Πῶς δουλεύεται ὁ γρανίτης;

Αὐτὰ τὰ δύο ἀγάλματα εἶναι ἀπὸ γρανίτη.
Νομίζω ῥοδόχρους λέγεται, ἀλλὰ δὲν θυμᾶμαι καλά.
Μὲ τὰ σημερινὰ μέσα δὲν κόβεται καί, κυρίως, δὲν σκαλίζεται, ὥστε νὰ γίνουν ἀγάλματα.
Ἄς δώσουν λύσι οἱ καθῶς πρέπει ἀρχαιολόγοι.
Μὲ τρίψιμο λέν, μὲ ἄμμο…
Σὲ 250 χρόνια γίνεται τὸ κεφάλι…
Ἔλα ὅμως ποὺ ὑπάρχουν χιλιάδες τέτοια ἀγάλματα ἀπὸ αὐτὸν τὸν γρανίτη…
Μερικά εἶναι μισοτελειωμένα. Τὰ ἄφησαν φαίνεται γι΄  αὐτοὺς τοὺς ἀρχαιολόγους νὰ συνεχίσουν τὸν τρίψιμο.
Μὴ τὰ ἀφήσουμε καὶ στὸ μέσον…

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

Leave a Reply