Ἀντι-εἰδήσεις… 1η Νοεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὅταν κινδυνεύῃ τὸ κόμμα, γιὰ πότε ἐκσφενδονίζονται τὰ νομοσχέδια τῆς τρόικα ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο…
  Καὶ γιὰ πότε τὸ Ἀντωνάκι μεταμορφώνεται σὲ «πατριώτη» καὶ «σωτήρα»…
  Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε φυσικὰ ἡ ῥήξις μὲ τὴν τρόικα εἶναι δεδομένη. Τὸ Ἀντωνάκι ἐκπαραθυρώνεται καὶ ἀναθέτουν τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας στὸ Ἀλέξι. Ἀλλὰ νὰ μὴν φύγῃ σὰν βρεγμένη γάτα λέμε… Νὰ φύγῃ σὰν ὑπερήφανος ἀρουραῖος… Λέμε…  
 • Ἔλθει δὲν ἔλθει ἡ τρόικα ἐμᾶς σκασίλα μας!!! Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε!!!
  Ὄχι ποὺ θὰ ἔλθῃ ἡ τρόικα καὶ θὰ ἀλλάξῃ τὰ φῶτα σὲ ἐμᾶς… Ἔχουμε πολιτικάνδρες ἐμεῖς!!!
  Ἔστησαν πλάτη, ἔστησαν μουλαρωμένα τὰ πόδια στὸ πάτωμα, ἔστησαν καὶ τὰ ἀνάλογα μοῦτρα, καὶ ἰδοῦ!!! Θαῦμα, θαῦμα…
  Ἡ ἐπανάστασις τοῦ Ἀντωνακίου ξεκίνησε!!! Ἀκολουθοῦν τὸ στουρναροΣτουρνάριον, τὸ Μπένυ καὶ ὅλα τὰ ζαβὰ τῆς βο(υ)λῆς.
  Μὴ ξαφνιάζεστε… Ἀναμενόμενον ἦταν.
  Εἶναι πολὺ βαρὺ νὰ πέσουν μαζεμένα καὶ χρεωκοπία καὶ προδότης πρωθυπουργός.
  Πρέπει τοὐλάχιστον ὁ πρωθυπουργὸς νὰ εἶναι ἀπὸ ἥρως ἔως ἡμίθεος.
  Ἀπολαῦστε λοιπὸν τὸ Ἀντωνάκι!!! Τώρα ἀρχίζει πράγματι τὸ ἀπόλυτον recital του!!! 
 • Νὰ καὶ τὸ μΠατΣοΚ κατὰ τοῦ χαρατσίου!!!
  Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ μείνη ἀσχολίαστον, διότι ἀπὸ μόνον του εἶναι ἀνέκδοτον.
  Μπένυ εἶναι αὐτός… Ἀπὸ τὸ 0,2% ποὺ πέταξε τὸ μΠατΣοΚ, τραβᾶ νὰ τὸ ἀναστηλώσῃ!!!
  Ἀναστηλώνεται μωρέ ὀ πεθαμένος; Ἔ; 
 • Τὶς 50 ἕδρες καὶ γρήγορα!!!
  Ὅταν κάποιος συζητᾶ γιὰ ἀπλῆ ἀναλογικὴ νὰ καταλαβαίνουμε γιατὶ τὸ κάνει.
  Συνήθως, δῆλα δὴ πάντα, ἡ ἁπλῆ ἀναλογικὴ ἀφορᾶ ΜΟΝΟΝ σὲ αὐτοὺς ποὺ μένουν τὰ …ψίχουλα!!
  Οἱ λαμβάνοντες τὴν πλειοψηφία οὔτε γιὰ ἁπλῆ ἀναλογικὴ ἐνδιαφέρονται οὔτε γιὰ λοιπὲς «ἰδεολογικὲς ἀνοησίες».
  Σιγὰ ποὺ θὰ κόψουν ἀριθμὸ θέσεων πρὸ κειμένου νὰ εὐχαριστήσουν τὴν Ἀλέκα, τὸν Ἀλέκο, τὸν Μῆτσο, τὸν Κίτσο, τὸν Μῆτρο, τὴν Κατίναι κι ὅποιον ἄλλον, ποὺ καλὰ καλὰ δὲν ξέρει ἀπὸ ποῦ κρατᾶ ἡ σκούφια του…
  Ἔτσι καὶ τώρα. Εἶναι δυνατόν νά ἔχῃς τό γλυκό στά δάκτυλα καί νά τό πετᾶς;
  Πρίτς…
  Λοιπόν… αὐτὰ τὰ περὶ ἁπλῆς ἀναλογικῆς εἶναι πλέον θέμα μόνον τῆς Νουδούλας, τοῦ κουκουρούκου τοῦ Μπένυ, τοῦ ΚΚΕ, τοῦ Φώτη καὶ τῶν λοιπῶν κουδουνισμένων. Ὁ τΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαλίφης στὴν θέσι τοῦ χαλίφη! Τέλος!

  Στὶς ἐπόμενες ἐκλογές, ποὺ τὰ ποσοστά του θὰ ἐπανέλθουν ἐκεῖ ποὺ πράγματι πρέπει νὰ εἶναι, τότε νὰ τοὺς δεῖτε πόσο πολὺ θὰ κόπτονται γιὰ ἁπλὲς ἀναλογικὲς ἤ σκέτο γιὰ ἀναλογικές. Τώρα γιὰ μίαν ἕδρα σκοτώνουν…. Ὄχι γιὰ πενήντα… Μὲ πενήντα ἕδρες εἶναι ἱκανοὶ νὰ προκαλέσουν γενοκτονία…
 • Ὁ Πάγκαλος ἀπειλῇ νὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα του!!!
  Δὲν ξέρω τὸ τὶ θὰ μποροῦσε νὰ πῇ, ἀλλά ἀναλογίζεστε, τώρα πού τό ἔχει κλειστό καί σφραγισμένο, πόσα ξερνᾶ;
  Τί θά γίνῃ ἐάν τό ἀνοίξῃ; Ἄν τὲ νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό… Νὰ γελάσῃ τὸ χειλάκι μας κομματάκι….

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Οἱ κωλοτοῦμπες τῶν δικαστῶν.
  Θεωρητικῶς, πάντα θεωρητικῶς, οἱ δικαστὲς ὀφείλουν νὰ δικαιώνουν τὴν πολιτεία κι ὄχι τὸν πολίτη, ἐτοῦτες τὶς μαῦρες ἡμέρες τῆς συγχρόνου δικτατορίας ποὺ διανύουμε.
  Παρ’ ὅλα αὐτά, ἄν καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τους ἐπικρεμᾶται ὁ πέλεκυς, δικαστήριον τῆς Βεροίας δικαίωσε-ἀθώωσε τὸν  Νίκο Ἀσλάνογλου, ποὺ εἰς βάρος τῆς πολιτείας συνέδεε τὸ ῥεῦμα σὲ μὴ ἔχοντες νὰ πληρώσουν συμπολῖτες μας. Ἐὰν ῥωτήσετε ἐμέναν, καλῶς ἔκανε ὁ ἄνθρωπος καὶ μπράβο του. Ἐὰν ὅμως ῥωτήσετε τὰ δικαστήρια εἶναι παράνομος καὶ πρέπει νὰ διωχθῇ.
  Ἀντ΄ αὐτοῦ ἀθωώθηκε.
  Θαῦμα; Θαῦμα;
  Ὄχι, διόλου θαῦμα…
  Τρεχᾶτε ποδαράκια μου εἶναι…
  Ἐὰν ἡ δίκη γινόταν πρὸ ἑνὸς ἔτους ἤ πρὸ ἕξι μηνῶν, σὲ ἰσόβια θὰ τὸν εἶχαν καταδικάσῃ!!!
  (Σὲ κάθε περίπτωσι, συγχαρητήρια καὶ στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ στοὺς δικαστές… Ξέρουν γιατί!)

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἄγνωστο θέμα αὐτό…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ χαράτσι μένει ἀλλὰ εἶναι διαπραγματεύσιμο!!!
  Τὸ στουρναροΣτουρνάρι ζήτησε προτάσεις!!! Ποῦ νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;
  Πῶ πῶ πῶ… Ἔχασε τὸ θέσφατον ὁ «θεὸς τῆς μπαρούφας»!!!
  Ὅλα μαζὺ μᾶς τὰ προσφέρει! Στὸ τέλος θὰ μᾶς πληρώνῃ καὶ τὸ ῥεῦμα ἀπὸ τὴν τσέπη του, ὅπως τὸ πάει…
  Βρέ μήπως καί μύρισε πολύ ξύλο; Βρέ μήπως καί τελικῶς καλπάζουμε ταχύτερα ἀπό ὅσο ἀντέχουμε γιά τήν ἀπόλυτο, μοναδική, ἀνεπανάληπτο βουτιά μας στήν χρεωκοπία; 
 • Αὐτό μέ τόν ὑπουργό ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας τό καταλάβαμε;
  Μήπως νά μοῦ ἐξηγοῦσε κάποιος τό πόσο γρήγορα συνέβησαν κάποια γεγονότα; Πότε πρόλαβαν εἰδοποίησαν καί τσακίστηκε ὁ ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσσίας νά καταφθάσῃ; Διότι προγραμματισμένο δὲν ἦταν. Οὔτε στὸ πὶτς φιτίλι ἐμφανίζονται οἰ ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν τῶν ὐπερδυνάμεων, γονατισμένοι στὰ πόδια τοῦ Ἀντωνακίου, γιὰ νὰ προσφέρουν «Γῆν τὲ καὶ ὕδωρ…» Τί ἔτρεξε κι ἔστερξε;
  Θὰ ἔχουμε φθηνὸ φυσικὸ ἀέριο.
  Θὰ ἔχουμε τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς Ἀλεξανδρουπόλεως, ποὺ φυσικὰ μόνοι τους οἱ «δικοί μας»  τὸν «πάγωσαν» πρὸ μερικῶν ἐτῶν.
  Θὰ ἔχουμε καὶ πατριώτη πρωθυπουργό.
  Τί ἔγινε βρέ παιδιά; Πῶς θά τά ἀντέξουμε τόσα πολλά; Ἀπό ἐκεῖ πού ἤμασταν τοῦ κλώτσου καί τοῦ μπάτσου γίναμε «ἀξιοσέβαστοι καί ἀξιοπρόσεκτοι»;
  Καί μέσα σέ ὅλα τά ἄλλα μᾶς ξημέρωσε πατριώτης πρωθυπουργός καί δέν τό καταλάβαμε;
  Ἄν τὲ νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό… Ἄν τὲ…
  Τοὐλάχιστον θὰ μᾶς μείνουν τὰ φθηνότερα καύσιμα… Κάτι εἶναι κι αὐτό… (Τὸ Ἀντωνάκιον εὐτυχῶς δὲν θὰ μᾶς μείνῃ!!! Εὐτυχῶς!)
 • Ἔλεγχος στὶς ἀποφάσεις τῆς τρόικα
  Ξεκινᾶ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι γιὰ τὶς τακτικὲς καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς τρόικα… Δὲν εἶναι καταδικαστικό… Δὲν εἶναι ἀθωωτικό…
  Ἁπλῶς καταδεικνύει τὸ πόσο πολὺ βρωμᾶ ἡ ὑπόθεσις,ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν τὴν πιάσῃ κάποιος… !
 • Νὰ κι ὁ φόρος γιὰ τὸ κατούρημα!!!
  Τί; Δέν τό μάθατε;
  Τὰ καζανάκια μας μποροῦν νὰ καταναλώνουν μόνον ἔως πέντε λίτρα ὕδατος κατὰ περίπτωσιν χρήσεως. Ἐὰν τὸ ὑπερβοῦμε κινδυνεύουμε μὲ πρόστιμα…
  Χμμμ…
  Κάτι ἄλλο δέν λέγαμε;
 • Καὶ πετρέλαιο ἔχουμε…
  Καὶ τὰ δείγματα καλά…
  Ἄν τὲ πατέρα… Τὸ σώσαμε τὸ μαγαζάκι καὶ πάλι…
  Ἤ ὄχι;
 • Σήμερα ἀνοδικὸ τὸ χρηματιστήριον λέμε…
  Καὶ νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε… Ἀνοδικὰ θὰ μᾶς πάῃ στὸν …ἀγύριστο!!!
  Ἀλήθεια; Πόσο ἀνεβαίνει κατά μέσον ὅρον; 0,1%; 0,5%; Ἤ μήπως 1,5%; Καί συζητᾶμε πάντα γιά τό χρηματιστήριον Ἀθηνῶν πού γύρω του τά πάντα βουλιάζουν κι ἐξαφανίζονται; Χμμμ… Καί γιατί βρέ κουμπάροι στήν Ἰαπωνία, στήν Γερμανία, στήν Ἀμερική τά χρηματιστήρια πηγαίνουν κούτσα κούτσα, δίχως οἱ αὐξήσεις νά ξεπερνοῦν τό 1%; Μήπως κάτι δέν καταλάβαμε σωστά; Ἔ;

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Ὁ Ἀρβανιτόπουλος μίλησε…
  Ἁπλῶς μίλησε σὲ λάθος στιγμή, γιὰ λάθος θέμα, μὲ λάθος συνομιλητές.
  Δὲν βαριέστε… Ὅλοι μαζὺ γιὰ ἀνακύκλωσι ὁδεύουν… Κι αὐτὸς θὰ κρατᾶ τὰ σκήπτρα…Ὅσο γιὰ τοὺς πρυτάνεις..
  Ἀπεργοῦν!!! Καὶ τὸ ἑξάμηνο πάει στὸν βρόντο…
  Δὲν βαριέστε… Ἔρχονται ἄλλα…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Κι ἐν ᾦ ὁ κόσμος καίγεται ὁ Μπερλουσκόνι νυμφεύεται…
  Νὰ  ζήσῃ τὸ …ῥαμολί…
  Καρφάκι φυσικὰ δὲν τοῦ καίγεται γιὰ τὶς διώξεις ποὺ ἀσκοῦνται εἰς βάρος του…
  «Ἄν τὲ καὶ στὰ δικά μας οἱ λεύτεροι!!!»
  (Ἔκφρασις οἰκογενειακοῦ φίλου, ποὺ παραμένει γιὰ πέντε δεκαετίες τρελλὰ ἐρωτευμένος μὲ τὴν σύντροφό του!!!)
 • Δύο ἀνήλικοι στὴν Οὐρουγουάδη δολοφόνησαν ἕναν ἀνήλικο.
  Ἀσχολίαστα πρέπει νὰ μένουν αὐτά…
  Μὰ τέτοιος ποὺ ἔγινε  ὁ πλανήτης… Δὲν βαριέστε…
 • Ἡ μαντήλα ἐπέστρεψε!!!
  Ζήτω ἡ μαντήλα!!! Στὴν Τουρκία πῆραν φόρα γιὰ …πίσω!!!
  Τέσσερις γυναῖκες βουλευτὲς μὲ μαντήλα στὴν βουλή τους…
  Νὰ τὶς ἐκατοστήσουν!

 • Ἡ NSA στοχεύει Google καὶ Facebook. 
  Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ Facebook δηλώνει πὼς ἀναπτύσσει λογισμικὸ γιὰ νὰ παρακολουθῇ καλλίτερα τὰ μέλη του.
  Κι ὁ Μεγάλος Ἀδελφός, ποὺ εἶναι ἐδῶ, τρίβει τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του…
  Ἐμεῖς ὅμως πάντα στὴν κοσμάρα μας. Δημοσιεύουμε ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ προσωπικά μας στοιχεῖα…
  Μὲ τὸ δίκιο μας. Ἔχουμε τὸν Πάγκαλο ποὺ γνωρίζει τὸν τρόπο νὰ τὰ ὑποκλέπτῃ δίχως νὰ τὸν παίρνουμε εἴδησι. Γιὰ αὐτὸ ἡσυχάσαμε.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply