Μά ποιός ἔχει δίκαιον τελικῶς;

 

Μά ποιός ἔχει δίκαιον τελικῶς;Ἐγὼ δὲν κατάλαβα!
Προσπάθησα.
Τὸ εἶδα μία… Τὸ εἶδα δύο… Τὸ εἶδα τρεῖς… Ἀλλὰ δὲν κατάλαβα!
Τὸ μόνον ποὺ κατάλαβα εἶναι πὼς κάποια κτήνη ἀπὸ τὴν μία μισοῦν κάποια κτήνη ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ἀλλὰ καὶ τὰ κτήνη ἀπὸ τὴν ἄλλην μισοῦν τὰ κτήνη ἀπὸ τὴν μία. Τοῦ μίσους τὸ κάγκελο γίνεται… Καὶ τὰ κτήνη, κτήνη…

 Ναί, καλὰ τὸ καταλάβατε. Πρόκειται γιὰ τροτσκιστὲς ποὺ ἀντιμάχονται ναζιστές!
Ἀλλὰ πρόκειται ἐπίσης καὶ γιὰ ναζιστὲς ποὺ ἀντιμάχονται τροτσκιστές.
Ἀλλὰ τὸ γιατὶ δὲν ἔχω ἀντιληφθῇ…
Οὔτε τὸ ποιὸς ἔχει δίκαιον…

Κατὰ τὰ ἄλλα πᾶμε καλά.
Ὅποιος κι ἐὰν ἐπικρατήσῃ μία ἀπὸ τὰ ἴδια θὰ δοῦμε!
(Ποὺ τὸ εἴδαμε τελικῶς ἀλλὰ τέλος πάντων…!!!)

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως μερικὲς λεπτομέρειες.
Πότε ξεκίνησε τόν πόλεμο τό ΚΚΕ κατά ναζιστικῆς Γερμανίας;
Χμμμ…
Δύσκολο ἐρώτημα. Πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὴν ἱστορία…
Καί τί μᾶς λέει αὐτή ἡ ἱστορία; Ἔ;

Στὶς 23 Αὐγούστου τοῦ 1939 ὑπογράφεται τὸ σύμφωνον μὴ ἐπιθέσεως μεταξὺ τῶν Joachim von Ribbentrop καὶ  Vjačeslav  Michajlovič  Molotov. Μέσα σὲ αὐτὸ συναποφασίζεται, δίχως νὰ ἀνακοινωθοῦν φυσικὰ οἱ ἀποφάσεις, πὼς δὲν θὰ ἐπιτεθῇ ἡ μία χώρα στὴν ἄλλην ἐὰν ἡ μία ἐξ αὐτῶν ἀποφασίσῃ νὰ καταπατήσῃ γείτονες χῶρες. Οὐσιαστικῶς συμφωνοῦν μεταξύ τους πὼς μποροῦν ἐλεύθερα νὰ ξεσκίζουν τοὺς γείτονες, νὰ τοὺς πετοῦν σὲ πηγάδια, νὰ τοὺ ς ἁρπάζουν τὸν ζωτικό τους χῶρο καὶ ἡ συνυπογράφουσα χώρα νὰ σφυρᾷ ἀδιάφορα. Ἔτσι λοιπὸν πέρασε στὴν σφαίρα ἐπιῤῥοῆς τῆς Γερμανίας ἡ μισὴ Πολωνία, καὶ ἡ ἄλλη μισὴ πῆγε στοὺς σοβιετικούς. Καμμία ἐνασχόλησις μὲ τὸ τὶ χρειάζονταν οἱ Πολωνοί.
Τὰ ἴδια καὶ μὲ τὶς χῶρες τῆς Βαλτικῆς. Τὶς τσίμπησε ἡ Σοβιετία.

Πότε λοιπόν ξεκινοῦν οἱ μεταξύ τους πολεμικές ἐπιχειρήσεις; Πότε δῆλα δή ὀ Χίτλερ παύει νά εἶναι φίλος καί γίνεται ἐχθρός; Πότε; Ὅταν καταπατᾶ τήν Ἑλλάδα ἤ ὅταν κτυπᾶ τήν Σοβιετική Ἔνωσι;
Χμμμ…
Πάλι στὴν ἱστορία ἀνατρέχουμε.
Ο ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1942. Ὁ ΕΔΕΣ ὅμως δημιουργήθηκε στὶς 9 Σεπτεμβρίου τοῦ 1941. Δῆλα δὴ μὲ πέντε μῆνες καθυστέρησι δημιουργήθηκε ὁ ΕΛΑΣ, τὸ πολεμικὸ τμῆμα τοῦ ΕΑΜ.
Τὸ ΕΑΜ πάλι δημιουργήθηκε στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1941. Δῆλα δὴ μὲ 11 ἡμέρες καθυστέρησι ἀπὸ τὸν ΕΔΕΣ.

Καί καλά; Τά πρωτεῖα μᾶς ἐνδιαφέρουν τώρα ἤ οἱ δράσεις τους;

Οὔτε τὰ πρωτεῖα μᾶς ἐνδιαφέρουν, οὔτε καὶ οἱ δράσεις τους, διότι θεωρῶ καὶ τῶν δύο τὶς δράσεις ὑπὲρ Πατρίδος. (Κακῶς ἤ καλῶς, διαγράφω πολλὰ καὶ θεωρῶ πὼς λειτούργησαν ὑπὲρ Πατρίδος.)
Κάτι ἄλλο ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο. Μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ πότε ξεκίνησε ὁ μεταξὺ Σοβιετίας καὶ Γερμανίας πόλεμος. Διότι ἕνα σύμφωνον μὴ ἐπιθέσεως καθηλώνει ἀκόμη καὶ τὸν …πατριωτισμὸ κάποιων. (Νά θυμηθῶ τώρα καί τό τράβηγμα τοῦ αὐτιοῦ πού ἔκανε στόν Ζαχαριάδη τό ΚΚΕ; Ἄς μὴν τὸ θυμηθῶ καλλίτερα… Δὲν κάνει!)

Στὶς 22 Ἰουνίου 1941 ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις τοῦ Χίτλερ κατὰ τοῦ Στάλιν. Ἔως τότε κάθε δύναμις τοῦ ΚΚΕ ἦταν ὑπὲρ τοῦ Χίτλερ. (Κι ὁ Ζαχαριάδης ποὺ εἶχε ἀρχικῶς ἀντιῤῥήσεις τὶς ἔφαγε, τὶς χώνεψε καὶ τὶς ἀφόδευσε κανονικότατα!!!)

Δῆλα δὴ ἑπτὰ ἡμέρες πρὶν δημιουργηθῇ τὸ ΕΑΜ καὶ πέντε μῆνες πρὶν τὸν ΕΔΕΣ. Δῆλα δὴ τὸ ΚΚΕ ἀπεφάσισε νὰ ξεκινήσῃ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις μόνον ὅταν πιὰ βεβαιωμένως ἦταν ὁ Χίτλερ ἐχθρὸς τῆς πραγματικῆς του μητρίδος. Τῆς Σοβιετίας.
Θά ἦταν προτιμότερον ἐπί τέλους νά ἀφήσουμε τά παραμύθια περί ἀγώνων ὑπέρ Πατρίδος καί νά περιοριστοῦμε στούς ἀγῶνες ὑπέρ κόμματος;
Διότι αὐτοὶ γιὰ πατρίδα δὲν πολέμησαν. Πολέμησαν γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν δόξα τοῦ πατερούλη.

Ὅσο γιὰ τὸ ταινιάκι, ποὺ ἦταν σήμερα ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ξεσπάσω, ἔ… Ἁπλῶς μᾶς ἀποδεικνύει πὼς συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο νόμισμα μὲ τὶς δύο του ὄψεις.

φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Βιέννη τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰῶνος. Εἶναι οἱ δύο παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου, Λένιν καὶ Χίτλερ, ποὺ παίζουν σκάκι.
Νὰ τὰ λέμε αὐτά!

(Visited 69 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μά ποιός ἔχει δίκαιον τελικῶς;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά ποιός ἔχει δίκαιον τελικῶς; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά ποιός ἔχει δίκαιον τελικῶς; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply