Πλάκωσε ἡ πολλὴ μεγάλη «ἀνάπτυξις» στὴν Χαλκιδική!

Ἤθελα νὰ ἤξερα ἕνα πρᾶγμα μωρὲ πανηλίθιοι…
Αὐτό εἶναι τό κατούρημα στό ὁποῖον ἀναφερόταν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικός χρυσός;
Πολὺ ὡραῖο κατούρημα βρέ…
Τὴν ξέχεσες τὴν θάλασσα… Ἄλλην φορὰ νὰ μὴν κυκλοφορῇς μὲ διάῤῥοια.

Ὅσο γιὰ τοὺς κουδουνισμένους… Αὐτοὺς ντέ, μὲ τὴν «ἀνάπτυξί τους»…
Πῶς τήν ἐννοεῖται πραγματικά τήν ἀνάπτυξι;

Μέ τό νά γίνουν οἱ θάλασσές μας παντοῦ καί σέ ὅλην τήν ἐπικράτεια ἔτσι;
Μάλλον…
Κάπως ἔτσι τὴν φαντάζονται τὴν ἀνάπτυξι τὰ κωθώνια!!!
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ τὴν ὥρα, μᾶς …ἀναπτύσσουν!!!

Βέβαια δὲν φοβᾶμαι.
Ξέρω τὴν δύναμί μας καὶ βλέπω τὴν ἀντίδρασι τοῦ κόσμου.
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ «ἀνάπτυξις» θὰ τοὺς κατασπαράξῃ!
Καὶ πολὺ γρήγορα μάλιστα!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Πλάκωσε ἡ πολλὴ μεγάλη «ἀνάπτυξις» στὴν Χαλκιδική!

  1. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οἱ κουδουνισμένοι Φιλονόη, καὶ οι ὅποιοι κουδουνισμένοι. Τὸ πρόβλημα εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ καθόμεθα ἐδῶ καὶ νὰ γράφωμεν περὶ κουδουνισμένων ἔπρεπε νὰ εἴμεθα ἐκεῖ, ὅλοι ἐκεῖ εἰς τὶς σκουριές, ὁπότε τὰ πράγματα θὰ ἐτελείωναν πάραυτα.
    Ἐμεῖς εἴμεθα τὸ πρόβλημα Φιλονόημ καὶ οὐδείς ἄλλος καὶ εἰς ἐμᾶς ἀνήκει ὁ ψόγος

Leave a Reply