Πάλεψε γιὰ ἕναν καλλίτερο ἑαυτό.

Πάλεψε γιὰ ἕναν καλλίτερο ἑαυτό.Πάλεψε γιὰ περισσότερο χρῆμα…
Πάλεψε γιὰ καλλίτερη ζωή…
Πάλεψε γιὰ νὰ ἀφήσῃς καλλίτερο κόσμο στὰ παιδιά σου…
Πάλεψε δῆλα δὴ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἔξω ἀπὸ ἐσέναν…
Πάλεψε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὅσα μόνον οἱ πέντε αἰσθήσεις σου ἀντιλαμβάνονται…
Πάλεψε γιὰ αὐτὰ ποὺ σοῦ ὑπέδειξαν πὼς ἀξίζουν…

Πάλεψε για έναν καλύτερο κόσμο”, σου λένε για να σε χειραγωγήσουν.
«Πάλεψε για έναν καλύτερο Εαυτό», θα έλεγαν αν νοιάζονταν για εσένα…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Γιά αὐτά πού πράγματι ἀξίζουν πότε θά παλέψουμε;
Γιά αὐτό πού ἐμεῖς πρέπει νά γίνουμε πότε θά ἀγωνιστοῦμε;
Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πώς ἐάν ἐμεῖς ἤμασταν διαφορετικοί ὁ κόσμος μας θά ἦταν διαφορετικός;
Ἔχουμε ἀντιληφθῇ πώς ἐάν ἐμεῖς σεβόμασταν πρῶτα πρῶτα τόν ἑαυτόν μας περισσότερο ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά ἐπιτρέπαμε νά μᾶς συμπεριφέρονται σάν νά εἴμαστε δοῦλοι;
Ἔχουμε διαπιστώσῃ πώς ἐάν ἐμεῖς σεβόμασταν τόν πλανήτη, τά ἔμβια ὄντα πού τόν κατοικοῦν καί εἰδικῶς τόν ἄνθρωπο οἱ κοινωνίες μας θά ἦταν κοινωνίες κι ὄχι πληθυσμοί;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 448 times, 1 visits today)
Leave a Reply