Βρὲ βρὲ ποὺ τελικῶς οἱ σεισμοὶ δὲν εἶναι τυχαῖοι.

Σχόλιον τοῦ ἀρθρογράφου: «Ορισμένοι σεισμοί ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αμέλειας»... Μοῦ ἀρέσει ποὺ ἀναφέρεται σὲ ὁρισμένους... Ἔτσι, γιὰ νὰ δουλευόμαστε μεταξύ μας.... Νὰ κρατᾶμε καὶ τὰ προσχήματα... Νὰ ἀθωώνουμε ἀκόμη περισσότερο τοὺς καταστροφεῖς καὶ νὰ ἀναφερόμαστε στὴν ἀμέλεια κι ὄχι στὸ συνειδητὸ ἔγκλημα.

Σχόλιον τοῦ ἀρθρογράφου:
«Ορισμένοι σεισμοί ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αμέλειας»…
Μοῦ ἀρέσει ποὺ ἀναφέρεται σὲ ὁρισμένους… Ἔτσι, γιὰ νὰ δουλευόμαστε μεταξύ μας…. Νὰ κρατᾶμε καὶ τὰ προσχήματα… Νὰ ἀθωώνουμε ἀκόμη περισσότερο τοὺς καταστροφεῖς καὶ νὰ ἀναφερόμαστε στὴν ἀμέλεια κι ὄχι στὸ συνειδητὸ ἔγκλημα.

Τί παθαίνει ἕνα μπαλόνι ὅταν τοῦ ἀφαιρέσουμε τόν ἀέρα; Μαραζώνει; Μᾶλλον… Χάνει τὴν ἱκανότητά του νὰ παραμένῃ φουσκωμένο.
Τί παθαίνει ἡ Γῆ μας ὅταν τῆς ἀφαιρέσουμε τά …«ὑγρά» της; Δημιουργεῖ σεισμούς πρό κειμένου νά βρεθοῦν νέα σημεῖα στηρίξεως τῶν ἐδαφῶν της; Καί μετά; Τί; Θά βλέπουμε τήν μία κατακρήμνισι ἐδαφῶν πίσω ἀπό τήν ἄλλην; Χμμμ… Τόν ἕναν σεισμό νά διαδέχεται τόν ἄλλον; Τόν νέο σεισμό νά εἶναι ἰσχυρότερος τοῦ προηγουμένου; 

Αὐτὸ τὸ εἶχαν ἀντιληφθῇ λοιπὸν οἱ ἐνασχολούμενοι μὲ τὶς ἐξορύξεις. 
Διεπίστωσαν πὼς ἡ ἐξόρυξις ὑδρογονανθράκων εἶναι πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνη ἀπὸ ὅσο πίστευαν. Ἐπίσης, ἔχοντας ἤδη ἀντιληφθῇ πὼς ἡ ἀφαίρεσις ὑλικῶν, ὅπως τῶν ὑδρογονανθράκων, ἀπὸ μεγάλα βάθη, προκαλοῦσε μεγάλες καθιζήσεις, ἀπεφάσισαν νὰ καλύπτουν τὰ «κενὰ» ποὺ ἄφηναν πίσω τους αὐτὲς οἱ ἐξορύξεις, ποὺ τελικῶς προκαλοῦσαν καθιζήσεις καὶ σεισμούς, μὲ κάτι ἄλλο.
Τί ὑπῆρχε ὅμως ἄφθονο στόν πλανήτη γιά νά ἀντικαταστήσῃ τήν ἔλλειψι; 
Τί ἄλλο ἀπό τό θαλασσινό ὕδωρ;
Αὐτὲς τὶς καθιζήσεις γιὰ νὰ τὶς ἀποφύγουν, ἤ γιὰ νὰ τὶς περιορίσουν, ὁδήγησαν τοὺς ἐνασχολημένους μὲ τὸ ἀντικείμενον νὰ διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες ἁλμυροῦ ὕδατος (θαλασσινὸ ὕδωρ) στὶς λεκάνες ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν ἀδειάσῃ ἀπὸ ὑδρογονάνθρακες. 
Τό ἀποτέλεσμα; 
Νέοι σεισμοί…
Γιατί;
Μὰ διότι ἡ Γῆ μας εἶχε τὰ «λιπαντικά της», ὅπως κάθε ἄλλη «μηχανή», κι ἐμεῖς τῆς τὰ ἀφαιροῦμε. 
Ἴδια δουλειά κάνουν τώρα τά λιπαντικά μέ τά ὕδατα; 
Ἀφῆστε δὲ τὶς ὀξειδώσεις…
Ἀφῆστε τὶς διαβρώσεις…
Ἀφῆστε τὰ διαφορετικὰ εἰδικὰ βάρη, ποὺ τελικῶς ὁδηγοῦν αὐτὰ τὰ ὕδατα σὲ ἄλλες στρωματώσεις καὶ σὲ ἄλλα ἀποτελέσματα, ἀπὸ τὰ ἐπιθυμητά.
Γιατί δέν σταματοῦν;
Ποιός μᾶς εἶπε πώς θέλουν νά σταματήσουν;

Επιβεβαιώνεται η σχέση των γεωτρήσεων με σεισμούς

Τρεις μελέτες ενοχοποιούν τα υγρά που διοχετεύουν στο έδαφος για την πρόκληση σεισμικών δονήσεων

Επιβεβαιώνεται η σχέση των γεωτρήσεων με σεισμούς
Ορισμένοι σεισμοί ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αμέλειας
 
Οι γεωτρήσεις μέσω των οποίων διοχετεύονται στο υπέδαφος μεγάλες ποσότητες υγρών, είτε για την εξόρυξη υδρογονανθράκων είτε για την άντληση γεωθερμικής ενέργειας, έχουν το δυναμικό να προκαλούν σεισμούς, ορισμένοι από τους οποίους ξεπερνούν τους 5,0 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ.Η επιβεβαίωση των υποψιών που διατυπώνουν εδώ και καιρό επιστήμονες και οργανώσεις έρχεται από τρεις μελέτες που παρουσιάζονται στο τελευταίο τεύχος του «Science».Δεκαπλασιασμός των δονήσεων στις ΗΠΑ

Στην πρώτη από αυτές, ο Ουίλιαμ Έλσγουορθ της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS διαπιστώνει ότι οι δονήσεις μεγέθους άνω των 3,0 βαθμών στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Αποδίδει αυτή την αύξηση στην εξορυκτική δραστηριότητα και μάλιστα ενοχοποιεί τη βιομηχανία ενέργειας για τον σεισμό των 5,6 βαθμών που χτύπησε την Οκλαχόμα το Νοέμβριο του 2011 και σκότωσε δύο άτομα.

Ο Δρ Έλσγουορθ επισημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα που αφαιρεί πετρέλαιο ή αέριο από μεγάλο  βάθος μπορεί θεωρητικά να αποσταθεροποιήσει το υπέδαφος. Εκτιμά όμως ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος έρχεται από τη διοχέτευση υγρού υπό πίεση μέσα σε πορώδη πετρώματα: το υγρό αυτό αυξάνει την πίεση στα πορώδη πετρώματα και μπορεί να λειτουργήσει σαν λιπαντικό σε υφιστάμενα γεωλογικά ρήγματα.

Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στη σχετικά νέα τεχνολογία της υδραυλικής ρωγμάτωσης, στην οποία διοχετεύεται στο υπέδαφος υγρό υπό πίεση, προκειμένου να σπάσουν πορώδη πετρώματα που περιέχουν εγκλωβισμένο αέριο ή πετρέλαιο.

«Ενοχη» η αποθήκευση άχρηστων υγρών

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την υδραυλική ρωγμάτωση με την πρόκληση σεισμών. Ο Έλσγουορθ όμως επισημαίνει ότι οι σεισμοί αυτοί ποτέ δεν υπερέβησαν τους 3,0 βαθμούς. Εκτιμά ότι ο κίνδυνος δεν έρχεται από την ίδια τη ρωγμάτωση, αλλά από την αποθήκευση του άχρηστου υγρού σε γειτονικές τοποθεσίες, μέσω της διοχέτευσής του σε πορώδη πετρώματα.

Υγρό υπό πίεση χρησιμοποιείται εξάλλου και σε συμβατικές γεωτρήσεις φυσικού αερίου, καθώς και σε εγκαταστάσεις γεωθερμικής ενέργειας, στις οποίες το νερό που διοχετεύεται σε μεγάλο βάθος μετατρέπεται σε ατμό από τη θερμότητα της της Γης και ανεβαίνει στην επιφάνεια όπου χρησιμοποιείται για θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας.

Πράγματι, στη δεύτερη από τις τρεις μελέτες, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ εκτιμούν ότι οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις του Σάλτον Σι, οι οποίες αντλούν ενέργεια από το διαβόητο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια, έχουν το δυναμικό να προκαλέσουν δονήσεις.

Στην τρίτη μελέτη, ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια διαπιστώνουν ότι οι μισοί και πλέον σεισμοί άνω των 4,5 βαθμών στις ηπειρωτικές ΗΠΑ συμβαίνουν κοντά σε γεωτρήσεις διοχέτευσης υγρών.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι, από τις 30.000 τοποθεσίες των ΗΠΑ όπου αποθηκεύονται στο υπέδαφος άχρηστα υγρά, μόνο ένα ελάχιστο μέρος εγκυμονεί κίνδυνο.

Συνιστούν στενή παρακολούθηση των περιοχών αυτών έπειτα από ισχυρούς σεισμούς σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, οι οποίοι μπορούν θεωρητικά να αυξήσουν τα φορτία στις περιοχές έγχυσης.

 βῆμα

(Visited 75 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Βρὲ βρὲ ποὺ τελικῶς οἱ σεισμοὶ δὲν εἶναι τυχαῖοι.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βρὲ βρὲ ποὺ τελικῶς οἱ σεισμοὶ δὲν εἶναι τυχαῖοι. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὰ καὶ βέβαια ἔχουν σχέσι οἱ γεωτρήσεις μὲ τοὺς σεισμούς! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἔρευνες γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες πίσω ἀπὸ τοὺς σεισμούς. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply