Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.Συγκινητικό. Πάρα πολύ.
Βλέπετε οἱ Ἰάπωνες τιμοῦν τὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.
Μὴν τὸν ἀναζητήσετε σὲ ἄλλα μέρη τῆς γῆς καὶ ἰδίως ἐδῶ. Ἐδῶ ἰδιαιτέρως δὲν χωρᾶ!
Ὄχι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοὐλάχιστον.
Διότι στὴν Ἑλλάδα, στὴν καρδιὰ τῶν Ἑλλήνων, ὁ Προμηθεὺς οὐδέποτε ἔπαψε νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ χαρίζῃ στιγμὲς ἡρεμίας μὲ τὴν γνώσι του καὶ τὴν προνοητικότητά του.

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.
Στὸν ἀντίποδα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Ἀκόμη φωτίζει καὶ μοιράζει τὴν φλόγα τῆς γνώσεως στὸν Ἄνθρωπο!
Ἀκόμη μάχεται αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ ἀφανίσῃ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορά, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν φορά, τὰ δεσμά του σὲ λίγο λύονται.
Καὶ μετά…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply