Καταναλωτικὴ κοινωνία.


Καταναλωτικὴ κοινωνία.

Ὁ Σωκράτης εἶχε τὴν συνάθεια νὰ πηγαίνῃ βόλτα στὰ μαγαζιὰ καὶ νὰ στέκεται καὶ νὰ κυττάζῃ τὰ ἐμπορεύσιμα εἴδη τους.
Ὅταν κάποτε ἕνας φίλος του τὸν ῥώτησε γιατὶ τὸ κάνει αὐτό, ἀφοῦ ποτὲ δὲν ἀγοράζει κάτι, αὐτὸς ἀπήντησε:

Κυττάζω πόσα πράγματα ὑπάρχουν ποὺ δὲν μοῦ χρειάζονται.

ἀσύμβατη ἱστορία

(Visited 1,941 times, 1 visits today)
Leave a Reply