Τό λουλούδι τῆς ζωῆς ἤ…;

Ὅταν κάποιος βλέπῃ ἕνα ἑξάγωνο κι ἐντός του κύκλους καὶ τρίγωνα, τότε ἡ σκέψις του δὲν πάει σὲ ἱερουργίες καὶ σὲ δοξασίες, ἀλλὰ σὲ ἄλλου εἴδους προβληματισμούς.
Διότι ἕνα ἑξάγωνον οὐδέποτε εἶναι κάτι ποὺ συμβολίζει κάτι τυχαῖον, ἀλλὰ κάτι ποὺ περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε μαθηματικά! Μὰ ὁπωσδήποτε!!!

Τί βλέπουμε λοιπόν σέ ἕνα τέτοιο σχῆμα;
Βλέπουμε ἑξάγωνο, ἤ ὀρθότερα, ἑξάγωνα. Πολλὰ ἑξάγωνα! Πάρα πολλά!
Κι ἐπίσης βλέπουμε κύκλους! Πολλοὺς κύκλους! Κύκλους ἐγγεγραμμένους μέσα σὲ ἑξάγωνο καὶ κύκλο.
Συνεπῶς; Τί στό καλό θέλει νά μᾶς πῇ ὁ …ποιητής;
Καί τί σχέσι ἔχει μέ αὐτήν τήν εἰκόνα, πού τόσο ἐπιμόνως μελετοῦν καί ξαναμελετοῦν οἱ σύγχρονοι ἐπιστήμονες;

Το λουλούδι της ζωής το γνωρίζετε;Το λουλούδι της ζωής είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα που θυμίζει εξάγωνο και έχει εγγεγραμμένους κύκλους και ένα σχέδιο σε σχήμα λουλουδιού. Το λουλούδι της ζωής αναφέρεται ως ένα από τα σχήματα της Ιερής Γεωμετρίας, δηλαδή τα σχήματα που αποτέλεσαν τη ζωή σε όλο το σύμπαν. Το λουλούδι της ζωής συναντάται σε διαφορετικούς αρχαίους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Kίνα:Αίγυπτος:Ιταλία:Τουρκία:Ινδία:Όλοι αυτοί οι λαοί χρησιμοποιούσαν το εν λόγω σχήμα σε ιερούς ναούς και τάφους ενώ βάσει επιστημονικών μελετών το σχήμα αυτό σχετίζεται με τη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπέρμα.

Λέτε το λουλούδι της ζωής να κρύβει το μεγάλο μυστικό της ζωής. Θα το ανακαλύψουμε σύντομα και θα σας το μεταφέρουμε…

Βλέπετε κάποιες ὁμοιότητες ἤ μόνον ἐγώ τίς βλέπω;
Ἔ;
Διαβᾶστε ὅμως κι αὐτό:
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply