Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα…

Τὸ βλέμμα ποὺ ἀποδεικνύει στὸν κατακτητὴν πὼς ἔχει ἤδη ἡττηθεῖ…
Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα, κληροδότημα τῆς Σπαρτιάτισσας, ποὺ εὔχετο «ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τάς»…
Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα ποὺ δὲν ἐχάθη, ἐκρύβη μόνον καὶ περιμένει τὴν στιγμὴ γιὰ νὰ ξανὰ καρφώσῃ τὸν κατακτητὴ μὲ τὴν ἰδίαν περιφρόνησι…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς γιαγιᾶς στὶς Σκουριές…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς κάθε γυναικὸς ποὺ ἐπάλευσε, καὶ παλεύει, στὴν Κερατέα…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς μάννας, ποὺ ξυπνᾶ, ἀνταριάζει τὴν καρδιὰ καὶ γεμίζει μὲ ὀρμὴ τὶς αἰσθήσεις…

Εἶναι στάσις ζωῆς… κληροδότημα προγόνων… δῶρο καὶ κατάρα…

Ἴσως τὸ θαῤῥαλέο βλέμμα τῆς μάννας, πρὶν τὴν ἐκτέλεση, σηκώσῃ τοὺς ἐπαράκτους ἐκ τοῦ καναπέως!!!
 Γιάννης Σαρλῆς

Κι ὅμως, ὀ Γιάννης, ἄν κι ἔχῃ δίκαιον, κατὰ βάθος βλέπει μόνον τὸ βλέμμα τῶν πολλῶν… Βλέπει μόνον τὸ βλέμμα αὐτῶν ποὺ οὐδέποτε θὰ σηκωθοῦν ἀπὸ κάπου… Βλέπει μόνον ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ εὕρῃ ζωή, παρὰ μόνον θάνατο..
Κι ὅμως, αὐτὸ ποὺ πάντα ἀλλάζει τὰ πάντα, δὲν εἶναι τὸ βλέμμα, ἡ στάσις, ἡ σκέψις τῶν πολλῶν ἀλλὰ τὸ βλέμμα, ἡ σκέψις καὶ ἡ στάσις τῶν ὀλίγων ποὺ δείχνουν τὸν δρόμο…

Φιλονόη

One thought on “Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα…

Leave a Reply