Οἱ εἴκοσι μοναδικότητες τῆς Σαμοθράκης.

Υπάρχουν – τουλάχιστον – 20 μοναδικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει κανείς να επισκεφθεί την ιερά νήσο Σαμοθράκη. Ή αλλιώς ειπείν, 20 μοναδικά πράγματα που θα ιδείτε, θα αντιληφθείτε, θα γνωρίσετε, θα γευτείτε και θα απολαύσετε εδώ, που δεν θα τα δείτε σε καμμιά άλλη γωνιά της Γης!

Και αυτά είναι:
 
1. Το υψηλότερο όρος του Αιγαίου, το Σάος!
2. Τον υψηλότερο καταρράκτη στην Ελλάδα, το Κρεμαστό Νερό, που πέφτει από ύψος 180 μ.!
3. Τον πρώτο (πέτρινο) χάρτη του κόσμου!
4. Την πρώτη αναφορά τιάρας στον κόσμο, την οποία επήραν οι πάπες ως έμβλημά τους!
5. Το πρώτο μεικτό ιερατείο στον κόσμο! Και το πρώτο ιερατείο που εξίσωσε τα δυο φύλα!
6. Τον καρπό πραούστι!
7. Την πρώτη μπάλλα, σύγχρονου τύπου, στον κόσμο!
8. Την πρώτη σύλληψη της τριαδικότητος του θείου. (Την πρώτη γραπτή σύλληψη της τριαδικότητος έχουμε από τον Φερεκύδη, από την Σύρο, διδάσκαλο του Πυθαγόρα: «Ζας μεν και χρόνος ήσαν αεί και χθονίη»).
9. Την πρώτη χρήση της λέξεως «άναξ» για τον τοπικό άρχοντα!
10. Το μεγαλύτερο κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιότητος!
11. Την πρώτη χρήση του μαγνήτη στην ιατρική (μαγνητοθεραπεία)!
12. Την πρώτη θεοποίηση της Τύχης!
13. Την πρώτη παραγωγή μπύρας!
14. Την πρώτη επεξεργασία δέρματος με στύψη!
15. Την πρώτη εφεύρεση του νάρθηκος στην ιατρική!
16. Την πρώτη εφεύρεση του ιππικού!
17. Τους πρώτους άγιους του κόσμου!
18. Την πρώτη εφεύρεση του σωσιβίου, από τον Δάρδανο!
19. Την μεγαλύτερη υποβρύχια ηλεκτρική σύνδεση νησιού με στεριά στην Ελλάδα!
20. Την αρχαιοτέρα σωζόμενη χριστιανική εκκλησία στον κόσμο!

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Σαμοθράκη Ιερά Νήσος», εκδόσεις «Ερωδιός» Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-282.782).

χρόνος

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply