Ἐγὼ πάντως παραμένω Τιτανογενής!!!

Ἐγὼ πάντως παραμένω Τιτανογενίς!!!Ἤ ἄλλως παραμένω ἐγγόνι τοῦ Ἰαπετοῦ καὶ ἐγγονο-ἀνεψούδι τοῦ Κρονίου.
Αὐτά, τὰ δηλώνω γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε παρεξηγήσεις… Διότι τώρα τελευταῖα ἔχουν μερικοὶ ἐν τελῶς ξεφύγῃ… Μὰ ἐν τελῶς!!!
Τόσο πολὺ ποὺ ἤδη ξεκίνησε τὸ …ταξείδι τους ἄνευ ἐπιστροφῆς!!!!

Λοιπόν…
Ἔχουμε καὶ λέμε…
Ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Γαία ἐγέννησαν τοὺς Ἐκατόγχειρες, τοὺ Κύκλωπες καὶ τοὺ Τιτάνες.
Ὁ νεώτερος τῶν Τιτάνων, ὁ Κρόνος, ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν πατέρα του τὸν Οὐρανό, μὲ τὸ γνωστὸ «τέχνασμα» τῆς ἀποκοπῆς τῶν αἰδοίων του.
Παιδὶ τοῦ Κρόνου ἦταν καὶ ὁ Δίας. Τὸ στερνοπούλι του…
Δῆλα δὴ  ὁ Δίας εἶναι Κρονιογενής. (Καὶ φυσικὰ ἀνεψοῦδι τοῦ Τιτάνος Ἰαπετοῦ!!!)

Αὐτὰ γιὰ ἀρχή…
Ὁ Δίας λοιπόν, ἐὰν θυμόμαστε ἀπὸ τὴν μυθολογία, ἔκανε πολλὰ παιδιά. Πάρα πολλά.
Κανένα ἀπὸ αὐτὰ, τὰ παιδιὰ τοῦ Διός, ὅμως δὲν ὀνομάσθηκε Ἕλλην.
Ὁ Ἕλλην ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ Δευκαλίωνος. Ὁ Δευκαλίων υἱὸς Προμηθέως.
Ὁ Προμηθεὺς πάλι ἦταν υἱὸς Ἰαπετοῦ, ἀδελφοῦ τοῦ Κρόνου εἴπαμε.
Ἄρα, ὁ Ἕλλην εἶχε παπποῦ του τὸν  Προμηθέα. Ὁ Προμηθεὺς πάλι εἶχε πρωτοξάδελφό του τὸν Δία.
Εἶναι κάτι πού δέν καταλαβαίνουμε; Ἔ; Καί τί;

Τί ἀκριβῶς λοιπόν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἕλληνος; Τιτανογενεῖς; Ἰαπετογενεῖς; Διογενεῖς ὅμως δὲν εἴμαστε…
Ὅ,τι κι ἐὰν κάνουμε, ἐμεῖς Διογενεῖς δὲν γινόμαστε…
Καί…

Τί εἶναι ὁ Δίας; Κρονιογενής; Ἔ;
Καὶ τὰ παιδιά του ἐπίσης… Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν προερχόμεθα ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Διός. Πότε ἐπί τέλους θά τό πάρουμε ἀπόφασι;

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως… Εἶναι κι ἔτσι στά …μυαλά κάποιων ἤ ἔχουν πάθῃ τήν …ἀπόλυτο σύγχυσι, παράκρουσι καί παράνοια;

Μοῦ ἔστειλαν λοιπὸν ἕνα ταινιάκι, νὰ τὸ δῶ, νὰ τὸ σχολιάσω καὶ νὰ τὸ προβάλω…
Ἐ, στὸ παρακάτω ταινιάκι τὰ ἄκουσα ὅλα!!!

Ἀπὸ τὸ 3:27 καὶ μετὰ ἀρχίζω κι ἀκούω γιὰ πολέμους μεταξὺ τῶν Κρονιογενῶν καὶ τῶν Διογενῶν καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἀντισταθῶ…
Γελάω… Εἶμαι πανέτοιμη νὰ διακόψω τὴν προβολή, ἀλλὰ ξεκινοῦν οἱ …ἀποκαλύψεις νὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην καὶ τελικῶς… παρέμεινα…

Λοιπόν, ἔχουμε τοὺς Κρονιογενεῖς καὶ  τοὺς Διογενεῖς. Δῆλα δὴ ἄν καὶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὰ αὐτὰ σχεδὸν πρόσωπα, τελικῶς ἐμεῖς ἀκοῦμε πὼς εἶναι …διαφορετικὰ μεταξύ τους!!!!
Ἀκοῦστε καὶ τὰ …συζητᾶμε παρακάτω.

Κατόπιν βέβαια τοῦ διαχωρισμοῦ, ποὺ εἶναι ξεκάθαρος, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Πάλμου, οἱ παράφρονες εἶναι οἱ Κρονιογενεῖς!!! Χά!!! Ἄς γελάσω… Ἄς καγχάσω καλλίτερα…. Διότι ὅταν συζητᾶμε γιὰ τὸν Δία, μᾶς διαφεύγει αὐτό:

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Αὐτὸ ὅμως ποὺ παραμένει ἐξαιρετικὰ σημαντικό, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον εἶδα πολλές, πάρα πολλὲς ἀναδημοσιεύσεις στὸ διαδίκτυον, εἶναι ὁ πόλεμος ποὺ ξεκίνησε μεταξὺ τῶν Διογενῶν καὶ τῶν Κρονιογενῶν, μὲ ἡμερομηνία 13/10/2013!!!
Ἐκπληκτικό!!!
Ἡ δὲ σύμπτωσις …«ἀφοπλιστική»!!!
Στὶς 13/10/(20)13 λοιπόν, σημαδιακὸς ἀριθμός (11:23)… σημειώθηκε ἡ μεγάλη ῥἠξις μεταξὺ τῶν μὲν καὶ τῶν δέ(ν)!!!
Πράγματι, σημαδιακὴ ἡμερομηνία… Συμφωνῶ…
Βάσει ποίας χρονολογίας ὅμως  καλέ; Τῆς χριστιανικῆς; Καί ποιᾶς χριστιανικῆς; Τῆς παλαιοημερολογήτικης ἤ τῆς σημερινῆς; Τῆς Ἑλληνικῆς; Τῆς ἑβραϊκῆς;   Τῆς ἡμερομηνίας γεννήσεως τῆς Γῆς; Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ θὰ μᾶς πεῖτε πὼς εἶναι καὶ σημαδιακὴ ἡμερομηνία…

Τί ἄλλο ἀκούσαμε;
Ἀκούσαμε, καὶ θὰ τὸ περιμένω συντόμως τὸ ἔγγραφον, στὸ ὁποῖον ἀνεφέρθῃ ὁ Πάλμος,  πὼς ναί, ἡ NESARA (περὶ τὸ 21 καὶ 23ο λεπτό)  εἶναι δημιούργημα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
Τὴν συγκεκριμένη ἄποψι εἶχα καταθέσῃ πρὸ ἡμερῶν στὸ κείμενον:

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

βασιζομένη φυσικὰ μόνον σὲ λογικὰ «κενὰ» τῆς ὑποθέσεως ποὺ παρουσιαζόταν.
Πῶς εἶναι δυνατόν, γιὰ παράδειγμα, νά ξυπνήσουν στρατιωτικοί τόν Κλίντον, μέσα στά ἄγρια μεσάνυκτα, γιά νά τόν ὑποχρεώσουν σέ ὑπογραφή ἑνός νομολογήματος, πού θά ἀφοροῦσε σέ ὅλον τόν πληθυσμό τῆς γῆς, τήν στιγμή πού ὁ στρατός τῶν ΗΠΑ, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι στρατοί, παγκοσμίως, ἐξυπηρετοῦν καί ὑπηρετοῦν τήν νέα (καὶ παλαιά) τάξι πραγμάτων;

Στὸ 9:58 λοιπόν, κατὰ Πάλμο, ὁ Δίας θὰ χορέψῃ ζεϊμπέκικο!!! Οἱ ἄλλοι θὰ καταλήξουν σὲ ψυχίατρο!!! (Κι ἐγὼ κατὰ ἐκεῖ πορεύομαι, μὲ τόσα ποὺ διαβάζω κι ἀκούω… Τὴν τύχη μου…!!!)
Καὶ θὰ χορέψῃ ζεϊμπέκικο, φαντάζομαι, ὁ Δίας, διότι εἶναι ὁ Δίας καὶ διότι ἔχουν γράψῃ γιὰ χάρι του ἕνα ζεϊμπέκικο…
Βέβαια, δὲν ξέρω καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς εἶχε ὁ Πάλμος στὸ μυαλό του, ὅταν τὸ ἔλεγε,ἀλλὰ φαντάζομαι πὼς τώρα δά, τώρα, σὲ λίγο, ὅπου καὶ νὰ εἶναι, θὰ τὸν δῶ κι αὐτὸν ἐμπρός μου…  Τὸν Δία ἐννοῶ…
Γιὰ νὰ λέω τὴν ἀλήθεια ψιλοσκιάζομαι, ἀλλὰ δὲν βαριέστε. Πῶς μπορῶ ἐγώ, μία κοινὴ θνητή, νά τά βάλω μέ τόν Δία;
Δίας εἶναι αὐτός. Τὴν μία χορεύει ζεϊμπέκικο καὶ τὴν ἄλλην χορεύει τὶς …τράπεζες.
Τὴν μία λαμβάνει ἀνθρώπινο μορφὴ καὶ τὴν ἄλλην παραμένει …αἰθέρας…
Τὴν μία συνομιλεῖ μὲ τὸν πατέρα του καὶ τὴν ἄλλην τὸν στέλνει στὸν διάολο…

Ὅσο γιὰ τὸν Κρόνο…
Ἀπὸ ὅσα κατάλαβα, πρεζόνι, μεθύστακας, γυναικᾶς, μπινές, γκέυ, κοκακολάκιας, ἡδυπαθής, ἠλίθιος καὶ ἰδίως …ψυχασθενής!!!
Ποιός τό περίμενε νά βγάλῃ ἕναν τέτοιον παίδαρο σάν τόν Δία; Διότι, κατὰ τὰ γνωστά, τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσῃ….
Ἄς προχωρήσω ὅμως λίγο παρακάτω, διότι τὸ ταινιάκι ἔχει πολλὰ …παράδοξα!!!

Τὸ Παρίσι λοιπὸν (10:58) ἐπηρεάζει μὲ τὸ φῶς του…
Ποιό Παρίσι; Τί νὰ σᾶς πῶ… Φαντάζομαι πὼς θὰ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ Παρίσι ποὺ ὁ Ἰουλιανὸς ὁριοθέτησε…
Ἴσως βέβαια νὰ ἀναφέρονται οἱ ὁμιλητὲς σὲ ἄλλο Παρίσι, κάπου στὸν Ὄλυμπο… Ἐγὼ πάλι δὲν κατέχω… Εἴπαμε, κοινὴ θνητὴ παραμένω…
Ἕνα Παρίσι μοῦ ἔμαθαν στὸ σχολεῖο καὶ εἰλικρινῶς, ἄν καὶ τὸ ἔχω ἐπισκεφθῇ, δὲν μοῦ φάνηκε νὰ ἐκπέμπῇ φῶς… Μᾶλλον ἄλλα ἐξέπεμπε…

Στὸ 20ο ὅμως λεπτὸ τὰ ἔμαθα ὅλα!!!
Ὁ Ἀνέστης Κεραμιδᾶς, δάσκαλος γιὰ κάποιους, ἦταν αὐτός, ποὺ μέσα ἀπὸ κάποιο βιβλίο του, μοῦ γνώρισε τὴν ὁμάδα Ἔψιλον.
Ἄμαθη τότε, τί νά κάνω; Τὸν πίστεψα…
Βασικά, ἤθελα νὰ τὸν πιστέψω, διότι κρίνοντας ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔβλεπα τότε γύρω μου, μᾶλλον χρειαζόμουν κι ἐγὼ ἐλπίδες…
Ἦταν, δυστυχῶς, ἀπὸ τότε, ὅλα μαῦρα… Πολὺ μαῦρα… Καὶ τελικῶς καλῶς ἔβλεπα… Μαύρισαν…

Εἶχα λοιπὸν ἐκείνη τὴν περίοδο διαβάσῃ στὸ βιβλίο τοῦ Κεραμιδᾶ πὼς ἐδῶ ἔχουμε τοὺς Ἔψιλον.
Ἕνα μεσημέρι,  πρὸ τοὐλάχιστον δεκαπέντε ἐτῶν, πῆγα νὰ πετάξω στὸν κάδο τῆς ἀνακυκλώσεως χάρτου, διάφορα ἀποῤῥίματα, κι ἐκεῖ μὲ πλησιάζει κάποιος, μᾶλλον ἄγνωστος, κι ἀρχίζει νὰ μὲ κολακεύῃ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ εἶχα διαχωρίσῃ τὰ ἀποῤῥίματα. Τὸν εὐχαρίστησα κι ὅταν συστηθήκαμε, αὐτὸς συμπλήρωσε πὼς εἶναι μέλος τῆς ὁμαδος Ἔψιλον!!!
Τινάχθηκα!!! Τὸ τὶ χαρὰ αἰσθάνθηκα δὲν περιγράφεται!!! Εἶχα ἐπὶ τέλους συναντήσῃ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἥρωές μου!!!
Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ αὐτό, δὲν ξανάκουσα κάτι…
Γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα πάσχιζα νὰ μάθω περισσότερα ἀλλὰ ἤ αὐτὸς ἦταν πολὺ …ἀξιόπιστος, ἤ ζοῦσε στὸν …δικό του κόσμο!!!
Τελικῶς, δίχως νὰ μπορέσω νὰ ἐκμαιεύσω περισσότερες πληροφορίες, συμβιβάστηκα μὲ τὴν πραγματικότητα ποὺ ἀπεδείκνυε πὼς  ὁ …ἥρως μου ἦταν ἁπλῶς ἕνας …γείτονας!!! Σὰν ὅλους τοὺς ἄλλους.
Ποῦ νά ἤξερα τότε; Ποῦ;
Τώρα, τόσα χρόνια ἀργότερα, συνειδητοποιῶ πὼς πράγματι πρέπει νὰ ἀνῆκε στὴν ὁμάδα Ἔψιλον. Ἁπλῶς δὲν ἔχω καταφέρῃ ἀκόμη νὰ ἀπαριθμήσω τὸ πόσες ὁμάδες Ἔψιλον  κυκλοφοροῦν γύρω μας… Ὅταν κι ἐὰν τὸ πληροφορηθῶ, θὰ σᾶς ἐνημερώσω…

Ἔχουμε λοιπὸν ἐδῶ νὰ κάνουμε μὲ μίαν (ἀκόμη;;;) ὁμάδα Ἔψιλον, τῆς ὁποίας ἡγέτης (;;;) εἶναι ὁ Πάλμος καὶ φυσικὰ διαθέτει ὁπαδούς. (Μετὰ τὸ 31ο λεπτό.)
Κι  ἐπίσης, πολὺ σημαντικὸ αὐτό, τόν ἐνδιαφέρουν τὸν Πάλμο,  μόνον νέοι ἄνθρωποι… Χμμμ… Ἀλήθεια, γιατί βρέ παιδιά νέοι; Μήπως γιά νά ἀλλάξουμε τό εἶδος τῆς …λοβοτομῆς;
Ἀλήθεια; Τί σημαίνει ἡ λέξις ὁπαδός; Ἔχει κάποιαν σχέσι μέ τά κόμματα; Μέ τίς καταστάσεις πού βιώνουμε σήμερα; Μέ τίς θρησκεῖες ἴσως;
Χρειάζομαι ὁπωσδήποτε διαφώτισι… ἄμεσα!!! Σοβαρὴ διαφώτισι… Ἔχω χαθῇ!!!

Ἐπίσης μαθαίνουμε πὼς ἡ ἄλλη ὁμάς, ἡ ἀντίπαλος, ἡ Κρονιογενής, ἀποτελεῖται ἀπὸ παράφρονες, πρεζάκηδες καὶ ἀλκοολικούς.
Καί πῶς βρέ παιδιά συνεννοοῦνται μεταξύ τους ἐάν ἡ μία πλευρά εἶναι ἀλλοῦ γιά ἀλλοῦ;
Σέ ποιάν γλῶσσα ἐπικοινωνοῦν; Ποιές ὧρες; Μέ ποιόν στόχο;
Καί πῶς καταφέρνουν πρεζάκηδες καί ἀλκοολικοί νά κυβερνοῦν τόν κόσμο μας;  (Παρανοϊκοὶ εἶναι… Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε!!!)
Πάντως ἐμεῖς μαθαίνουμε γιὰ αὐτὴν ὁμάδα Ἔψιλον, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ μὴν συνεργαστῇ μὲ τοὺς …παράφρονες.
Γιὰ τὶς ὁμάδες Ἔψιλον δὲν θὰ σχολιάσω περισσότερα. Γιά τούς παρανοϊκούς ὅμως; Ὀνόματα δέν ἔχουν; Τηλέφωνα;  Διευθύνσεις;
Ποιοί εἶναι αὐτοί τέλος πάντων; Ἔ; Τούς ξέρουμε; Καί δέν πρέπει νά τούς μάθουμε γιά νά προστατευθοῦμε κι ἐμεῖς οἱ ἁπλοῖ θνητοί;

Περὶ τὸ 1:10 βέβαια νέες ἐκπλήξεις μὲ περίμεναν…
Ξέρετε τί ἦταν ὁ Χριστός; Ξέρετε; Ἄμ δὲν ξέρετε…. Τώρα θὰ μάθουμε ὅλοι μας…
Τί; Δέν θέλετε νά μάθετε; 
Κακῶς… Τώρα θὰ  μάθουμε ὅλοι μας εἴπαμε…
Θὰ μάθουμε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὸν Χριστό ὡς …Ῥάμπο, ὁ ὁποῖος ἀκόμη κυκλοφορεῖ ἀνάμεσά μας, φορῶντας περίεργα μπλουζάκια;
Θά τόν δῶ; Δέν θά τόν δῶ κι ἐγώ;
Δὲν ξέρω… Πάντως ἐνημερώθηκα καὶ θὰ ἔχω τὸν νοῦ μου… Ὅταν θὰ τὸν δῶ θὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐπίσης…
(Κατὰ τὸ «εἶδα τὸν Χριστὸ φαντάρο» ἕνα πρᾶγμα…!!!)

Στὴν ὤρα ἐπάνω, ἔμαθα καὶ τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν. Οἱ Κρόνιοι θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ δὲν θὰ σταματήσουν ἐὰν δὲν ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους. Ἐπίσης οἱ μΠατΣοΚοι εἶναι σαφῶς Κρόνιοι. Αὐτὸ τὸ ἔμαθα. Ἡ ΝουΔούλα ὅμως ἀπό ποιόν κατευθύνεται; Ἀπό τούς μέν ἤ ἀπό τούς δέ(ν); Ὁ τΣΥΡΙΖΑ; Τό ΚΚΕ; Ἡ Χρυσῆ Αὐγή; Οἱ Οἰκολόγοι Πράσινα ἄλογα; Ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Ὁ Καμμένος; Ὁ Καζάκης; Ὁ Καρατζαπαίρνης; Ὁ Τζήμερος; (Εἰδικῶς γιὰ αὐτὸν πίστευα πὼς κατευθύνεται ἀπὸ τὴν Μέρκελ…Πάλι μοῦ χάλασαν τὰ σενάρια καὶ δὲν ξέρω πῶς θὰ τὰ ξαναστήσω…!!!)
Συνεπῶς, ἤ τὸν Δία θὰ βάλουμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ ἤ …μαῦρο φίδι ποὺ μᾶς ἔφαγε… Τοὺς μΠατΣόΚους. Γιὰ τοὺς ἄλλος δὲν ἔγιναν ἀναφορές…
Πάντως μοῦ φαίνεται κάπως …ὑπερβολικὸ τὸ νὰ χρειάζεται νὰ ἀπασχολήσουμε ἕναν ὁλόκληρο Δία, ἀπὸ τὴν ζεϊμπεκιά του, γιὰ νὰ διώξῃ τὸν Μπενοβούβαλο…

Πρὶν σᾶς ἀφήσω, μία ἀκόμη ἀναφορά, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐξωγηΐνους, μοῦ τράβηξε τὴν προσοχή. (Περὶ τὸ 25ο λεπτό.)
Ἄρχισαν νὰ συζητοῦν γιὰ ἐξωγηΐνους, γιὰ τερατάκια, γιὰ Νεφελίμ, γιὰ τὴν κόλασι ποὺ λειτουργεῖ στοὺς 1000-1100 βαθμούς, γιὰ τὴν ἀνάστασι νεκρῶν, καὶ  τέλος πάντων γιὰ κάτι τύπους ποὺ θὰ μᾶς κατασπαράζουν, ἐντὸς ὁλίγων ἐτῶν.
Σκιάχτηκα, γιὰ νὰ λέω τὴν ἀλήθεια…
Ὄχι διότι φοβήθηκα ἀπὸ τὰ ὅσα λέγονταν ἀλλὰ διότι συνειδητοποίησα πὼς ναί, καλὰ νὰ πάθουμε μὲ τέτοιους «μπροστάρηδες» ποὺ διαθέτουμε!!

Κι ἔλεγα ἐγὼ ὁ ἀπόγονος… Τόσο στραβά τά βλέπω ὅλα;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Τελικῶς ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός; Δὲν ἔχω ἀντιληφθῇ… Θά μέ βοηθήσουν οἱ …Διοπαθεῖς;

Υ.Γ.2. Ποιός «καταπληκτικός ἐγκέλαφος» θεωρεῖ πώς ὁ Δίας εἶναι ὁ καλός τῆς ὑποθέσεως καί ὁ Κρόνος ὁ κακός;

Υ.Γ.3. Μὲ τὶς ὐγεῖες μας… Καλοῦ κακοῦ θὰ ἀγοράσω μυϊγοσκοτώστρα.

Ἡ φωτογραφία ἔχει ἄλλη λογικὴ ἀπὸ τὸ κείμενον. Ἄς μὲ συγχωρήσετε, ἀλλὰ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρη…

(Visited 138 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐγὼ πάντως παραμένω Τιτανογενής!!!

  • ἔ ῥὲ ζόρια ποὺ τραβοῦν οἱ πράκτορες…
   Σέ πονᾶ; Κρίμα… Δὲν ἔχουμε βαζελίνη. Νὰ πᾶς στὸ ἀφεντικό σου νὰ σοῦ δόση ὁλίγην.
   Καὶ ψίτ…
   Ἐγὼ μπορεῖ νὰ εἶμαι ὅσο βλαχάρα ἤ τουρκοβλαχάρα γουστάρω. Ἐσύ ἀπό ποιοῦ βαρβάρου τά μέζεα προέκυψες;

   Υ.Γ. Ἐὰν καλῶς κατάλαβες πρακτορᾶκο, μιλῶ γιὰ ἐμένα καὶ τοὺς ὁμογενεῖς μου, δίχως νὰ ἀσχολοῦμαι μαζύ σου καὶ μὲ τὴν προέλευσίν σου ἤ τὶς καταβολάδες. Ἐσύ θά μᾶς πῆς τήν καταγωγή σου ἤ θά τό ἀφήσης νά πλανᾶται γενικῶς κι ἀορίστως, δείχνοντας τῶν ἄλλων τήν …καμπούρα καί κρύβοντας τήν δική σου; Ἔ πρακτορᾶκο; Θά μᾶς πῆς;

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply