Πῶς δουλεύεται ὁ γρανίτης;

Πῶς δουλεύεται ὁ γρανίτης;Αὐτὰ τὰ δύο ἀγάλματα εἶναι ἀπὸ γρανίτη.
Νομίζω ῥοδόρχους λέγεται, ἀλλὰ δὲν θυμᾶμαι καλά.
Μὲ τὰ σημερινὰ μέσα δὲν κόβεται καὶ προπάντως δὲν σκαλίζεται, ὥστε νὰ γίνουν ἀγάλματα.
Ἄς δώσουν λύση οἱ καθῶς πρέπει ἀρχαιολόγοι.
Μὲ τρύψιμο λέν, μὲ ἄμμο…
Σὲ 250 χρόνια γίνεται τὸ κεφάλι…
Ἔλα ὅμως ποὺ ὑπάρχουν χιλιάδες τέτοια ἀγάλματα ἀπὸ αὐτὸν τὸν γρανίτη…
Μερικά εἶναι μισοτελειωμένα. Τὰ ἄφησαν φαίνεται γι΄  αὐτοὺς τοὺς ἀρχαιολόγους νὰ συνεχίσουν τὸν τρίψιμο.
Μὴν τὰ ἀφήσουμε καὶ στὴν μέση…

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply