Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.Ἕνας τεράστιος, ὁλόχρυσος καὶ πλήρης φωτὸς Προμηθεύς!!!
Συγκινητικό. Πάρα πολύ.

Βλέπετε οἱ Ἰάπωνες τιμοῦν τὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.
Μὴ τὸν ἀναζητήσετε σὲ ἄλλα μέρη τῆς γῆς καὶ ἰδίως ἐδῶ. Ἐδῶ ἰδιαιτέρως δὲν χωρᾶ!
Ὄχι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοὐλάχιστον.
Διότι στὴν Ἑλλάδα, στὴν καρδιὰ τῶν Ἑλλήνων, ὁ Προμηθεὺς οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ χαρίζῃ στιγμὲς ἡρεμίας μὲ τὴν γνώσι του καὶ τὴν προνοητικότητά του.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.
Στὸν ἀντίποδα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Ἀκόμη φωτίζει καὶ μοιράζει τὴν φλόγα τῆς γνώσεως στὸν Ἄνθρωπο!
Ἀκόμη μάχεται αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ ἀφανίσῃ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορά, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν φορά, τὰ δεσμά του σὲ λίγο λύονται.
Καὶ μετά…

Φιλονόη.

φωτογραφία

5 thoughts on “Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

Leave a Reply