Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα…

Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα...Τὸ βλέμμα ποὺ ἀποδεικνύει στὸν κατακτητὴν πὼς ἔχει ἤδη ἡττηθῇ…
Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα, κληροδότημα τῆς Σπαρτιάτισσας, ποὺ εὐχόταν «ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τάς»…
Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα ποὺ δὲν χάθηκε, κρύφτηκε μόνον καὶ περιμένει τὴν στιγμὴ γιὰ νὰ ξανακαρφώσῃ τὸν κατακτητὴ μὲ τὴν ἴδια περιφρόνησι…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς γιαγιᾶς στὶς Σκουριές…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς κάθε γυναίκας ποὺ πάλεψε, καὶ παλεύει, στὴν Κερατέα…
Εἶναι τὸ βλέμμα τῆς μάνας, ποὺ ξυπνᾶ, ἀνταριάζει τὴν καρδιὰ καὶ γεμίζει μὲ ὀρμὴ τὶς αἰσθήσεις…

Εἶναι στάσις ζωῆς… κληροδότημα προγόνων… δῶρο καὶ κατάρα…

Ἴσως τὸ θαῤῥαλέο βλέμμα τῆς μάννας, πρὶν τὴν ἐκτέλεση, σηκώσῃ τοὺς ἐπάραχτους ἀπὸ τοῦ καναπέως!!!
 Γιάννης Σαρλῆς

Κι ὅμως, ὀ Γιάννης, ἄν κι ἔχῃ δίκαιον, κατὰ βάθος βλέπει μόνον τὸ βλέμμα τῶν πολλῶν… Βλέπει μόνον τὸ βλέμμα αὐτῶν ποὺ οὐδέποτε θὰ σηκωθοῦν ἀπὸ κάπου… Βλέπει μόνον ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ βρῇ ζωή, παρὰ μόνον θάνατο..
Κι ὅμως, αὐτὸ ποὺ πάντα ἀλλάζει τὰ πάντα, δὲν εἶναι τὸ βλέμμα, ἡ στάσις, ἠ σκέψις τῶν πολλῶν ἀλλὰ τὸ βλέμμα, ἠ σκέψις καὶ ἡ στάσις τῶν ὁλίγων ποὺ δείχνουν τὸν δρόμο…

Φιλονόη

(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐκεῖνο τὸ βλέμμα…

Leave a Reply