Τί ποσοστό Νικελίου ὑπάρχει στόν Σίδηρο;

Τί ποσοστό Νικελίου ὑπάρχει στόν Σίδηρο;

Τὸ 1837,   ὁ συνταγματάρχης Howard Vyse, μὲ τὴ βοήθεια δυὸ μηχανικῶν καὶ ἐργατῶν, ἀπεφάσισε νὰ ἐρευνήσει ἕνα δωμάτιο τῆς μεγάλης πυραμίδας Γκίζας τῆς Αἰγύπτου.

Γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῆς εἰσόδου τοῦ δωματίου χρησιμοποίησαν μέθοδο ὄχι καὶ τόσο λεπτή.

Χρησιμοποίησαν ἐκρηκτικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέσει ἕνα κομμάτι τοίχου τῆς πυραμίδας. Αὐτὸ ἔγινε τὴν Παρασκευὴ  26 Μαΐου τοῦ 1837.

Ὅταν ἔπεσε ἡ σκόνη τότε ἀνεκάλυψαν καὶ ἕνα κομμάτι κατεργασμένου σιδήρου, περίπου 26 ἑκατοστὰ μήκους, καὶ πλάτους 8,6 ἑκατοστά περίπου, μὲ πάχος 4 ἑκατοστὰ περίπου. Τὸ κομμάτι σιδήρου ζύγιζε 750g.

Ὁ συνταγματάρχης καὶ οἱ δυὸ μηχανικοί, ἀφοῦ πέρασε ἡ πρώτη τους ἔκπληξη, κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ σίδηρος χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς οἰκοδόμησης τῆς πυραμίδας (ἦταν ἴσως μέρος σφήνας).

Τώρα αὐτὸ τὸ χειροποίητο κομμάτι σιδήρου βρίσκεται στὸ βρετανικὸ μουσεῖο (αἰγυπτιακὸ τμῆμα, ἀριθ. 2433).

Αὐτὸ ὅμως τὸ κομμάτι σιδήρου εἶχε νικέλιο 26% πράγμα, ποὺ δὲν ὑπάρχει στὴ γῆ. Ἐξήγηση δὲν μποροῦν νὰ δώσουν.

Πῶς βρέθηκε στὰ χέρια τῶν ἐργατῶν τῆς πυραμίδας πρὶν 5.500 χρόνια; Μήπως αὐτοὶ ποὺ

τὸ χρησιμοποίησαν τὸ ἔφεραν ἀπὸ ἄλλο πλανήτη, μία ποὺ σὲ μετεωρίτες ὅταν βρίσκουν σίδηρο ἔχει καὶ νικέλιο τῆς τάξεως 7-10% ; Ἃς δώσουν λοιπὸν οἱ δύσπιστοι ἐπιστήμονες μίαμ λογικὴ ἀπάντηση, γιὰ τὸ πῶς βρέθηκε τὸ 26% νικέλιο σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι σίδηρο. Ὥσπου νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἀπάντηση, ἂν τὴν δώσουν, θὰ χρειαστεῖ πολὺς καιρὸς πιστεύω.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply