὰ ὅλους μας!
 
«Ἰωάννης Καποδίστριας»
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply