Μοντερνιὲς περὶ γλώσσης.

Μία ἀπὸ τὶς μοντερνιὲς ποὺ ἀναμασσῶνται διαρκῶς καὶ ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ Πετράκος (καὶ τὴν ἀνασκευάζω χρησιμοποιώντας καθαρὴ λογική):

«η ελληνική πλουτίζεται και αυξάνεται κάθε ημέρα, όπως γινόταν πάντοτε και τον πλούτο αυτόν τον δημιουργεί ο λαός ο οποίος και τον μεταχειρίζεται γιατί τον γεννά η ανάγκη να εκφράζει τα διανοήματά του»

«πάντοτε»: Καὶ τὸ 10.000 π.Χ.; Καὶ τὸ 10.000 μ.Χ.; Ὑπάρχουν αἰώνιες γλῶσσες καὶ αἰώνιοι λαοί;

Ἀναλογικῶς (γιὰ νὰ δεῖτε τὸ παράδοξον): Ἡ σουμεριακὴ γλῶσσα πλουτίζεται και αυξάνεται κάθε μέρα, όπως γινόταν πάντοτε και τον πλούτο αυτόν τον δημιουργεί ο σουμεριακὸς λαός ο οποίος και τον μεταχειρίζεται γιατί τον γεννά η ανάγκη να εκφράζει τα διανοήματά του. Ἔεε;… λάθος!

Λάθος, διότι τὸ ἀνωτέρῳ προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει σουμεριακὸς λαὸς καὶ ὅτι ὑπάρχουν σουμεριακὰ διανοήματα.

Τὸ ἂν ὑπάρχει καὶ κατὰ πόσον ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἑλληνικὰ διανοήματα, καὶ γιὰ πόσο ἀκόμη, ἀφήνεται ὡς ἄσκησις.

Ἐπιπλέον, καὶ ἡ διατήρησις καὶ καλλιέργεια τῆς διαχρονικῆς γλωσσικῆς μας κληρονομιᾶς, καὶ αὐτό, ἀνάγκη εἶναι, καὶ ἡ καταπολέμησις τῆς γλωσσικῆς (καὶ ὄχι μόνον) παγκοσμιοποιητικῆς καὶ ἐθνομηδενιστικῆς ἀποικιοκρατίας, ἀνάγκη εἶναι, καὶ ἐμεῖς οἱ «γλωσσσαμύντορες» ἑλληνικὸς λαὸς εἴμαστε ποὺ μαχόμεθα γιὰ τὴν «ἀνάγκη νὰ ἐκφράζουμε τὰ διανοήματά μας» (συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες μας.

Φειδίας Μπουρλᾶς

φωτογραφία

Leave a Reply