Καταναλωτικὴ κοινωνία.


Καταναλωτικὴ κοινωνία.

Ὁ Σωκράτης εἶχε τὴν συνήθεια νὰ πηγαίνῃ βόλτα στὰ μαγαζιὰ καὶ νὰ στέκεται καὶ νὰ κυττάζῃ τὰ ἐμπορεύσιμα εἴδη τους.
Ὅταν κάποτε ἕνας φίλος του τὸν ῥώτησε γιατὶ τὸ κάνει αὐτό, ἀφοῦ ποτὲ δὲν ἀγοράζει κάτι, αὐτὸς ἀπήντησε:

Κυττάζω πόσα πράγματα ὑπάρχουν ποὺ δὲν μοῦ χρειάζονται.

ἀσύμβατη ἱστορία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply