Ἀλληλεγγύη!!!

Ναὶ μωρέ, ἀλληλεγγύη!!!Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τυχαία «τσάρκα» στὸ διαδίκτυο.
Τὸ σύνθημα σὲ τοῖχο ἐκκλησίας… Δῆλα δὴ πῆγε ὁ ἕνας «ἀνθρωπιστὴς» νὰ δηλώσῃ στὸν ἄλλον «ἀνθρωπιστὴ» πὼς πρέπει νὰ δείχνουμε ἀλληλεγγύη στοὺς μουσουλμάνους ἀδελφούς!!!
Πάει καλά… Συμφωνῶ… Νά τό …ἀναλύσουμε ὅμως λίγο περισσότερο;

Ἐρώτησις ἕνα:
Ἀπό πότε οἱ ἀναρχικοί ἔχουν θρησκεία;  Ἀπό πότε ἐνδιαφέρονται γιά τίς ὅποιες κοσμοθεάσεις τῶν γύρω τους; Διότι ἐὰν ἐνδιαφέρονταν, πράγματι κι ὄχι γιαλαντζί, δὲν θὰ πήγαιναν νὰ γράψουν αὐτὸ τὸ σύνθημα σὲ χριστιανικὸ ναό… Νά θεωρήσω πώς λειτουργοῦν κάπως …ῥατσιστικά; Διότι ἐγὼ ῥατσισμὸ διακρίνω… Ἤ ὀρθότερα, φασισμὸ (κατ’ αὐτοὺς καὶ δικτατορισμὸ γιὰ ἐμέναν!!!)!!! [Τὰ εἴπαμε… νὰ μὴ τὰ ξανὰ λέμε. Ἐὰν θέλῃς νὰ λογίζεσαι γιὰ δημοκράτης, ὀφείλεις νὰ σέβεσαι καὶ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν ἐν τελῶς ἀνάποδο ἀπὸ ἐσέναν ἰδεολογία. Ὅταν δὲν σέβεσαι, εἶναι ἁπλῶς φασίστας (κατ’ αὐτοὺς καὶ δικτατορισμὸ γιὰ ἐμέναν!!!) !!!]

Ἐρώτησις δύο:
Ἀδελφοί;
Ὡραῖα. Μὲ τὰ ἀδέλφια σου μοιράζεσαι ἴδιες ἰδέες, ἀξίες, ὄνειρα. Θά μποροῦσαν μήπως νά μᾶς ἀναλύσουν τό ποιά εἶναι τά δικά τους κοινά ὄνειρα, ἀξίες καί ἰδέες; Διότι, ἐξ  ὅσων γνωρίζω, στοὺς κύκλους τῶν ἀναρχικῶν κυκλοφοροῦν καὶ γυναῖκες. Αὐτό εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τά «ἀδέλφια» τους; Κι ἐάν ναί, τότε γιατί οἱ «ἀδελφές» σπανίζουν;

Ἐρώτησις τρία:
Ὅταν οἱ μουσουλμάνοι «ἀδελφοί» τους παρατοῦν τίς κοινές τους πορεῖες, δράσεις, ἀντιδράσεις  γιά νά προσευχηθοῦν, πῶς ἀκριβῶς αἰσθάνονται οἱ ἀναρχικοί «ἀδελφοί» τους; Ἠλίθιοι; Κορόιδα; Βόιδια; Διότι ἡ πορεία, ἡ δρἀσις,  ἡ ἀντίδρασις, ἡ ἐπανάστασις, ἡ διαμαρτυρία, ἡ ἀπεργία δὲν γίνεται νὰ ἀνακόπτεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία κάποιων νὰ τελέσουν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σεβαστὲς οἱ ἐπιθυμίες, ἀνάγκες, συνήθειες ἀλλὰ δὲν χωροῦν σὲ μίαν πορεία… Τί αἰσθάνονται λοιπόν οἱ «ἀδελφοί» τῶν μουσουλμάνων; Θά μᾶς τό κάνουν γνωστό ἤ νά ὑποθέσουμε μόνοι μας;

Ἄν τέ…
Γελάσαμε καὶ σήμερα!!!
Ἀλληλεγγύη θέλω κι ἐγώ!!! Σὲ ὅλους μας!!! Γιὰ ὅλους μας…

Ἄ… Στὸ μεταξὺ τὸ ψυγεῖο μου ἀδειάζει.
Θά εὕρω ἄρα γέ τήν ἀπαραίτητο ἀλλήλεγγύη κι ἐγώ γιά νά μή ψοφήσω ἀπό τήν πείνα; Ὅ,τι προαιροῦνται, νὰ τοὺς πεῖτε!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply