Ποιός θεός εἶναι;

Ποιός θεός εἶναι;

Ἐρώτημα:
Μαντέψτε γιὰ ποιὸ πρόσωπο μιλάω:

Γεννήθηκε ἀπὸ παρθένα, μὲ ἄμωμο σύλληψη, κατόπιν ἐπενεργείας ἑνὸς ἁγίου πνεύματος, ἐκπληρώνοντας ἔτσι μίαν ἀρχαία προφητεία.
Ὅταν γεννήθηκε ὁ τύραννος, ποὺ κυβερνοῦσε ἐκείνη τὴν ἐποχή, θέλησε νὰ τὸν σκοτώσει. Οἱ γονεῖς του ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν γιὰ νὰ κρυφτοῦν. Ὅλα τὰ ἀρσενικὰ παιδιὰ ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν σφαγιάσθησαν ἀπὸ τὸν κυβερνήτη, στὴν προσπάθειά του νὰ σκοτώσει τὸ παιδί. Ἄγγελοι καὶ βοσκοὶ παρευρέθηκαν στὴν γέννησή του, καὶ τοῦ ἐδόθησαν δῶρα ἀπὸ χρυσό, σμύρνα καὶ λιβάνι. Λατρεύτηκε ὥς σωτήρας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἔζησε μία ἠθικὴ καὶ ταπεινὴ ζωή.Ἔκανε θαύματα, θεραπεύοντας ἀῤῥώστους, δίδοντας τὸ φῶς σὲ τυφλούς, ἐξορκίζοντας δαιμόνια καὶ ἀνασταίνοντας νεκρούς.
Θανατώθηκε στὸν σταυρό, ἀνάμεσα σὲ δύο ληστές.
Κατέβηκε στὸν κάτω κόσμο καὶ ἀναστήθηκε ξανά, γιὰ νὰ ἀναληφθεῖ στοὺς οὐρανούς.

Μιλάω γιά τόν Ἰησοῦ; Ὄχι!

Μιλάω γιὰ τὸν Βιρίσνα, θεὸ σωτήρα τὴς ἀνατολῆς, ποὺ ἔζησε 1200 χρόνια πρὶν τὸν Ἰησοῦ.
Ἅμα πιστεύω σέ αὐτόν ἀμαρτάνω; Ὄνομα μόνον ἀλλάζω.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply