Τό λουλούδι τῆς ζωῆς ἤ…;

Ὅταν κάποιος βλέπῃ ἕνα ἑξάγωνο κι ἐντός του κύκλους καὶ τρίγωνα, τότε ἡ σκέψις του δὲν πάει σὲ ἱερουργίες καὶ σὲ δοξασίες, ἀλλὰ σὲ ἄλλου εἴδους προβληματισμούς.
Διότι ἕνα ἑξάγωνον οὐδέποτε εἶναι κάτι ποὺ συμβολίζει κάτι τυχαῖον, ἀλλὰ κάτι ποὺ περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε μαθηματικά! Μὰ ὁπωσδήποτε!!!

Τί βλέπουμε λοιπόν σέ ἕνα τέτοιο σχῆμα;
Βλέπουμε ἑξάγωνο, ἤ ὀρθότερα, ἑξάγωνα. Πολλὰ ἑξάγωνα! Πάρα πολλά!
Συνέχεια