Κρίμα στὸ ὄνομα ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ… (ἀνανέωσις)

Κρίμα στὸ ὄνομα ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...

Τὴν Κυριακὴ 20 Ὀκτωβρίου, στὸν Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, στὶς 11:00 τὸ πρωΐ, στὸ κτῆμα ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ**, πραγματοποιήθηκε μία ἐκδήλωσις, στὴν ὁποίαν ἦταν προσκεκλημένο τὸ Ἀρχαιοπρεπὲς Ὁπλιτικὸ Ἄγημα ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ.
Ἡ ἐκδήλωσις, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε, θὰ εἶχε σὰν στόχο, (θὰ εἶχε, δὲν εἶχε) τὴν προβολή, μεταξὺ ἄλλων, τῶν ὅσων τὸ Ὁπλιτικὸ Ἄγημα εἶχε διδαχθῇ.
Χά…
Τὸ τραγελαφικὸν τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὁ ὑπεύθυνος ὅταν ἀντελήφθῃ πὼς πρόκειται γιὰ ἀναπαράστασι τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον πολεμοῦσαν οἱ παπποῦδες μας, ἔπαθε μίαν ἀνατριχίλα  νὰ τὴν πῶ… μίαν παράκρουσι νὰ τὴν πῶ… μίαν ὑστερία νὰ τὴν πῶ…
Νὰ μὴν τὴν πῶ, ἐφ΄ ὅσον παροῦσα δὲν ἤμουν.
Νὰ μεταφέρω μόνον τὸ περιστατικὸ ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε* καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἐσεῖς, ἄς βγάλετε τὰ συμπεράσματά σας.

Ὅταν λοιπὸν ὁ ὑπεύθυνος, ποὺ φυσικὰ ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἰδέα γιὰ τὸ τὶ εἶναι τὸ Ὁπλιτικὸ Ἄγημα, μὲ τὰ δόρατα, τὶς ἀσπίδες καὶ τὰ κράνη, διεπίστωσε πὼς τὸ Ἄγημα θὰ προβῇ σὲ …ἀκρότητες, τινάχθηκε!!! Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν τὸν ἐτσίμπησε τὸν φουκαρᾶ σφῆκα…
Ὄχι, δὲν τὸν ἐκτύπησε κεραυνός!!!
Ὅχι, δὲν τὸν ἐτίναξε ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα… Ἁπλῶς διεπίστωσε πὼς ἡ ἔνδυσις, ἡ ὑπόδησις καὶ ὀ ὁπλισμὸς τοῦ Ἕλληνος Ὁπλίτου παραήταν βαρύ, σὰν θέαμα, γιὰ τὸ στομάχι του!!!

Οἱ διοργανωτὲς ματαίως προσπάθησαν νὰ τὸν συνεφέρουν…
Οἱ μαθητές, ποὺ παρίσταντο, ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἀρκετὰ Ἀνατολικὰ κράτη ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀδίκως περίμεναν νὰ δοῦν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Ἕλλην ὁπλίτης ἀντιμετώπιζε τοὺς ἐχθρούς τους. Ὁ ἀφηνιασμένος ὑπεύθυνος εἶχε πάρῃ φόρα, φόρα κατηφόρα καὶ γινόταν τῆς τρελλῆς, τῆς παλαβῆς καὶ τῆς ὑστερικῆς…
Παρὰ τὶς διαμαρτυρίες ὅλων τῶν παρισταμένων, ἡ παρουσίασις δὲν ἔγινε καὶ τὸ Ἄγημα ἀπεσύρθῃ…

Μία χαρά, θὰ ἔλεγα κι ἐγὼ σήμερα…
Μὲ τέτοιους πρέπει νὰ πορευόμεθα…
Καὶ μὴν πεταχθῇ κάποιος νὰ ἰσχυριστῇ πὼς τὸ ἀνθρωπάριον τρόμαξε, διότι ἴσως νὰ σκέφθηκε πὼς πίσω ἀπὸ τὸ ἄγημα ἴσως νὰ κρυβόταν ἕνα …πραξικόπημα, διότι ἐδῶ ὄχι μόνον γελᾶμε ἀλλὰ καὶ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς μόνον μὲ τοὺς ἠλιθίους πρέπει νὰ πορευόμαστε… Αὐτοὶ μᾶς ἀξίζουν…

Φιλονόη

 

 

*Τὴν περιγραφὴ τοῦ περιστατικοῦ μοῦ ἔκαναν πρόσωπα ποὺ παρίσταντο ἀλλὰ ποὺ δὲν θέλουν, γιὰ λόγους προσωπικῆς τους ἀξιοπρεπείας, νὰ ἀσχοληθοῦν περισσότερο μὲ τόσο γελοῖα ὑποκείμενα. Ὁ χαρακτηρισμὸς δικός μου. Ὄχι δικός τους. Ἐκείνοι εἴπαμε, παραμένουν ἀξιοπρεπεῖς καὶ προσηλωμένοι στὰ ὅσα πιστεύουν.

**Δὲν ἔχει φυσικὰ κάποιαν σχέσι μὲ τὴν Ἑλληνικὴ κοινότητα ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, ποὺ ἑδρεύει στὸ Πλαγιάρι καὶ προάγει τὴν φιλοσοφία, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν προγόνων μας κατὰ τὴν πατρώα παράδοσι.

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2013

φωτογραφία

(Visited 325 times, 1 visits today)
Leave a Reply