Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;

Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;Καί γιά πόσο ἀκόμη;
Διότι τὸ βλέπουμε τὸ σενάριον…
Πλησιάζει κι αὐτῶν τῶν χωρῶν τὸ τέλος…
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ ἐὰν ὑπάρχουν τράπεζες, ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀνήκουν.
Οὐσιαστικῶς, ἐὰν κάτσουμε νὰ ἐρευνήσουμε τὸ γιατὶ καὶ πῶς συμβαίνουν «κουρέματα», ἀνακεφαλαιοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις κι ἄλλα διάφορα καὶ χαριτωμένα, στοχεύουν στὴν ὑφαρπαγὴ τῶν δικῶν μας κόπων καὶ τῶν περιουσιῶν μας ἀπὸ τοὺς μοναδικοὺς κι ἀνεπαναλήπτους κοσμοεξουσιαστές!
Δῆλα δή, ἐὰν ἀκόμη ὑπάρχουν ἐλάχιστες, ἀνᾲ τὸν πλανήτη τράπεζες, αὐτὸ ἀποδεικνύει τὶς ἐπόμενες χῶρες ποὺ προγραμματίζουν κάποιοι γιὰ διάλυσι.

Φιλονόη.

Όλες οι Κεντρικές Τράπεζες ανήκουν στην οικογένεια Rothschild εκτός απο τρείς!

 

Το έτος 2000 υπήρχαν 7 χώρες στις οποίες η κεντρική τράπεζα δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ. Αυτές ήταν:
Afghanistan
Iraq
Sudan
Libya
Cuba
North Korea
Iran
Στην συνέχεια είχαμε το «τρομοκρατικό» χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και αμέσως μετά τον πόλεμο στις χώρες αυτές. Ο πόλεμος είχε σαν αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες των χωρών αυτών να ελέγχονται πλήρως απο την οικογένεια Ρόθτσιλντ και το Παγκόσμιο Τραπεζικό τους σύστημα. Το ίδιο έγινε και στην Γιουγκοσλαβία όπου η Κεντρική Τράπεζα της χώρας δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ και τους υπόλοιπους Εβραίους Διεθνείς Τραπεζίτες και έτσι εισέβαλλαν οι «δημοκράτες» κατ’εντολή των Ρόθτσιλντ. Μετά τους δυο αυτούς πολέμους έμειναν μόνο 5 χώρες που δεν ελέγχοταν απο τους Ρόθτσιλντ:
Sudan
Libya
Cuba
North Korea
Iran
Όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν πόσο γρήγορα στήθηκε η Κεντρική Τράπεζα της Βενγκάζης. Επίσηςκλάπηκε και ο τεράστιος θησαυρός που υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας απο τους χρόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμη. Μόνο 3 τράπεζες υπάρχουν πλέον που δεν ελέγχονται απο τους Ρόθτσιλντ:
Cuba
North Korea
Iran
Όπως καταλαβαίνετε αυτές οι χώρες αποτελούν και τον στόχο των Ρόθτσιλντ. ΟΜΩΣ στην Κούβα όπως έχουμε δημοσιεύσει παλαιότερα η “Επανάσταση” πραγματοποιήθηκε απο μερικούς συμπατριώτες των Ρόθτσιλντ (σ.σ:εβραϊκής καταγωγής δηλαδή). Διαβάστε εδώ
Το 1930: Η πρώτη παγκόσμια Τράπεζα των Ρόθτσιλντ ιδρύθηκε στην Βασιλεία της Ελβετίας και ήταν η «Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων»

 φωτογραφία

(Visited 889 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;

Leave a Reply